11, 17 en 18 febr: openbare hoorzittingen Tweede Kamer over de prijsvorming in de voedselketen


De leden van de vaste kamercommissies
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Economische Zaken
hebben om deze hoorzitting gevraagd. Op 21 januari was er een
voorbereidende bijeenkomst over het NMa-rapport van 2 december,
getiteld 'Prijsvorming in de agri-food sector' en de positie van deze
overheidsinstelling.

Meer informatie:

"Prijsvorming in de
agro-nutriketen; Brief minister over prijsvorming in de
agro-nutriketen en de positie van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit
," brief aan Tweede Kamer van de
minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, van 24 december
2009
– "NMa
laat (kleine) producenten in de kou staan bij onderzoek naar
funktioneren van voedselsector
"

Zie ook
de  “Kamerbrief
schriftelijk overleg landbouwraad januari 2010
” van minister
Verburg van LNV van 18 januari 2010. Hierbij gaat ze in op de
discussie over vernieuwing van het Europese landbouwbeleid en de
prijsontwikkelingen binnen de EU.

Hoorzitting
inzake agro-nutriketen

(Voortouwcommissie:
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Donderdag 11 februari 2010
Tijd:
09:30 -15:30 uur
Plaats: Enquetezaal
Soort: Hoorzitting /
rondetafelgesprek

Woensdag 17 februari 2010
Tijd: 09:30
-18:00 uur
Plaats: Enquetezaal
Soort: Hoorzitting /
rondetafelgesprek

Donderdag 18 februari 2010
Tijd:
09:30 -18:00 uur
Plaats: Enquetezaal
Soort: Hoorzitting /
rondetafelgesprek

Bron: Overzicht
vergaderingen vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/commissieoverzicht.jsp?COMM=LNV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *