12 nov: ‘Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart’ (infoavond en discussie, Amsterdam)

(4 november 2011) Op 12 november is er in Amsterdam een informatieavond en discussie over de strijd van een brede protestbeweging in Chili, getiteld ´Vakbonden en verzet in Chili: de case van Wal-Mart´, georganiseerd door Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.

Een half jaar geleden gingen studenten in Chili massaal de straat op om te protesteren voor hervormingen van het onderwijssysteem. Al snel sloten andere sectoren zich aan en verbreedden de protesten zich tot een breed gedragen verzet tegen de huidige rechtse regering van Piñera. Naast de studenten, speelden vakbonden een belangrijke rol. De vakbonden van de Chileense vakcentrale CUT sloten zich aan bij de demonstraties en kondigden een nationale staking af op 24 en 25 augustus. De bonden eisten een nieuw economisch model, een nieuwe grondwet en nieuwe arbeidswetgeving.

Veel van de eisen van de demonstranten zijn gericht tegen het neoliberale beleid dat stamt uit de tijd van de dictatuur van Pinochet. Toen werd de fundering gelegd voor vergaande privatisering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Ook werden de grenzen open gezet voor investeringen door multinationals, waarbij het vaak niet zo nauw werd genomen met de arbeidsrechten van de werknemers en rechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Met drie vakbondsleden uit Chili zullen we de recente ontwikkelingen rond de protesten in Chili bespreken.

Ten eerste zullen we ingaan op verzet tegen arbeidsrechtenschendingen door multinationals in Chili. Specifiek gaan we hierbij in op de case van Wal-Mart. Wal-mart, bekend om z’n grove arbeidsrechtenschendingen wereldwijd, kocht in 2009 de Chileense supermarktketen Distribución y Servicio (D&S) op. De drie vakbondsleden zijn allen betrokken bij het organiseren van werknemers en het afdwingen van betere arbeidsomstandigheden binnen Wal-Mart-supermarkten en -distributiecentra.

Ten tweede zullen we de participatie van de vakbonden binnen de bredere protestbeweging in Chili bediscussiëren. Wat is de laatste stand van zaken, hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende groepen, wat zijn de eisen, en wat kunnen we er in de Nederlandse context van leren en hoe kunnen we solidariteit vorm geven?

Datum: 12-11-2011
Tijden:  18.30 uur – deur open en Chileense soep.
20.00 uur – start discussie
22.00 uur: bar open
Entree:  gratis
Taal:     Nederlands/Spaans
Waar:    ‘Budapest’, Pesthuislaan, WG-Terrein complex, Paviljoen 2, Amsterdam.
Organisatie: Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.

Bron: http://www.globalinfo.nl/

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=467)