Milieucentraal vs. Productschap Tuinbouw over klimaatbelasting van groente&fruit uit de supermarkt


(gesignaleerd op de website van
Kritische Massa).


Stichting Milieu Centraal geeft met
haar 'Groente-
en Fruitkalender'
naar eigen zeggen een praktisch hulpmiddel bij
het kiezen van groente en fruit met een lage klimaatbelasting.
Milieucentraal is een landelijke organisatie die "consumenten
praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt welke getoetst is
door een forum van onafhankelijke deskundigen."

De kalender geeft een schatting van de
uitstoot van broeikasgassen, omgerekend naar CO2-equivalent, per
kilogram product. Maar in de totale milieubelasting van groente en
fruit spelen ook zaken als watergebruik en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen een rol. "Vooral wanneer de teelt plaats
vindt in landen waar water schaars is of er bij de teelt veel
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn kan de werkelijke milieudruk
van verse groente en fruit hoger liggen," aldus Milieucentraal.
De groente- en fruitkalender is ingedeeld in vijf klassen. Hoe hoger
de uitstoot van broeikasgassen bij teelt en transport, des te hoger
de klasse. De klassenindeling kan helpen bij het maken van een keuze
voor producten met een lage uitstoot.

Volgens Nu Nederland roept de
organisatie daarmee de supermarktbezoekers op om kasgroente te laten
liggen.


Het Productschap Tuinbouw (PT) is het
daarmee oneens en vindt juist dat kasgroente ook gezond is voor het
milieu. Het Productschap Tuinbouw is een "samenwerkingsverband
tussen werkgevers en werknemers met het doel om de Nederlandse
tuinbouw sterker te maken", een "platform van vakbonden en
brancheorganisaties" dat daarbij "het algemeen belang niet
uit het oog verliest".

Het Productschap Tuinbouw roept
stichting Milieu Centraal op een eind te maken aan het negatieve
koopadvies van kasgroente in de Groente- en Fruitkalender. PT spreekt
tegen dat tomaten, komkommers en paprika's uit Spanje duurzamer
zouden zijn dan die uit de Nederlandse kassen.

In de moderne Nederlandse kassen is de
hoeveelheid broeikasgas CO2 die vrijkomt bij de productie van groente
lager dan die welke vrijkomt bij de productie in Spanje. De Groente-
en Fruitkalender houdt daar geen rekening mee, volgens het
Productschap. Verder is er bij de berekeningen rond de
tomatenproductie uitgegaan van verkeerde aannames. Bedrijven die goed
worden geleid en een hoge opbrengst hebben, veroorzaken relatief
minder milieubelasting per kilo tomaat. Ook sparen de Nederlandse
tuinders door hun bedrijfsvoering stroom uit (kolen, gas of
kernenergie).


Wordt vervolgd…

 

Bronnen:
– "'Kasgroente
niet slechter voor milieu'
," Nu, 30 januari 2010.
– "Groente
en fruit kopen
," Milieucentraal.
– "PT:
stop negatief koopadvies kasgroente
," ANP, 31 jan 2010.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *