Supermarkten dwongen deel personeel op Koninginnedag te werken (en vaak zonder vergoeding)

(2 mei 2011) FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond kregen tientallen klachten binnen van supermarktwerknemers over verplicht werken op Koninginnedag.
Met name Albert Heijn, Jumbo en C1000 worden genoemd als overtreders van de cao. De werknemers, waaronder veel jongeren met tijdelijke contracten, kregen te horen dat ze gewoon moesten aantreden. Sommige klagers vertelden dat ze zonder hun instemming waren ingeroosterd en dat ze vooraf een speciaal formulier zouden moeten tekenen om vrij te vragen. Op andere medewerkers werd ingepraat en hen werd zelfs gedreigd met ontslag, overplaatsing of afzien van een contractverlenging.

(door Rob Bleijerveld)

Vrijwillig gewerkt?

In de cao is geregeld dat werken op Koninginnedag (en op zondagen) vrijwillig is! Veel grootwinkelbedrijven gaan in de praktijk heel ver om de bezetting rond te krijgen op Koninginnedag en zondagen. Ze ontkennen de vrijwilligheid en managers doen beweringen als “In mijn vestiging is het eigenlijk gewoon verplicht is en hoort het erbij’.

Fedde Monsma, cao-onderhandelaar supermarkten voor CNV Dienstenbond zegt dat de binnenkomende klachten het topje van de ijsberg zijn. “Veel medewerkers durven niet tegen hun baas te zeggen dat ze eigenlijk vrij willen zijn uit angst ontslagen te worden. Dwangarbeid is lang geleden afgeschaft. Ik hoop niet dat de grootwinkelbedrijven deze arbeidsrelatie weer nieuw leven in willen blazen,” aldus Monsma.

Toelagen gehad?

Wie wel gaat werken op die zaterdag en normaal al ingeroosterd staat, krijgt naast de gewone uren ook een toeslag voor de feestdag van 100% op je gewerkte uren uitbetaald. En daarboven op moeten ook de gewerkte uren extra worden uitbetaald (dus 300% in plaats van 100%). Voorwaarde is dat de werknemer minimaal 6 zaterdagen in de afgelopen 12 weken heeft gewerkt.

Een aantal klagers vertelden dat ze helemaal geen toeslag of extra uren krijgen uitbetaald. Van de 74 procent die verplicht werkt op Koninginnedag geeft 37 procent aan géén compensatie te ontvangen, aldus Anja Jongbloed, coördinator arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten.
“Belachelijk”, vindt ze, “Dit betekent dat sommige werkgevers gratis én onder dwang een beroep doen op hun werknemers. Voor ons is dit een signaal om nóg alerter te zijn op de naleving van cao-afspraken over het werken op feestdagen en de toeslagen die werknemers hiervoor dienen te ontvangen.”

Cao overtreden!

Volgens Fedde Monsma leven de grootwinkelbedrijven al langere tijd de cao niet na. De huidige cao-onderhandelingen draaien vooralsnog alleen om de simpele vraag of werkgevers gemaakte cao-afspraken ook daadwerkelijk na willen komen. “Ook deze ervaringen met het verplicht werken op Koninginnedag zullen worden meegenomen in de cao-onderhandelingen en aan de kaak worden gesteld. Ook de politiek wordt over de kwestie geïnformeerd en gevraagd om actie”.

Uit een internetpeiling blijkt overigens dat een deel van de mensen vrijwillig gaat werken op Koninginnedag vanwege de extra inkomsten, of om een coillega te ontlasten of omdat ze geen waarde hechten aan deze feestdag.

Bronnen:
– “In de pers: ‘Dwangarbeid’ op Koninginnedag,” Ikwerkindesupermarkt, 29 april 2011.
– ” ‘Jumbo, AH en C1000 zijn slavendrijvers’,” Spitsnieuws, 30 april 2011.
– ” ‘Verplicht werken Koninginnedag stuitend’,” Distrifood, 29 april 2011.
– “Verplicht werken op Koninginnedag en de zondagen? Nee dus !!!!!!,” FNV Bondgenoten, 11 april 2011.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=445)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.