“Europese progressieven mede-verantwoordelijk voor de voedselcrisis”

(8 maart 2012) Volgens Niek Koning, universitair docent aan de Wageningen Universiteit, laten de progressieve (euro)parlementariërs zich een rad voor ogen draaien waar het gaat om de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid. De speculanten moeten niet worden aangemerkt als de schuldigen van de voedselcrisis, maar het beleid moet drastisch anders.

(overgenomen van Platform ABC, 4 februari 2012)

Naïef? Oude gewoontes / denkwijzen? Om wat voor reden dan ook, volgens Niek Koning (Wageningen) hebben de Europese progressieven zich te gemakkelijk in de luren laten leggen door de ‘greentalk’ van de Europese commissie. Speculatie versterkt prijsfluctuaties maar is er niet de oorzaak van. Een belangrijke onderliggende oorzaak van de grillige voedselprijzen en de toenemende honger is het ontbreken van prijsstabilisatie en door overheden beheerde buffer-voorraden. Europese progressieven hebben het ‘mercantilistische’ (1) project gesteund waarin de prijsstabilisatie werd vervangen door inkomenssteun voor de boeren, om de exportpositie van de agribusiness te verstevigen.

Het is een gevaarlijk beleid, want de wereldbevolking voeden wordt een enorme uitdaging. Biologische landbouw en ‘korte ketens’, herverdeling van inkomens bieden geen afdoende antwoorden.

Een beter beleid is ongetwijfeld mogelijk. Overheden kunnen een wereldwijd systeem van buffervoorraden aanleggen. Dat kunnen ze gebruiken om internationale landbouwprijzen binnen een marge te houden waarbij dringend vereiste investeringen nodig zijn. Ze kunnen multilaterale aanbodbeersing afspreken zodat de voorraden niet uit de hand lopen, en beperkingen van de agrobrandstoffen. Regeringen van rijke landen kunnen werkgelegenheidsprojecten in ontwikkelingslanden co-financieren die arme consumenten compenseren voor de hogere voedselprijzen die op korte termijn zullen ontstaan, en die infrastructuur ontwikkelen voor agrarische groei. Ondertussen zouden milieu-doelstellingen nagestreefd moeten worden met behulp van verplichte minimum-normen in plaats van de huidige zwakke ‘cross-comliance’. Rechtstreekse betalingen aan boeren zouden alleen gebruikt mogen worden voor ecte ‘public goods’.

Als ze aan zo’n programma gaan werken kunnen de Europese progressieven de fouten die ze hebben gemaakt door de ‘hervormingen’van commissaris Fischler te steunen goedmaken. Geef dus niet de speculanten de schuld maar neem je eigen veranto0rwoordelijkheid.

De besprekingen over het nieuwe europese landbouwbeleid zijn nog in volle gang. Wat gaan de Europese progressieven dit keer doen?

Hier is de volledige tekst te lezen (in het Engels) die eerder verscheen in ‘Kurswechsel 3/2011′ (Oostenrijk). Hier is de samenvatting (Engels).

Bron: Platform Aarde-Boer-Consument (4 februari 2012). Niek Koning werkt voor het Centre for Sustainable Development & Food Security in Wageningen

Noot:
[1] Mercantilisme (wikipedia): “de economische doctrine volgens welke overheidscontrole van overzeese handel van het grootste belang is. Het nieuw mercantilisme van de 20ste eeuw richt zich vooral op snellere economische groei gebaseerd op technologische vooruitgang, en bescherming door middel van belastingen en subsidies en de vorming van internationale handelsblokken.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=495)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *