28 november, 23 uur, NL 2: “VPRO Trendspotting: Slow Food”

(28 november 2010) Documentaire over de Slow Food beweging en diens tweejaarlijkse culinaire beurs, met interviews (oa. Vandana Shiva) en aandacht voor  lokaal producerende boeren en ambachtslieden in Limburg.
Lees verder“28 november, 23 uur, NL 2: “VPRO Trendspotting: Slow Food””

Verklaring van Utrecht (Platform Andere Landbouw): alternatief voor Commissieplan landbouwhervorming

(19 november 2010) Op 18 november lanceerde landbouwcommissaris Ciolos voorstellen voor de hervorming van het Europese landbouwbeleid vanaf 2013. Het doel is om de landbouwsector meer dynamisch, concurrerend en effectief te maken zodat het in lijn komt met de Europe 2020-strategie voor “sustainable, smart and inclusive” groei. Tot medio 2011 wordt in diverse Europese fora over de plannen gediscusssieerd waarna de Commissie met een wetsvoorstel komt. De plannen, uitgelekt in oktober, riepen veel verontwaardigde reacties op van boeren- en maatschappelijke organisaties in heel Europa, waaronder het Platform Andere Landbouw.

De plannen voor het toekomstige Europese landbouwbeleid die commissaris Ciolos deze week presenteerde, maken duidelijk dat de Commissie eigenlijk het meeste bij het oude wil laten. Aldus het pas opgerichte ‘Platform Andere Landbouw’ in een persbericht van 17 november, getiteld “Platform Andere Landbouw presenteert ‘Verklaring van Utrecht’ als tegenhanger voor voorstellen van de Europese Commissie”:

“Op 18 november presenteert landbouwcommissaris Ciolos [1] het al eerder uitgelekte voorstel voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de Europese Unie over de periode 2014-2020. Ciolos gaat voor een groot deel door op de oude weg. Het Platform Andere Landbouw [2] ziet doorgaan met de huidige intensivering, schaalvergroting en concurrentiestrijd met de rest van de wereld echter als een heilloze weg.

Het platform, waarin ondermeer landbouw-, natuur en ontwikkelingsorganisaties zijn vertegenwoordigd, voert daarom een alternatieve agenda voor een betere voedselvoorziening in Europa. Haar Verklaring van Utrecht [3] over de toekomst van de landbouw en ons voedsel gaat uit van kernbegrippen als regionalisering, voedselsoevereiniteit, marktregulering en een gezonde bodem.

Een milieuvriendelijke en regionale landbouw, zowel hier als in de ontwikkelingslanden, is beter voor boeren, bodem, biodiversiteit en klimaat. Door lokaal te produceren kunnen kringlopen worden gesloten en kan worden ingespeeld op de komende schaarste aan water en fossiele brandstoffen en op de klimaatverandering. Dat vergt een betere regulering van markten, hetgeen stabielere opbrengsten en meer werkgelegenheid oplevert dan grootschalige industriële landbouw. Gesubsidieerde Europese overschotten nemen af en worden niet langer gedumpt in ontwikkelingslanden zodat de landbouw daar ook weer meer kans krijgt.

De komende maanden is het Platform Andere landbouw van plan de eigen alternatieven verder uit te werken en meer mensen en organisaties bij het landbouwdebat te betrekken. Dit zal hard nodig zijn om te voorkomen dat we na 2013 weer lange tijd vastzitten aan een Europees landbouwbeleid waar vooral de (multinationale) agribusiness en supermarktketens baat bij hebben, maar waar Europese boeren, ontwikkelingslanden en het milieu en dus de consument de dupe van zijn [4]. ”

Noten:
[1] “Communication on ’the Common Agricultural Policy (CAP) towards 2020 – Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future’ “, 18 november 2010.
Volgens de website van het landbouwdepartement is het doel van dit communique om de belangrijkste problemen en beleidskwesties op het gebied van landbouw en rurale ontwikkeling aan te geven. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet in staat zijn economische, milieutechnische en territoriale problemen op te lossen. Het communique dient om toekomstige beleidsmogelijkheden en -keuzes aan te geven. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet duurzamer, evenwichtiger, meer gericht, eenvoudiger, effectiever en meer accountable zijn. Deze belangrijke uitdagingen vereisen de verbetering van de huidige en het ontwerpen van nieuwe instrumenten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.De komende maanden worden de voorstellen onder meer bediscussieerd in het Europese Parlement, De Raad van Europese Unie, het Europese Economische en Sociale Committee en het Comittee van de Regio’s. De Commissie wil medio 2011 met wetsvoorstellen komen.
[2] Het platform komt voort uit een brede bijeenkomst op 8 oktober 2010 in Utrecht waar 44 personen, grotendeels lid/medewerker van 25 organisaties, de toekomst van de landbouw bespraken. Onder de deelnemers bestaat grote overeenstemming over de richting die het met de landbouw en ons voedsel op zou moeten gaan. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke ‘Verklaring van Utrecht’. Zie de website van Aarde-Boer-Consument.
[3] De ‘Verklaring van Utrecht, landbouw 2013’ is hier te vinden.
[4] Voor een handig overzicht over het huidige beleid en standpunten van de Nederlandse regering, de EU en maatschappelijke organisaties, zie het ‘Handboek landbouw en voedsel van 2010 naar 2013 en verder’ (10 pagina’s).

Meer informatie:
* Platform Andere landbouw (PAL):
Korte beschrijving van de groepen die op 8 oktober vertegenwoordigd waren.
* Departement Landbouw en Rurale Ontwikkeling van de Europese Commissie
Website van eurocommissaris Ciolos
Videoboodschap van Ciolos met uitleg over wat nieuw is in zijn landbouwvoorstel.
– Press Release “Commission outlines blueprint for forward-looking Common Agricultural Policy after 2013” , 18 november 2010.
– “Background note: Commission Communication on the future of the CAP“, 18 november 2010 .
– Website van het Landbouwcommissariaat: “Commission Communication on the CAP towards 2020” (met veel links)
* ‘Europe 2020’-strategie
website.
De commissie over deze strategie: “Europe 2020 is Europa’s groeistrategie voor de komende tien jaar. In een veranderende wereld willen we dat de EU een ‘smart, sustainable and inclusive’ economie wordt. Deze drie prioriteiten die elkaar onderling versterken zouden moeten helpen om de werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie te verbeteren in de EU en de lidstaten. De Unie heeft zich vijf ambitieuze doelstellingen gesteld (op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratie en klimaat/energie) die in 2020 moeten zijn bereikt. Elk lid zal op basis hiervan zijn eigen nationale doelen vaststellen op elk van deze terreinen. Concrete akties op het Europese en de nationale niveau moeten de stategie onderbouwen. Meer uitleg: ‘smart growth’, ‘sustainable growth’ en ‘inclusive growth’.
* Persaandacht voor de ‘Verklaring van Utrecht’ in:
– “Platform Andere Landbouw wil alternatief“, Agripress, 18 november 2010
– “Platform Andere Landbouw wil alternatief voor GLB 2014-2020“, Agriholland, 18 november 2010

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=380)

Londen: De “supermarkt van en voor het volk”

people´s supermarket London(19 november 2010) Onlangs werd in de Londense wijk Camden de People’s Supermarket geopend, een “supermarkt voor en van het volk”. Het is een leden-organisatie waar de consument grote kortingen krijgt op de inkopen in ruil voor 4 uur onbetaald werk per maand en een jaarlijkse inleg van 25 pond. De winst wordt weer geinvesteerd in de supermarkt. Lees verder“Londen: De “supermarkt van en voor het volk””

Youth Food Movement Nederland nodigt (toekomstige) foodprofessionals uit (YFM Academie 2011)

(18 november 2010) In januari 2011 organiseert de Youth Food Movement Nederland voor de tweede keer een Academie-programma gericht op de bevordering van transparantie en rechtvaardigheid van het toekomstige voedselsysteem. Enthousiaste en gemotiveerde jonge professionals en studenten binnen de horeca en de landbouw- en voedingssector kunnen zich nog tot en met 19 november aanmelden.
Lees verder“Youth Food Movement Nederland nodigt (toekomstige) foodprofessionals uit (YFM Academie 2011)”

Doe mee aan Niet-Winkeldag 2010: koop eens … niets, en kom in aktie !

Ik heb alles al (Oli4)
Ik heb alles al (Oli4)

(18 november 2010) Een nieuw product is volop verkrijgbaar op zaterdag 27 november, de 19e Internationale Niet-Winkeldag. Koop het zo vaak u kunt! Het is het uitgelezen moment om Niets aan te schaffen. Niets is beter! Koop Niets en kom in aktie!
Lees verder“Doe mee aan Niet-Winkeldag 2010: koop eens … niets, en kom in aktie !”

Burgerinspectie onthult Monsanto’s geheime agenda, en kritiek op ‘It’s Down to Earth’-conferentie

(6 november 2010) Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. Monsanto is één van ’s werelds grootste ‘life-science’ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren.

De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie over landbouw en klimaat “It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Hieronder een actieverslag, de oproep daarvoor, een kritiek op de Haagse conferentie door ASEED en een gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties. (red.: de ASEED-tekst is enigszins aangepast, 7 nov.)

Reveal Monsanto’s hidden agenda!

1/   Burgerinspectie onthult verborgen agenda Monsanto
2 november 2010

door monsantoshiddenagenda

(de oorspronkelijke oproep staat onder dit verslag)


Enkhuizen, dinsdag 2 november 2010
– Vandaag hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de Monsanto-vestiging in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. De aanleiding voor de actie is de internationale topconferentie “It’s down to Earth” die op dit moment plaats vindt in Den Haag.

Eerder die ochtend trok de groep in een demonstratieve optocht vanuit het centrum van Enkhuizen naar de vestiging van chemie- en zadenconcern Monsanto aan het Westeinde 161. Aangekomen bij de bedrijfspoort, verkregen de actievoerders echter geen toegang tot het terrein en de gebouwen voor een openbare burgersinspectie. Woordvoerder Anna William van de actiegroep Verdelg Monsanto: “Het is teleurstellend dat we niet worden toegelaten. Burgemeester Jan Baas heeft ons van te voren gezegd dat Monsanto ons tenminste te woord zou staan. Maar zelfs daarvan was geen sprake.”

Bij gebrek aan openheid en medewerking van de kant van Monsanto maakten de actievoerders daarom met behulp van theatrale elementen de resultaten bekend van een eerder gehouden onderzoek naar de ‘verborgen agenda’ van het bedrijf. Getoond werden documenten over consumentenbedrog met ‘verantwoorde’ (giftige en genetisch gemanipuleerde) soja, over gekochte onderzoeksresultaten en over beïnvloede politici. Een door Monsanto benadeelde boer liet een wurgcontract zien. Als klapper onthulden de inspecteurs de geheime agenda van Monsanto. Deze werd in de directiekamer aangetroffen, op de achterkant van het portret van Huge Grant, de grote baas van Monsanto.

De Monsanto-agenda blijkt schade aan mens en milieu ondergeschikt te maken aan het behalen van maximale winst, aldus Anna William. “Het gaat hier niet om een onschuldig groentezadenbedrijf dat de mensheid helpt om voldoende voedsel te produceren, maar om een onderneming die er alles aan doet om de hele voedselmarkt onder controle te krijgen. En een ieder die tegen haar belangen ingaat, wordt de mond gesnoerd.”

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse multinational is groot geworden met de verkoop van bestrijdingsmiddelen, zoals het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’. Tegenwoordig richt zij zich op de combinatie van genetisch gemanipuleerde soja en maïs die resistent zijn gemaakt tegen de bijgeleverde insecticide RoundupReady. Het bedrijf ijvert voor klimaatsubsidies (CO2-kredieten) voor het telen van gewassen met gif. Monsanto is sinds enkele jaren ook actief in Nederland, waar het Seminis, De Ruiter Seeds en Western Seed heeft opgekocht. Het bedrijf heeft wereldwijd inmiddels 23% van de commerciële zadenmarkt in handen.

De inspectie valt samen met de internationale topconferentie ‘It’s Down to Earth’ in Den Haag over  landbouw, klimaatverandering en voedselzekerheid. Bedrijven als Monsanto lobbyen daarbij voor technologische oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. De actiegroep ‘Verdelg Monsanto’ bepleit echter de bevordering van lokale duurzame landbouw. Kleinschalige landbouw biedt wereldwijd werkgelegenheid aan 2,8 miljard mensen en helpt tegen honger, ondervoeding en de huidige voedselcrisis. Deze vorm van landbouw is daarbij minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor minder milieuschade en klimaatverandering.

 

 

 

 

 

 

 

 

**   Meer foto’s van deze actie zijn te vinden bij het verslag op de Indymedia website: https://www.indymedia.nl/nl/2010/11/70903.shtml

**  Meer over een blokkade vaneen Monsanto-vestiging in Bergschenhoek, mei 2010 op: http://indymedia.nl/nl/2010/05/67350.shtml

______________________________________

2/ De oproep: Burgerinspectie van een Monsanto-vestiging
Enkhuizen
dinsdagochtend 2 november 2010

Voedselzekerheid ten tijden van klimaatverandering?
1-5 November komen agro-industrie, machtige regeringen, de VN, en de Wereldbank samen in de conferentie It’s down 2 Earth in Den Haag. Ter voorbereiding op de klimaattop COP16 eind november in Cancun, Mexico, bespreken ze slechts technologische oplossingen terwijl we een systeemverandering nodig hebben.

1. Handen af van ons land en voedsel!
Multinationals monopoliseren onze voedselvoorziening. Aan de basis staan chemische bedrijven die bestrijdingsmiddelen en kunstmest verkopen. Ze ontwikkelen gentechgewassen, kopen zaadbedrijven op en vertellen met greenwash-verhalen om meer geld te verdienen. Grote agrobedrijven als Monsanto en Syngenta hebben andere prioriteiten dan voedselzekerheid en de bestrijding van klimaatverandering. Hun praktijken bedreigen kleinschalige landbouw en ‘voedselsoevereiniteit’ over de hele wereld.

2. Ons klimaat is niet te koop!
Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en CO2-vervuiling is industriële landbouw als grote soja- en oliepalmplantages. Monsanto is fanatiek aan het lobbyen om carbon credits te krijgen voor hun genetisch gemanipuleerde Roundup-Ready-soja. Deze teelt zou bijdragen aan de CO2-reductie. Maar in werkelijkheid wordt de soja vervoerd over de hele wereld en de naburige gemeenschappen worden vergiftigd met Roundup, verliezen hun eigen voedselproductie, en belanden in sloppen.

3. Voedselsoevereiniteit – geen voedselmonopolies!
De sleutel tot mondiale voedselzekerheid is voedselsoevereiniteit: lokale gemeenschappen die zelf over land, zaadgoed, water en duurzame landbouwpraktijken beschikken. Dit kan alleen zonder monopoliserende, winstnajagende en speculerende bedrijven als Monsanto en Syngenta. Kleinschalige landbouw draagt niet alleen bij aan de CO2-reductie, het biedt ook werk aan 2,8 miljard mensen, gebruikt minder fossiele brandstoffen, houdt rekening met lokale ecosystemen en vergiftigt het milieu niet met bestrijdingsmiddelen: de beste manier om de huidige voedsel- en klimaatcrisis te bestrijden.

Voor echte ‘slimme klimaatlandbouw’ moeten we beginnen met de leugens van de voedselindustrie te ontmaskeren. Laten we Monsanto’s Verborgen Agenda onder het voetlicht brengen met een Burgerinspectie!

Contact: verdelg-monsanto [at] riseup [dot] net

Datum: dinsdag 2 november
Start inspectie 12:00, Westeinde 161, Enkhuizen (vanaf 11:00 tocht vanaf de binnenstad)
Presentatie resultaten: 13:00, zelfde locatie

—————————————————–

3/                       Reactie A SEED op ‘It’s Done with Earth’
A SEED – 04.11.2010 19:33 (www.aseed.net)

Kort samengevat:
– geen legitimiteit,
– dubbelzinnigheid over groei,
– gevolgen vleesproductie genegeerd,
– misleidend over emissiehandel, en
– schandalige lobby door gesubsidieerd Initiatief Duurzame Handel

Uitkomst Landbouw-klimaattop in Den Haag: a Roadmap to nowhere
Begin november 2010 vond in Den Haag de internationale conferentie over landbouw en klimaat ‘It’s Down 2 Earth’ [1] plaats. Vooraf was er al veel kritiek van maatschappelijke organisaties [2]. Vooraf was er al veel kritiek van maatschappelijke organisaties over de agenda [2]. Vertegenwoordigers van kleine boeren en milieuorganisaties waren slechts beperkt welkom bij de belangrijkste bijeenkomsten. Als resultaat van de conferentie ligt er nu een Roadmap for Action [3]. Ook deze tekst is voor veel organisaties echter totaal onaanvaardbaar. Ten eerste mist de tekst legitimiteit. De roadmap suggereert ook te spreken namens de aanwezige boerenorganisaties en NGOs. Dit klopt niet; ook veel organisaties die wel aanwezig zijn, gaan niet akkoord met de uitgebrachte tekst. Vertegenwoordigers van kleine boeren en milieuorganisaties waren slechts beperkt welkom bij de belangrijkste bijeenkomsten. Als resultaat van de besprekingen conferentie ligt er nu een voorlopige verklaring. Ook deze tekst is voor veel organisaties echter totaal onaanvaardbaar. Ten eerste mist de tekst legitimiteit. De Roadmap zegt ook te spreken namens de aanwezige boerenorganisaties en NGOs. Dit is een leugen; ook de organisaties die wel aanwezig zijn, gaan voor het grootste deel niet akkoord met de uitgebrachte tekst [4].

Groei-problemen
Er wordt in de tekst gesproken over ‘groei’ zonder dit duidelijk te definiëren. Om te zorgen dat een grotere wereldbevolking voldoende te eten krijgt is inderdaad enige productiegroei nodig. Maar het gaat hier vooral ook een betere distributie en een stop van de verspilling als veevoer. Maar het woord groei kan in de tekst te makkelijk worden uitgelegd als schaalvergroting en groei van bedrijven in de landbouw en voedingsindustrie, en dat is precies de ontwikkeling in de landbouw die gestopt zou moeten worden. In de verklaring staat dat dat zowel de grootschalige als de kleinschalige boeren geholpen moeten worden. Dat het eerste vaak ten kosten van het tweede gaat, daar wordt verder niet op in gegaan.

Uitstoot vleesproductie genegeerd
De paragraaf in de roadmap over veeteelt zegt niets over het reduceren van de productie en consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Terwijl dit toch de meest logische oplossingsrichting is als je het hebt over landbouw en klimaat. Zelfs de FAO geeft aan dat veeteelt wereldwijd verantwoordelijk is voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen [5]. Het omzetten van veevoer in dierlijk voedsel is inefficiënt en er bestaan voldoende alternatieve eiwitbronnen. Het is zeer teleurstellend en dat er in dit lange document geen woord aan wordt vuilgemaakt. De economische belangen van de betrokken producenten van veevoer, handelaren, grootschalige veehouders en vleesverwerkers zullen wel te groot zijn geweest.

Misleiding over emissiehandel
De voorlopige versie van de roadmap suggereert dat er een unanieme steun is voor emissiehandel en marktmechanismen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dingen. Niets is minder waar. En ook afgelopen week bij de VN-top over biodiversiteit5 was dit onderwerp nog zo controversieel dat voorstellen dezelfde financiële constructies het niet haalden in de eindverklaring.

Nederlandse subsidie voor ontbossing en gifgebruik
Tijdens de conferentie was het Initiatief Duurzame Handel (IDH) flink aan het lobbyen voor het verstrekken van emissierechten aan monocultuur plantages. De non-tillage techniek (zonder ploegen) zou uitstoot van broeikasgassen schelen. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het gifgebruik waarmee deze techniek gepaard gaat en de ontbossing en repressie tegen de lokale bevolking die het gevolg zijn van deze grootschalige productie voor de export [7]. Het IDH van het vorige kabinet zo’n 50 miljoen subsidie gekregen uit het potje ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Economische Zaken om met haar misleidende naam te lobbyen voor nep-klimaatoplossingen en zo multinationale ondernemingen te ondersteunen [8]. Het wrange is dat vele milieu- en ontwikkelingsorganisaties die wel opkomen voor kleine boeren en een duurzame duurzame landbouw bepleiten, voor zover ze al geld kregen, door de regering worden gekort en bovendien niet werden uitgenodigd voor de conferentie in Den Haag.

Noten:
1] “Down 2 Earth” conference: http://www.afcconference.com
2] http://www.iatp.org/climate/files/document/civil%20society%20statement_hague_0.pdf

3] http://www.afcconference.com/final-roadmap-for-action

4] http://www.iatp.org/climate/index.php?q=document/civil-society-statement-on-hague-roadmap

5] Zie het rapport Livestocks Long Shadow van de Food and Agriculture Organisation van de VN uit 20066] 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity) in Nagoya7] Zie onder andere de website http://gifsoja.nl

8] http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/01/Kamerbrief_inzake_uw_verzoek_een_voortgangsrapportage_naar_aanleiding_van_de
_notitie_Landbouw_rurale_bedrijvigheid_en_voedselzekerheid_in_ontwikkelingslanden

4/   Gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties
                                         

We, the undersigned civil society groups who have been present here in The Hague, collectively reject the Hague Roadmap for Action.
More than 100 organisations, many of which have not been invited to this Conference, have also expressed their serious concerns in a Civil Society Statement on October 31.

Those most impacted by climate change and whose livelihoods are most at risk, in particular small-scale farmers, indigenous people and women especially from developing countries, have not been present, or consulted, nor have genuinely participated in this process. A democratic and participatory process should have involved all sectors of civil society engaged on these issues in a process designed to genuinely engage and dialogue with civil society. The “roadmap for action” drafted by a few cannot be claimed to have been “collectively developed”, even by those present at the Conference.

We therefore have strong objections to a Chair’s summary that portrays a “shared understanding” on challenges and solutions for a so-called roadmap on highly complex linkages between food security, climate change and agriculture.

The conference also lacks the legitimacy of a UN process where all governments are represented, and negotiate and adopt decisions. It therefore cannot produce as its output an agreed Roadmap for Action, but should only issue a Chair’s summary of the various discussions that have taken place at the conference.

In addition, a process that genuinely seeks to draw together the linkages between agriculture, food security and climate change should have involved participants from both the agriculture and climate change sectors and processes. Otherwise, the outcome of the conference could be interpreted to be an attempt to undermine or pre-empt on-going negotiations in the UNFCCC.

Our understanding of the problems and solutions differs fundamentally from the framing posed by the organizers. We believe that adaptation has to be the main priority of this conference. The agricultural challenges faced by the poorest and most vulnerable, in Africa but also in Asia, in small-island states, in Latin America, are adaptation challenges. While sustainable farming practices can provide mitigation benefits, the climate crisis is caused first and foremost by the emissions of rich countries and we reject that small farmers are meant now to take on the mitigation responsibilities of the North.

The unanimous endorsement of carbon markets and market mechanisms in the draft is unfounded. There are on-going discussions about market-based mechanisms at both the CBD and the UNFCCC. At the 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity which ended in Nagoya last week, the issue of innovative financial mechanisms, including market mechanisms for financing biodiversity, proved so controversial that a draft decision on it was not adopted.

Also, at the UNFCCC, the issue of carbon market mechanisms is equally controversial. Developing countries support limiting the use of existing carbon market mechanisms, and oppose the introduction of new ones. Therefore, the conference should refrain from policy prescriptions about carbon markets.

This is because under the UNFCCC, developed countries have legally binding commitments to finance adaptation and mitigation (including for agriculture) in developing countries. So-called innovative “carbon finance” is being promoted by some so that developed countries can avoid, rather than fulfill their obligations. Instead, many developing countries are demanding that fund-based financing should be the focus. Carbon markets, with their speculative tendencies, inherent instability, combined with the complexity of the agriculture markets could spell disaster for food rights, food security and livelihoods in developing countries.

Finally, tools and strategies needed to address food security, food sovereignty and climate change have been widely discussed in the IAASTD; in ongoing discussions within the UN FAO Committee on World Food Security and key processes led by social movements such as La Via Campesina and other farmers organizations. The Hague conference need not reinvent the wheel. Conference organizers cannot therefore ascribe a set of tools and policy recommendations to all the participants who have gathered here.

4 November, 2010

Signatories:
Both ENDS, the Netherlands ETC Group
ILEIA – Centre for learning on sustainable agriculture, the Netherlands
Institute for Agriculture and Trade Policy, USA
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
International Forum on Globalisation
Joop de Koeijer, member of NAV (Dutch Arable farmers’ Union) and Via Campesina
Platform Aarde, Boer, Consument, the Netherlands
Tearfund, UK
Third World Network
X MinY Solidarity Fund, the Netherlands


(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=374)

Protest tegen ontslag Lidl-personeel voor meenemen van onverkoopbare pizza’s

(6 november 2010) Vijf medewerksters van een Lidl-filiaal in het Belgische Libramont kregen deze week hun ontslag aangezegd voor het naar huis meenemen een paar pizza’s die door een defect van de koelinstallatie onverkoopbaar waren. Na een protestaktie en met de steun van een vakbond werd het ontslag van twee van de vijf ingetrokken.
Lees verder“Protest tegen ontslag Lidl-personeel voor meenemen van onverkoopbare pizza’s”

EKO-tellingen 2010: supermarkten verkopen meer biologische en fairtrade producten

(5 november 2010) Uit onderzoek van Milieudefensie en Solidaridad blijkt dat het aanbod van biologische en fairtrade producten in supermarktfilialen hoger is dan vorig jaar.
Lees verder“EKO-tellingen 2010: supermarkten verkopen meer biologische en fairtrade producten”

Grote Britse supermarktketen biedt 1000 daklozen en andere kwetsbare mensen een baan

(5 november 2010) Een van de vier grootste supermarktketens voor levensmiddelen, Morrisons, wil de komende 3 jaar 10% van de nieuwe banen reserveren voor daklozen en andere kwetsbare mensen. Het gaat om 1000 banen in nieuw op te zetten filialen in heel Groot-Britannië.

Het intiatief is gebaseerd op een nieuw partnerschap tussen de super en het Leger des Heils en de in Leeds gevestigde liefdadigheidsinstelling Create.

De aspirant-medewerkers krijgen een opleiding van 3 maanden in traditionele voedselbereiding- en behandeling uitmondend in een diploma (QCF-1). Ze kunnen dan òf doorleren voor een hogere kwalificatie òf beginnen als leerlingbakker, -slager of -visverkoper bij een van de supermarktfilialen.

De eerste 5 mensen zijn op 1 november met de opleiding begonnen in een filiaal in een van de meest arme wijken van Leeds, Harehills.

Volgens Norman Pickavance, Morrisons’ directeur voor personeelszaken, zal dit initiatief kansarme mensen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. “We zien er naar uit om dit project in het hele land op te pakken, en we nodigen andere Britse ondernemingen uit om mee te doen met dit initiatief,” aldus Pickavance.

Bronnen:
– “Morrisons To Create Jobs For The Homeless And Vulnerable,” Supermarket UK, 1 november 2010.
– “Daklozen krijgen baan bij Britse supermarkt,” 2 november 2010.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=371)