Ahold financierde jarenlang nepactivisten-buro om opmars Wal-Mart in de VS te frustreren


(door Rob Bleijerveld)

Ahold's dochterondernemingen in de VS,
en ook andere Amerikaanse supermarktketens proberen de opmars van
Wal-Mart tegen te gaan door in te zetten op de bestuurlijke
procedures en rechtszaken op gebied van landgebruik, commerciële
zonering of verkeersdruk. Door de lage prijzen die Wal-Mart hanteert
dreigen zij namelijk marktaandeel te verliezen. Hoewel in een aantal
zaken successen zijn bereikt (plaatselijke projecten vertraagd of
gestopt, en negatieve publiciteit voor Wal-Mart), heeft dit niet veel
invloed op de algehele groei van Wal-Mart in de VS [1].

In 2007 voerde de Saint Consulting
Group [2] 53 'projecten' uit voor Ahold dochter Giant Food Services
in de staat Pennsylvania. De meesten waren gericht op het voorkomen
of vertragen van uitbreiding van Wal-Mart in de buurt van deze
Ahold-vestigingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het financieel
ondersteunen van een burgerinitiatief of plaatselijke vakbond die
zich tegen Wal-Mart keerde.

Zo hadden inwoners van het plaatsje
North Cornwall in Pennsylvania een aktie opgezet om het terrein waar
Wal-Mart een 'superstore' wilde bouwen te behouden als landbouwgrond.
Ze maakten ook bezwaar tegen de verwachte toename van de plaatselijke
verkeersdruk. Toen het er op aan kwam een rechtsprocedure te
beginnen, kwam er een 'aardige mevrouw' langs, die de kosten voor een
advokaat voor haar rekening wilde nemen. Ze beweerde lid te zijn van
een vakbond [3] die streed tegen de slechte werkomstandigheden van
het Wal-Mart-personeel, en zonder dat de burgers (en hun advokaat)
het in de gaten hadden, werden ze figuranten in de opzet van de Saint
Consulting Group (en dus Ahold) om de plaatselijke
Wal-Mart-ontwikkeling te frustreren. Kort voor de rechtszaak
veranderde Giant Food Stores trouwens van strategie en koos voor het
vestigen van een eigen winkel tegenover de geplande Wal-Mart
superstore. Saint Consulting Group stopte daarop de betaling aan de
advokaat en liet de burgergroep een zachte dood sterven….

In andere gevallen vestigden
medewerkers van het buro zich eerst onder valse naam in de
betreffende gemeenten en vielen daarna de plaatselijke politiek
lastig met een golf van bezwaren en flyerakties.

Na het verschijnen van het Wall Street
Journal-artikel verklaarde een woordvoerder van Ahold dat dit soort
de activiteiten niet illegaal zijn in de VS [4] en dat de onderneming
er – binnen de wet – alles aan zal doen om haar zakelijke belangen te
beschermen.

Een bijeffect van dit soort
activiteiten is dat gemeenten waar de ontwikkeling van
Wal-Mart-vestigingen wordt gestopt of vertraagd, veel geld verliezen
doordat de grond tijdens de rechtsgang jarenlang niet (commercieel)
kan worden benut en doordat er
gemeentebelastingen worden
misgelopen.

 
 

Noten:

[1] De onderneming telt nu ruim 2700
'supercentres' of 'large stores' waarin levensmiddelen en andere
goederen worden verkocht.
[2] Saint Consulting Group is
gespecialiseerd in het gebruik van politieke campagnetaktieken zoals
petitie-akties, telefonades en nep-websites om steun te verwerven
voor of juist tegen controversiële projecten, variërend van de bouw
van olieraffinaderijen en winkelcentra tot de vestiging van
steengroeven en vuilnisbergen. Eenderde van het werk van het PR-buro
is gericht op het blokkeren van ontwikkelingsprojecten en de meeste
daarvan heeft een clandestien karakter. Er worden advokaten,
verkeerskundigen en andere experts ingehuurd om projecten te stoppen
of zolang mogelijk te vertragen, in de hoop dat de
projectontwikkelaar in kwestie het opgeeft danwel dat de
opdrachtgever ondertussen een andere lokatie vindt
.[3] Volgens een artikel op WalMartwatch
("Halifax,
MA. Two Chain Store Rattle Each Other’s Chains
," 6 april
2009) heeft een andere dochteronderneming van Ahold – Stop & Shop
– veelvuldig de vakbond United Food & Commercial Workers ingezet
om Wal-Mart op indirekte wijze dwars te zitten.
Safeway, een supermarktonderneming die geen deel uitmaakt van Ahold, maakte ook vaak gebruik
van de actieve steun van bovengenoemde vakbond die een belang heeft
bij het behoud van bestaande banen en van het marktaandeel van
werkgevers anders dan Wal-Mart (dat heel bekend staat om zijn zeer
slechte werkgeversschap). Zo werd Safewaypersoneel en vakbondsleden
in California, Oregon, Washington en Hawaii geïnstrueerd door
medewerkers van de Saint Consulting Group om een rol te spelen
tijdens bezwarenprocedures rondom land-gebruik. Ze werden
bijvoorbeeld getraind in het spreken tijdens publieke hoorzittingen.
Volgens voormalige Saint-medewerkers betaalde de bond in een aantal
gevallen zelfs een deel van de gage van de instructeurs.
[4] Ondernemingen in de VS genieten
wettelijke bescherming onder de 'First Amendment' om
overheidsprocessen of rechtszaken te gebruiken om concurentie tegen
te gaan, zelfs als dat in het geheim gaat (de zogenaamde
Noerr-Pennington doctrine). Maar dan moet zo'n onderneming er
redelijkerwijs van kunnen uitgaan dat het een rechtszaak of een
strijd over land-gebruik (ruimtelijke ordening) kan winnen. Volgens
Timothy Muris, voormalig voorzitter van het Federale Handels
Committee en professor Recht ziet een probleem waar het gaat om
ondernemingen die routinematig rechtszaken begint met als algemeen
doel de concurrent te vertragen in zijn ontwikkeling. Het zou dan
niet meer gaan om de inzet van rechtvaardige 'commerciële zonering'.
Volgens voormalige Saint-medewerkers is het doel van veel van de
wettelijke of politieke inzet juist de mogelijke vertraging van
ontwikkelingsprojecten.

 

Bronnen:
– "Rival
Chains Secretly Fund Opposition to Wal-Mart
," Wall Street
Journal, 7 juni 2010.
– "Ahold
huurde nepactievoerders in
," Volkskrant, 10 juni 2010.
– "While
Walmart Dawdles, Ahold and Rivals Scramble to Secure Northeast
Supermarkets
," 20 april 2010.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *