Zwitserland – Wat zullen we eten…?

Image

ninguna_persona_es_ilegal(14 oktober 2010) Zwitserse boeren en mensenrechtenactivisten voeren  campagne voor wetgeving tegen sociaal- en ecologisch onverantwoord geproduceerde groente, fruit en bloemen. Ook willen ze dat de Zwitserse regering zich bij WTO- en EU-onderhandelingen inzet voor rechtvaardige werkomstandigheden en duurzame productiewijzen voor alle producten die in Zwitserland worden ingevoerd.

(Raymond Gétaz, Nieuws uit Longomaï)

Tien jaar geleden speelden zich in het zuiden van Andalusië afgrijselijke taferelen af. In het stadje El Ejido vond een regelrechte progrom plaats tegen Marokkaanse landarbeiders. Sinds die tijd voeren mensen uit Longo maï en van het Europese Burgerforum actie tregen deze vorm van moderrne slavernij in de industriële groente- en fruitproductie.

In de Andalusische provincie Almería worden onder een zee van plastic in de winter en het vroege voorjaar tomaten, paprika’s en komkommers geproduceerd voor de supermarkten in West- en Noord-Europa. In Huelva, enkele honderden kilometers ten westen daarvan, groeien onder de rook van olieraffinaderijen de aardbeien die bij ons in februari in de schappen liggen. De oogstarbeiders, Afrikanen, Zuid-Amerikanen of Oost-Europeanen, hebben vaak geen papieren en zijn rechteloos tegenover de ondernemers. Velen leven onder armoedige toestanden in hutten die uit resten van oude plastic tunnels zijn samengesteld.

In meerdere kantons in Zwitserland hebben afgevaardigden nu hun parlement geïnformeerd over deze onacceptabele sociale en ecologische verhoudingen. Een gevolg daarvan is, dat zeven kantons op verschillende manieren protest bij de landelijke regering hebben aangetekend. Ze verlangden dat de invoer van vruchten en groente in Zwitserland wordt gekoppeld aan sociale en ecologische normen en dat het verboden wordt levensmiddelen te importeren die totaal tegenstrijdig zijn met de landelijke standaarden. Ook werd gevraagd dat de regering zich bij onderhandelingen met de WTO en de EU inzet voor rechtvaardige werkomstandigheden en duurzame proeductiewijzen voor alle producten die in Zwitserland worden ingevoerd.

In juni wees de (Zwitserse) Senaat met 22 tegen 7 stemmen deze kantonale initiatieven af. De “Schweizer Bauer”, een grote landbouwkrant, schreef daarover onder de titel: “Senaat is tegen fair eten: handelsbetrekkingen met de EU vinden de senatoren belangijker dan een sociaal en ecologisch geweten”. Nu ligt de bal bij het parlement, dat in een volgende zitting dit initiatief wil behandelen.

Onafhankelijk van het resultaat van deze procedure zullen we in heel Europa ons verder moeten inzetten tegen een lanbouwbeleid dat te weinig rekening houdt met mensen en milieu. Almería en El Ejido zijn alleen het topje van de ijsberg. Zowel in Nederland, als ook in Italië, Frankrijk, Griekenland en  Engeland wordt over de rug van rechteloze migranten de intensieve fruit-, groente- en bloemenproductie in stand gehouden. De Europese  landbouwpolitiek beweegt zich in de verkeerde richting.

In het franstalige gedeelte van Zwitserland zet de kleine vakbond Uniterre zich resoluut in voor een regionale landbouw. Langzaam winnen deze boeren ook sympathie in de rest van het land. We hebben meer boeren nodig en meer mensen die zich inzetten voor een duurzame verbouw van onze levensmiddelen.
– – – – – – – – – – – –

Dit artikel is overgenomen uit de krant Nieuws uit Longomaï (nr 105, herfst 2010) dat te vinden is op: http://prolongomai.jimdo.com/app/download/4523548864/Nieuws105kleur.pdf?t=1285930204
Longomaï is een groep van tien coöperaties die zich in Europa en Midden-Amerika bevinden.

Meer informatie:
– website van het Europees Burgerforum (http://www.forumcivique.org/)
– website van Longomaï (http://www.longomai.nl/)
– Stichting Pro Longo Mai, Polanenstraat 79, 1013 VS Amsterdam (06-28451762 – infoAT longomai.nl – giro: 314983)
– website van de boer(inn)envakbond Uniterre (http://www.uniterre.ch/Liens/liens.html)
– website van vakbond in Andalusië (http://www.sindicatoandaluz.org/?q=taxonomy/term/18)
– artikelen van Supermacht: “Over slavernij in Zuidspaanse tuinbouwsector, over supermarktmacht en de Euromed vrijhandelszone,“ 6 juli 2008 (https://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=33)
“Europese campagne ‘Koop Verantwoord’ gericht tegen mensensmokkel en uitbuiting van migranten,” 22 oktober 2009 (https://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=67).

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=364)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.