Campagne voor een beter voedsel- en landbouwbeleid in Europa

Image

Image

aanbieding petitie 23 maart

Het
huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat gericht is op
liberalisering en afbouw van productiebeheersing staat nu ter
discussie en kan vóór 2013 gewijzigd worden. Na tientallen jaren
waarin de transnationale bedrijven en de WTO (de Wereld Handels
Organisatie) de dienst hebben uitgemaakt met betrekking tot het
landbouwbeleid, is het tijd voor een meer democratisch, ander beleid.
Voedsel is niet op de eerste plaats een wereldwijd handelsobject maar
eerder een eerste levensbehoefte en zelfs een mensenrecht.

In
het najaar is er in Brussel een belangrijke discussie over het
Europees Landbouwbeleid. Tot die tijd worden in de lidstaten de
standpunten bepaald voor het wijzigen van dat beleid in 2013. Het
Platform ABC [1] – gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties
en veel burgers – wil tot die tijd druk zetten op de regering en
partijen om het beleid een andere richting te geven. Als eerste stap
zijn op 23 maart de
Tweede
Kamerfracties gevraagd naar hun mening over deze petitie. Zodra die
binnen zijn, zullen ze op de website
http://www.voedselbeleid.petities.nl
worden weergegeven.

Vanaf
nu worden er ook handtekeningen bij de petitie verzameld van
individuen en organisaties. Het is de de bedoeling om vóór de
nieuwe verkiezingen van 9 juni zoveel mogelijk steun te verkrijgen
onder de Nederlandse bevolking voor een beter beleid. Er kan getekend
worden op:
http://www.voedselbeleid.petities.nl.
Vlak voor de discussie in Brussel, naar verwachting op
Wereldvoedseldag 16 oktober, zullen de verzamelde handtekeningen van
de Nederlandse campagne worden aangeboden aan de nieuwe minister van
LNV.

De
Engelstalige (Europese) petitie en bijbehorende informatie is te
vinden op: http://www.europeanfooddeclaration.org/declaration/en
[2].

Voor een beter
voedsel- en landbouwbeleid

Wij
wensen 'eerlijk' voedsel dat voor de boer een kostendekkende prijs
oplevert en dat milieu- en diervriendelijker geproduceerd wordt. In
tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil (meer concurrentie op
de 'vrije' wereldmarkt) streven wij daarom naar een regionale
voedselproductie. Dat is ook beter voor het klimaat en biedt meer
voedselzekerheid.
Wij willen deze zaken vastgelegd zien in een
rechtvaardiger Europees voedsel- en landbouwbeleid


PETITIE

Wij, Platform
Aarde Boer Consument (Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen,
Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond,
XminY Solidariteitsfonds) constateren

– dat het
huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem vooral ten goede
komt aan multinationals die toegang willen tot de goedkoopste
grondstoffen en nieuwe markten;
– dat boeren wereldwijd hiervan
de dupe zijn omdat zij onder de kostprijs moeten produceren en vaak
gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen, wat de mondiale en
Europese voedselzekerheid in gevaar brengt;
– dat dit tevens een
milieu- en diervriendelijke voedselproductie onmogelijk maakt;

dat Europa teveel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen in
ontwikkelingslanden voor luxe producten zoals veevoer en
biobrandstoffen. Dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid van
boeren en inheemse volkeren, en ten koste van natuurgebieden;

dat dit landbouwsysteem te veel fossiele brandstoffen verbruikt en
bijdraagt aan klimaatverandering.


en
verzoeken om een beter Europees Voedsel- en Landbouw beleid. Dat
beleid:

1 beschouwt
voedsel als een eerste levensbehoefte en een mensenrecht
niet slechts als een handelsobject
.
2 geeft
prioriteit aan de instandhouding van een landbouw overal in
Europa
waarin boeren voedsel produceren op gezinsbedrijven en
zorgen voor het platteland. Dat is niet mogelijk zonder eerlijke en
stabiele landbouwprijzen die hen en de agrarische medewerkers een
eerlijk inkomen bezorgen en de consumenten faire prijzen garanderen.
Dit vereist een flexibele marktregulering.
3 kiest zoveel
mogelijk voor de productie van voedsel en veevoer in Europa en
gaat binnen de internationale handel in landbouwproducten prioriteit
geven aan de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en
ecologische duurzaamheid. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid mag de voedsel- en landbouwsystemen in andere landen niet
schaden
.
4 verzekert de
boeren en hun medewerkers ook in Midden- en Oost Europa van
eerlijke, niet discriminerende werkomstandigheden, en bevordert
eerlijke en gelijke toegang tot landbouwgrond.
5 respecteert
het milieu
zowel hier als in andere werelddelen, beschermt de
biodiversiteit en de eindige voorraden landbouwgrond en water, en
zorgt dat het dierenwelzijn toeneemt en het gebruik van fossiele
brandstoffen afneemt.
6 zorgt ervoor
dat de machtsconcentratie in de voedselverwerkende industrie en de
detailhandel
, en hun invloed op wat geproduceerd en geconsumeerd
wordt afnemen. Zij bevordert voedselsystemen waarin de afstand tussen
boeren en consumenten verkleind wordt.
7 zorgt voor
transparantie door de hele voedselketen, zodat burgers weten
hoe hun voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt, wat erin
zit en hoe de prijs die consumenten betalen samengesteld is.
8 bevordert
gezonde eetpatronen en gaat zich meer richten op de consumptie
van plantaardig voedsel. De cultureel bepaalde eetgewoontes van
Europese bevolkingsgroepen worden gerespecteerd.
9 bevordert de
productie van lokale seizoensproducten van goede kwaliteit,
waardoor burgers zich weer verbonden voelen met hun voedsel en de
voedselproducenten.
10 zorgt dat
kinderen de vaardigheden en kennis leren waarmee je gezond en
voedzaam eten kun produceren, klaarmaken en ervan kunt genieten.


Het
streven is om de petitie rond 16 oktober (Wereldvoedseldag) aan te
bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
Deze petitie is onderdeel van een Europa-brede actie, zie
hiernaast. De Europese tekst verschilt iets van bovenstaande tekst;
zie daarover de Platform ABC website.[3]


Noten:
[1]
Het Nederlandse intiatief is van
Platform
Aarde, Boer, Consument (
http://www.aardeboerconsument.nl)
en van Vereniging Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/).
   

Image

aarde-boer-consument

 

Het
Platform Aarde Boer Consument bestaat uit:
het
Afrika-Europa Netwerk, de Boerengroep Wageningen, de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse melkveehouders Vakbond en X min Y
solidariteitsfonds.
Voor
de verdere ondertekenaars zie de lijst op:
http://www.voedselbeleid.petities.nl
[2]
De Engelstalige petitie en bijbehordende informatie is te vinden op:
http://www.europeanfooddeclaration.org/declaration/en

[3]
De tekst van de Nederlandse petitie komt niet helemaal overeen met
die van de Europese campagne. Zo ontbreekt in de eisen de referentie
aan genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) (7) en aan
agrobrandstoffen ('biobrandstoffen') (8).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *