Prijzenoorlog Albert Heijn ten koste van vrachtwagenchauffeurs en toeleveranciers

(18 maart 2012) Recentelijk startte Albert Heijn een nieuwe prijzenslag. Het is een reactie op dalende omzet en ‘klantloyaliteit’. Het concern probeert nu zijn marktaandeel en omzet te vergroten ten koste van (de inkomens van) chauffeurs en toeleveranciers.

(door Matt Hermers)

Op 13 maart is Albert Heijn een nieuwe prijzenslag begonnen tegen zijn concurrenten. De actie ‘Uw dagelijkse boodschappen in prijs verlagen. Dat helpt’ stond vermeld in de ochtendedities van 2 grote landelijke kranten [1]. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een honderdtal A-merken en huismerken in prijs verlaagd en gaf aan dat in de komende weken andere prijsverlagingen volgen.

AH helpt…

Albert Heijn beweert met de actie de klant tegemoet te komen in deze tijden tijden van bezuinigingen door de prijzen te verlagen van artikelen die vaak of regelmatig worden gekocht. Albert Heijn-directeur Cees van Vliet zei dat het bedrijf de consument wil helpen om op de kleintjes te letten en zo een bondgenoot te zijn in moeiijke tijden…

Volgens de Telegraaf staan de omzetten van de supermarkten door de crisis onder druk en is deze actie uit nood geboren. De consument houdt de hand op de knip en de klantenloyaliteit is heel erg laag (“de klant koopt steeds vaker bij verschillende supermarkten”). Supermarkten reageerden hierop door de prijzen de afgelopen maanden te verhogen. Volgens marketingdeskundige Paul Moers was voedsel kopen bij de super niet meer voldoende om de inflatie tegen te gaan. Moers: “De stijgende trend van weleer is verdwenen. Sinds het begin van dit jaar worden ze voor het eerst in de malaise meegesleurd.”

Onderzoek naar  de prijsverlagingen

Onderzoek door de prijsvergelijkingssite Inprijsverhoogd.nl naar de prijsverlagingen die Albert Heijn op 13 maart aankondigde, laat zien dat die niet zo hoog zijn als wordt voorgesteld. Op basis van de prijzen op 1 november bedraagt de totale prijsverlaging slechts 3,9 procent.
Daarbij bedriegt de schijn, want Albert Heijn heeft voor het ingaan van de actie de prijzen van veel producten eerst behoorlijk verhoogd. Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl. becijferde dat AH de eerste tien weken van 2012 ter waarde van 298 euro prijsverhogingen heeft doorgevoerd en ter waarde van 241 euro aan prijsverlagingen. In 2012 was er slechts in 3 van de 11 weken sprake van vooral prijsverlagingen, aldus Van der Tuin.

Chauffeurs de klos

FNV Bondgenoten liet een paar dagen na het begin van prijzenactie weten dat dit ten koste dreigt te gaan van de vrachtwagenchauffeurs die de AH-filialen bevoorraden. Bestuurder Huub van den Dungen zei: “We zien dat Albert Heijn zijn transporteurs de duimschroeven aandraait en zo de verlaging van de prijzen afwentelt op de transportbedrijven. Dat is onaanvaardbaar.” De chauffeurs dreigen namelijk hun prijscompensatie mis te lopen omdat hun werkgevers zo zijn genoodzaakt vast te houden aan de nullijn. Daarnaast dreigen ze ook hun bonus voor op tijd rijden – een verworven recht – te verliezen.

Bondgenoten roept de transportondernemingen op niet te zwichten in de onderhandelingen met het supermarktconcern. Het zou volgens Van der Dungen  onaanvaardbaar zijn indien een transportbedrijf zijn werknemers niet kan compenseren voor de stijgende kosten omdat de klant (Albert Heijn) ineens minder wil betalen. De bestuurder gaf verder aan dat de bond dit niet zou accepteren wanneer het punt ter sprake komt bij de nieuwe CAO-onderhandelingen.

En toeleveranciers ook

Laurens Sloot, directeur van EFMI Business School, vertelde aan de Levensmiddelenkrant dat de grondstofprijzen sinds een piek eind 2010 behoorlijk zijn  gedaald. Marktleider AH neemt een voorsprong door als eerste super in te springen op de dalingen van de afgelopen tijd. En dat kan het bedrijf doen door een flink deel van de prijsverlagingen te laten betalen door lagere inkoopprijzen te eisen van zijn leveranciers [2].

Noten:
[1] Zie ook de AH-website.
[2]  Vooral voedsel- en drankconcerns zullen profiteren van de lagere prijzen voor agrarische grondstoffen (Zie: Graanvoorraden verbeteren, VN verwacht lagere voedselprijzen,” Boerenbusiness, 13 maart 2012).

Bronnen:
– “Prijzenoorlog over rug van vrachtwagenchauffeur,” FNV BG, 15 maart 2012.
– “Albert Heijn start nieuwe prijzenslag,” Levensmiddelenkrant, 13 maart 2012.
– “Strijd om supermarktklant barst los,” Telegraaf, 14 maart 2012.
– “Afprijzingen Albert Heijn vallen reuze mee,” Levensmiddelenkrant, 15 maart 2012.
– “Prijsstrijd ingegeven door economische crisis,” Levensmiddelenkrant, 14 maart 2012.
– “EFMI-directeur Laurens Sloot: “Supermarktprijzen zullen binnen enkele maanden 5 tot 8% stijgen“,” Levensmiddelenkrant, 17 februari 2011.

Meer over de agrarische grondstofprijzen, zie:
– “The FAO Food Price Index rose further in February,” FAO 8 maart 2012.
 – “Global Food Prices Lower, U.S. Economist Says,” IIP Digital, 24 februari 2012.
– “Better supplies to drive world food prices lower in 2012,” Reuters, 12 maart 2012.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=497)

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/

Zembla over voedselverspilling en houdbaarheidsdata

(9 maart 2012) Vanavond (9 maart) uitgezonden maar nog steeds te zien: een uitzending van Zembla over het weggooien van bruikbaar voedsel (en waarom), over (de onzin van) houdbaarheidsdata, over het streven naar duurzaamheid, en over skippers en “over datum eetclub”.

Op de verpakking van steeds meer producten die we in de winkel kopen staan houdbaarheidsdata. Dat heeft te maken met wetgeving, normen voor veiligheid en het vermijden van aansprakelijkheidsrisiko’s.  Er wordt heel veel eetbaar voedsel weggegooid!. Bijvoorbeeld door telersbedrijven en fabrikanten die tegemoet moeten komen aan de normen die supermarkten. Door supermarkten, die denken of merken dat ‘oude’ spullen niet meer verkoopbaar zijn. En door klanten die uitgaan van wat op het etiket staan en niet begrijpen dat veel voedsel juist heel lang houdbaar en bruikbaar is.

Langzamerhand beginnen mensen als Tristram Stuart, auteur van het boek “Waste” en vroeger containerduiker, gehoor te krijgen bij ondernemingen in de voedselketen met als inzet ‘minder weggooien en beter informeren’. In Noorwegen is er binnen korte tijd ketenbreed een nieuwe weg ingeslagen, op basis van onderlinge ‘groene’ concurrentie. In Nederland timmert Plus supermarkt-uitbater Bart Groesz aan de weg met transparantie en hergebruik.

Minder weggooien past in het straatje van ‘duurzaamheidsdenken’ en ‘groene’ imago’s. Maar ook in het Europees handelsbeleid dat ondermeer streeft naar verminderde afhankelijkheid van (landbouw)grondstoffen.

De meeste producten zijn heel lang (meer dan 10 jaar) houdbaar en bruikbaar zonder dat  de gezondheid gevaar loopt. Misschien dat kleur, smaak en consistentie wat verandert, maar dat is alles. Er zijn mensen die dagelijks de containers van restaurants en winkels nazoeken op bruikbaar eten en nooit iets hoeven te kopen… En in Amsterdam is er de “over datum eetclub”.

Voedingscentrum en de Wageningen Universiteit deden onderzoek. Gemiddeld wordt per jaar 44 kilo aan goed voedsel weggegooid per hoofd van de bevolking. Dat is negen procent van het eten dat we in huis halen, ofwel evenveel als 65 warme maaltijden per jaar. Onder het kopje “Documenten en links” op de Zembla-site zijn allerlei onderzoeksrapporten te vinden over het onderwerp.

De uitzending is nog hier en daar te zien.

Bron:Voedselverspilling – 9 maart 2012“, Zembla tv, 9 maart 2012.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=496)

“Europese progressieven mede-verantwoordelijk voor de voedselcrisis”

(8 maart 2012) Volgens Niek Koning, universitair docent aan de Wageningen Universiteit, laten de progressieve (euro)parlementariërs zich een rad voor ogen draaien waar het gaat om de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid. De speculanten moeten niet worden aangemerkt als de schuldigen van de voedselcrisis, maar het beleid moet drastisch anders.

(overgenomen van Platform ABC, 4 februari 2012)

Naïef? Oude gewoontes / denkwijzen? Om wat voor reden dan ook, volgens Niek Koning (Wageningen) hebben de Europese progressieven zich te gemakkelijk in de luren laten leggen door de ‘greentalk’ van de Europese commissie. Speculatie versterkt prijsfluctuaties maar is er niet de oorzaak van. Een belangrijke onderliggende oorzaak van de grillige voedselprijzen en de toenemende honger is het ontbreken van prijsstabilisatie en door overheden beheerde buffer-voorraden. Europese progressieven hebben het ‘mercantilistische’ (1) project gesteund waarin de prijsstabilisatie werd vervangen door inkomenssteun voor de boeren, om de exportpositie van de agribusiness te verstevigen.

Het is een gevaarlijk beleid, want de wereldbevolking voeden wordt een enorme uitdaging. Biologische landbouw en ‘korte ketens’, herverdeling van inkomens bieden geen afdoende antwoorden.

Een beter beleid is ongetwijfeld mogelijk. Overheden kunnen een wereldwijd systeem van buffervoorraden aanleggen. Dat kunnen ze gebruiken om internationale landbouwprijzen binnen een marge te houden waarbij dringend vereiste investeringen nodig zijn. Ze kunnen multilaterale aanbodbeersing afspreken zodat de voorraden niet uit de hand lopen, en beperkingen van de agrobrandstoffen. Regeringen van rijke landen kunnen werkgelegenheidsprojecten in ontwikkelingslanden co-financieren die arme consumenten compenseren voor de hogere voedselprijzen die op korte termijn zullen ontstaan, en die infrastructuur ontwikkelen voor agrarische groei. Ondertussen zouden milieu-doelstellingen nagestreefd moeten worden met behulp van verplichte minimum-normen in plaats van de huidige zwakke ‘cross-comliance’. Rechtstreekse betalingen aan boeren zouden alleen gebruikt mogen worden voor ecte ‘public goods’.

Als ze aan zo’n programma gaan werken kunnen de Europese progressieven de fouten die ze hebben gemaakt door de ‘hervormingen’van commissaris Fischler te steunen goedmaken. Geef dus niet de speculanten de schuld maar neem je eigen veranto0rwoordelijkheid.

De besprekingen over het nieuwe europese landbouwbeleid zijn nog in volle gang. Wat gaan de Europese progressieven dit keer doen?

Hier is de volledige tekst te lezen (in het Engels) die eerder verscheen in ‘Kurswechsel 3/2011′ (Oostenrijk). Hier is de samenvatting (Engels).

Bron: Platform Aarde-Boer-Consument (4 februari 2012). Niek Koning werkt voor het Centre for Sustainable Development & Food Security in Wageningen

Noot:
[1] Mercantilisme (wikipedia): “de economische doctrine volgens welke overheidscontrole van overzeese handel van het grootste belang is. Het nieuw mercantilisme van de 20ste eeuw richt zich vooral op snellere economische groei gebaseerd op technologische vooruitgang, en bescherming door middel van belastingen en subsidies en de vorming van internationale handelsblokken.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=495)

Klantactie: roep Albert Heijn op om zich te houden aan gemaakte afspraken

(6 maart 2012) Op 7 maarttegel-ah zijn vakbondsleden uit de VS en Nederland gestart met een serie regionale, publieksvriendelijke acties bij Albert Heijn.
In verschillende steden worden klanten geinformeerd over hoe AH om gaat met gemaakte afspraken met zijn personeel.
Gevraagd wordt om Albert Heijn op te roepen zich te houden aan die afspraken.

Vandaag, 7 maart, zijn vakbondsleden uit de VS (UFCW) en Nederland (FNV Bondgenoten) gestart met een serie regionale acties bij Albert Heijn. De acties lopen van 7 tot en met 10 maart in vestigingen in verschillende Nederlandse steden. De vakbonden zijn aanwezig om de AH-klanten ter plekke te informeren over hoe het bedrijf om gaat met gemaakte afspraken met zijn personeel. Ze vragen daarbij om Albert Heijn op te roepen zich te houden aan die afspraken.

Op woensdag 7 maart waren de filialen in Tilburg (Jan Heijnstraat) en Eindhoven (Limburglaan) aan de beurt. Op vrijdag 9 maart staan ze in Nijmegen (Sint Jacobslaan) en Maarssen en op zaterdag 10 maart in Zoetermeer en Rotterdam.

AH frustreert afspraken in Nederland

FNV Bondgenoten herinnert eraan dat werknemers van de AH-distributiecentra eind 2010 het werk enkele dagen neerlegden. Een van de eisen was meer vaste contracten. Daarna werd er een cao-akkoord afgesloten waarin Albert Heijn beloofde het aantal onzekere contracten – uitzendcontracten, parttimers en mensen met een contract voor bepaalde tijd – te verminderen danwel om te zetten in vaste contracten.

Toch maakt Albert Heijn volgens de bond weinig haast met het nakomen van die afspraken. Bondgenoten-bestuurder Marcel Nuyten voegt daaraan toe dat vakbondsleiders op de werkvloer worden tegengewerkt bij hun controle op naleving van de cao. Nuyten: “Dat is niet alleen respectloos naar de werknemers, maar ook Nederland onwaardig. Temeer omdat het concern maatschappelijk verantwoord ondernemen zo hoog in het vaandel heeft staan.

En is vakbondsvijandig in de VS

In de VS zijn werknemers- en vakbondsrechten helemaal niet vanzelfsprekend. Nuyten: “Werknemers die lid van een vakbond willen worden, worden geïntimideerd, tegengewerkt en gedwongen anti-vakbond bijeenkomsten bij te wonen.” Moederbedrijf Ahold houdt zich dus niet aan internationale afspraken die uitgaan van het recht op aansluiting bij een vakbond, het recht op een veilige werkomgeving en een actieve opstelling tegen fraude.

Ahold bezit een aantal supermarktketens in de VS (Stop & Shop New England, Stop & ShopNew York Metro, Giant Landover en Giant Carlisle) en heeft daar een online winkelonderneming.

Help mee: schrijf je eigen tegeltje-waarheid

FNV Bondgenoten voert ook op het internet aktie tegen deze wantoestand. Iedereen kan nu op de site Is dit Eerlijk? een tekst zetten op een oud-Hollandse tegeltje zodat AH ziet wat klanten en niet-klanten er over denken. Een voorbeeld (met dank aan Dina) staat bovenaan.

Bron:Nederlandse en Amerikaanse werknemers vragen klanten steun zodat Albert Heijn afspraken nakomt,” FNV Bondgenoten, 6 maart 2012.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=494)