Promotie UvT: “Consument bereid 10% meer te betalen voor maatschappelijk verantwoorde producten”

 

Vandaag promoveerde dhr. R. Gielissen
aan de Universiteit van Tilburg op basis van zijn onderzoek naar de
'aard en gronden van de aankoop van maatschappelijk verantwoorde
producten door de consument'. Volgens hem zijn bewuste consumenten
bereid om tot 10 procent meer te betalen voor maatschappelijk
verantwoorde producten zoals Fair Trade koffie, biologisch vlees en
vrije uitloopeieren. Andere consumenten die dit soort producten niet
kopen, zijn volgens de promovendus niet goed geïnformeerd, ondermeer
door een gebrekkige strategie van verkopers (hetgeen leidt tot
marktfalen).

Het consumentengedrag werd door
Gielissen onderzocht aan de hand van een representatieve steekproef,
waaruit naar voren kwam welke argumenten mensen hebben om dergelijke
producten (niet) te kopen. Consumenten die maatschappelijk
verantwoorde producten kopen, doen dat vaak vanuit een moreel
plichtsbesef. Ze vinden het bijdragen aan een oplossing rond
duurzaamheid en eerlijke handel zo belangrijk, dat ze bereid zijn tot
tien procent meer te betalen en meer moeite te doen het product aan
te schaffen.

Uit het persbericht: "Over het
algemeen zijn deze bewuste consumenten sterk betrokken bij de
maatschappij. Ze kennen de problematiek uit persoonlijke ervaring of
hebben zich er over geïnformeerd. Ze geven meer aan goede doelen,
lezen vaker kranten en tijdschriften en stellen zich beter op de
hoogte over de problematiek door radio- en tv-documentaires dan
mensen die dergelijke producten niet kopen. Dit toont aan dat veel
consumenten niet goed op de hoogte zijn van de ernst van de problemen
die de aanschaf van maatschappelijk verantwoorde producten probeert
op te lossen. Gielissen stelt daarom dat de informatie over deze
producten beter verspreid zou moeten worden."

 

Beïnvloeding van het koopgedrag


Gielissen doet een aantal aanbevelingen
in zijn proefschrift gericht op de beïnvloeding van het koopgedrag.
Zo is hij is van mening dat verkopers van maatschappelijk
verantwoorde producten samen zouden kunnen werken om consumenten
bewust te maken van de problematiek rond eerlijke handel en hen te
stimuleren dergelijke producten te kopen. Een middel daartoe is het
maken – en het over de media verspreiden – van documentaires over de
werking van eerlijke handel.

Ook moet er onderzoek worden gedaan
naar de mogelijkheid om verplichte maatschappelijk verantwoorde
standaarden in te stellen voor consumentenproducten. En er is
wetgeving nodig die producenten een verantwoordelijkheid voor de
aanvoerketen oplegt en leidt tot een bepaald niveau van garantie van
dierenwelzijn.

En er kan volgens hem  worden onderzocht hoe kerken,
bedrijven en andere groepen die koopgedrag beïnvloeden, benaderd
moeten worden.


Robert Gielissen studeerde algemene
economie aan de Universiteit van Tilburg en is werkzaam bij Fontys
Hogescholen als docent.
Titel proefschrift: "How
consumers make a difference. An Inquiry into the nature and causes of
buying socially responsible products."

 

Bronnen:

– ”Consument
bereid 10% meer te betalen voor maatschappelijk verantwoorde
producten
," Persbericht Universiteit van Tilburg,
21 juni 2010.
– "'Consument
wil meer betalen voor duurzaam'
," Levensmiddelenkrant 21
juni 2010.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *