5 aug: persbericht- ‘Ahold moet verantwoordelijkheid nemen voor uitbuiting bij toeleveranciers’

(5 augustus 2010) Persbericht van de organisaties XminY, ASEED en OKIA, getiteld: ‘Ahold moet verantwoordelijkheid nemen voor uitbuiting bij toeleveranciers’ (bron: Omslag)

‘Ahold moet verantwoordelijkheid nemen voor uitbuiting bij toeleveranciers’
Persbericht 5 augustus 2010 van XminY, ASEED en OKIA

Amsterdam, 5 augustus 2010 – Supermarktconcern Ahold wordt gelijktijdig in de VS en in Amsterdam aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor de aanpak van uitbuiting door toeleveranciers van tomaten in de VS. De Coalition of Immokalee Workers (CIW) een organisatie van tomatenplukkers uit Florida, bezoekt met het rijdend ‘moderne slavernij museum’ het hoofdkantoor van Ahold in de VS in Quincy.

In Amsterdam zullen sympathisanten tegelijkertijd onder de bezielende begeleiding van Rev. Billy en Savitri D van de Church of Stop Shopping, het hoofdkantoor van AHOLD in Amsterdam aandoen. Zij komen om 14.30 uur bijeen voor de AH-winkel Food Plaza achter de Dam en lopen dan gezamenlijk naar het hoofdkantoor aan de Piet Heinkade 167.

Met deze acties wordt aan twee kanten van de oceaan opnieuw bij Ahold aangedrongen om het voorbeeld te volgen van andere fastfood- en supermarktketens als Taco Bell, McDonalds, Burger King en Whole Foods Market en een overeenkomst te sluiten met de CIW.

Daarin verbindt Ahold zich aan:

  • het betalen van een ‘penny per pound’ extra voor de tomaten in haar invoerlijn, met voorwaarde dat dat doorbetaald wordt aan de plukkers
  • een op mensenrechten gebaseerde gedragscode
  • een permanente stem voor de arbeiders in de monitoring van de arbeidsomstandigheden

Door in te stemmen met deze voorwaarden, zou Ahold aangeven serieus werk te maken van het bestrijden van lonen die (ver) onder de armoedegrens liggen en wordt een garantie ingebouwd om ernstige uitbuiting en slavernij te voorkomen.

Supermarktketens hebben een extra verantwoordelijkheid in de omstandigheden omdat zij via hun inkoopmacht een grote druk op de prijs uitoefenen. In de zoektocht naar kostenbesparingen, is wereldwijd een trend zichtbaar waarbij telers de prijsdruk afwentelen op arbeidskosten. Hierin ligt de voedingsbodem voor ernstige uitbuiting, tot gevallen van daadwerkelijke slavernij die zich regelmatig voordoen.

Ook bij Ahold’s toeleveranciers in de VS deden zich gevallen van slavernij voor. Ahold zei eerder te vertrouwen op wet- en regelgeving van de overheid en op het certificeringssysteem van de sector zelf. Maar de Amerikaanse rekenkamer veroordeelde in een vernietigend rapport de mogelijkheden voor controle en het eigen certificeringssysteem bewees zijn onvermogen al: de veroordeelde bedrijven werden door datzelfde systeem gecertificeerd.

Onlangs heeft Ahold na toenemende druk alle inkopen uit de streek rond Immokalee opgeschort. Dat is niet alleen laat, maar ook onvoldoende, mede omdat de werknemers in de tuinbouw in Immokalee daar niet mee geholpen zijn. Wanneer er geen werkelijk systeem bestaat waarin zowel de prijs rechtvaardig is als waarin arbeiders gehoord kunnen worden, zullen zaken van ernstige uitbuiting zich voor blijven doen.

Vrijdag 6 augustus 14.30 uur AH Food Plaza achter de Dam, Amsterdam (NZ Voorburgwal 226)

Een ad hoc samenwerking van onder meer: Rev. Billy en Savitri D en de Church of Stop Shopping; XminY; ASEED; OKIA …
___________________________________________________________________

Verder lezen:
– De website van de CIW: CIW Online
– Het onderzoek dat verricht werd door SOMO: Stemadvies VBDO
– Over het onderzoek van de U.S. Government Accountability Office (GAO): New York Times
– Voor de geschiedenis CIW-Ahold zie in het bijzonder: CIW Amsterdam Allies en Supermacht.nl
– En voor het bezoek van Louis Andriessen aan Ahold, maart 2009: CIW Online (archive)
– Over Reverend Billy en Savitri D en de Church of Stop Shopping: www.revbilly.com
– Tweede Kamervragen: In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken Ahold opgeroepen om de invloed die het bedrijf heeft, ruimhartig aan te wenden, zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken

– – – – – – – – – – – – –
(einde persbericht)

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=339)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *