CNV: “Supermarkten onthouden eigen, jonge medewerkers miljoenen euro’s”

(21 februari 2011 – update 181023) Onafhankelijk onderzoek, geïnitieerd door CNV Dienstenbond, toont aan dat supermarkten de cao-afspraken voor jongeren niet zo nauw nemen. Hieronder het persbericht (met naschrift van de redactie de supermacht). Vannacht om 2 uur is dit een item op tv (NL 2 VARA-programma Uitgesproken)

Persbericht CNV Dienstenbond, Hoofddorp, 4 februari 2011

Supermarkten onthouden eigen, jonge medewerkers miljoenen euro’s

De prijzenoorlog in de supermarkten mag dan voor consumenten een voordelig effect hebben, de medewerkers betalen uiteindelijk de prijs. Uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door bureau MWM2, geïnitieerd door CNV Dienstenbond is gebleken dat de cao voor de supermarkten voor met name de jonge werknemers regelmatig niet wordt nageleefd. Supermarkten verdienen miljoenen euro’s door jonge medewerkers niet te betalen voor gewerkte uren.

Supers negeren op grote schaal eigen cao

Omdat CNV Dienstenbond met grote regelmaat vragen krijgt van jonge leden werkzaam in de supermarkten over de toepassing van de cao, is er afgelopen najaar opdracht gegeven voor een onafhankelijk en representatief onderzoek onder supermarkt personeel tot en met 23 jaar. Ongeveer 80% van de supermarkt medewerkers is jonger dan 23 jaar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het slecht gesteld is met de naleving van afspraken uit de cao. Fedde Monsma, bestuurder CNV Dienstenbond: “Het blijkt dat supermarkten alleen al door het niet betalen van gewerkte tijd (het zogenaamde afhelpkwartiertje) miljoenen euro’s per jaar onthouden aan hun jonge medewerkers en in eigen zak steken.”

Ook blijkt dat leeftijdsdiscriminatie op grote schaal voor blijft komen. Daarnaast wordt van de medewerkers tot het uiterste flexibiliteit gevraagd én afgedwongen en tenslotte is het bar en boos gesteld met veiligheidsafspraken in de supers.

Monsma: “Cao-afspraken worden met grote regelmaat geschonden in de supermarkten. Er wordt misbruik gemaakt van onkunde onder jongeren over de cao-afspraken. Of nog erger: de afspraken worden botweg terzijde geschoven als jonge werknemers hun baas erop wijzen. Het is ronduit stuitend dat juist bij die jonge supermarkt medewerkers met een klein loontje zoveel geld, voor in totaal miljoenen, niet wordt uitbetaald. Bij maar liefst 30% van de medewerkers wordt het gewerkte afhelpkwartiertje niet betaald, hoewel dat volgens de cao wel moet.“

Nog meer verontrustende cijfers

14 % van de aankomend verkoop- en kassamedewerkers is langer dan een jaar in dienst. Deze medewerkers worden onderbetaald. De functie is een opstapfunctie en zodra de medewerker de vaardigheden heeft, moet deze doorstromen naar de functie verkoopmedewerker, met bijbehorend salaris, uiterlijk na één jaar. Bij 10 % van de medewerkers die zomaar eerder naar huis gestuurd worden als het rustig is, worden zelfs de niet-gewerkte uren onvrijwillig van ADV- of vakantiesaldi afgeschreven. Bij 17% komt het voor dat er vrije dagen of ADV afgeschreven worden bij ziekte. 50% van de medewerkers heeft geen verplichte veiligheidstraining gehad, zoals in de cao is afgesproken.

Uit het onderzoek van CNV Dienstenbond blijkt verder dat 60% van de medewerkers een collega heeft gehad die na drie tijdelijke contracten weg moest, waarbij 75% werd vervangen door een jongere medewerker. Monsma: “Werkgevers maken schandelijk misbruik van de Wet Flex en Zekerheid. Na drie contracten vlieg je eruit, ondanks dat je drie jaar blijkbaar prima gewerkt hebt; voor jou weer goedkopere jongeren. Op deze manier biedt je jongere medewerkers nooit een kans op enig perspectief in de supermarkt.”

Hoe verder? Cao-onderhandelingen en politieke actie

Over twee weken beginnen de cao-onderhandelingen. Monsma: “Misschien moeten we die maar eens overslaan en de klant gaan informeren over wat er speelt en hen eens vragen of zij bereid zijn 2 cent op een pakje boter meer te betalen om jongere medewerkers ook een toekomst te geven. Maar het begint bij de supers zelf, die de prijzenoorlog niet over de ruggen van hun eigen medewerkers moeten willen voeren.” CNV Dienstenbond pleit ervoor meer controle uit te voeren op de naleving van de cao. Monsma: “De onlangs opgerichte CAO Nalevingsinstrument Supermarkten is een eerste, weliswaar nog voorzichtige stap, in de richting van meer controle op naleving.”

Jesse Klaver, kamerlid Groen Links en eerder actief op bovengenoemde problematiek heeft het onderzoek gelezen. Hij roept de sociale partners op een Cao-waakhond in het leven te roepen, die actief misstanden opspoort en oplost.

Onder de cao vallen ruim 250.000 medewerkers die werken in meer dan 5500 supermarktondernemingen.

– – – – – – –

Naschrift red. supermacht:

Vanavond (4 febr 2011) besteede de VARA aandacht aan deze kwestie in het programma ‘Uitgesproken’. Om 2 uur vanmacht wordt dit herhaald.

Uitgesproken toonde een korte documentaire waarin bestuurder Monsma van de CNV Dienstenbond en een paar supermarktmedewerkers worden geïnterviewd. Een ervan rekent voor dat het verplichte, maar onbetaalde overwerk hem soms tot 250 euro per maand kost. Protesteren betekent onvermijdelijk ontslag, zo is de ervaring. Monsma geeft aan dat het afgelopen moet zijn met het misbruik door de supermarkt-concerns.

Aansluitend is er in de studio een interview met Groenlinks kamerlid Klaver. (De supermarkt-vertegenwoordiger CBL wilde niemand sturen). In maart gaat Klaver (met de CNV?) naar de supermarkten toe om de werknemers te wijzen op hun rechten. Hij roept werkgevers- en werknemers-organisaties op om een CAO-waakhond in het leven te roepen (die actief op zoek gaat naar misstanden in supers). Volgens hem moet de consument beseffen dat alle prijsverlagingen (zoals bij prijzenoorlogen en aanbiedingakties) door iemand betaald moeten worden: de ontwikkelingslanden, de boeren en/of de werknemers.

Reageren op het persbericht en de aktie van de CNV Dienstenbond kan niet meer (was: http://www.ikwerkindesupermarkt.nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews[year]=2011&tx_ttnews[month]=02&tx_ttnews[day]=04&tx_ttnews[tt_news]=7&cHash=6ea04c39d9f92c65b37301d4d83a9673)

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=389)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *