Monsanto: petitie, film 5-1-10, prijsdruk boeren, lagere GM-normen via vrijhandel, AngryMermaidAward

  

* Petitie tegen de
"Monsantonisering" van de voedselketenDe No Patents on Seeds-coalitie roept
organisaties en individuen op om hun petitie tegen de
"Monsantonisering" van de voedselketen te tekenen. Met
"Monsantonisering" doelen ze op het feit dat de hele keten
van zaad- tot voedselproductie onder controle dreigt te komen van
grote, internationale ondernemingen als (Monsanto (VS), DuPont (VS)
en Syngenta (Zwitserland). Er is een proces van oligopolie
en toenemende concentratie bezig met vernietigende gevolgen voor de
inkomens van boeren en voor de voedselzekerheid in de wereld.

No Patents on Seed is een coalitie van
boeren-, ontwikkelings- en milieuorganisaties. Sinds de oprichting
hebben vele andere organisaties zich aangesloten bij hun wereldwijde
oproep van maart 2007 tegen het patenteren van conventionele zaden en
dieren (zie: hier).

De huidige petitie gaat over een nieuw
type patenten voor planten en dieren dat een gevaar is voor innovatie
en voedselzekerheid. Analyse van recente patent-aanvragen door de
drie grootste zaadbedrijven Monsanto, DuPont en Syngenta toont aan
dat deze bedrijven zich niet alleen de eigendomsrechten van genetisch
gemanipuleerde gewassen en dieren toe-eigenen, maar ook die van
conventionele planten en dieren. Het aantal patent-aanvragen uit deze
groep stijgt enorm en heeft ook betrekking op de toe-eigening van
hele oogsten/opbrengsten en van afgeleide voedselproducten zoals
melk, boter, brood. Het bedreigt wereldwijd de inkomens van boeren,
de voedselzekerheid en de bio-diversiteit.

François Meienberg van de Berne
Declaration
: "Een radikale verandering van zowel de
patentwetgeving en de praktijk van patentburo's is noodzakelijk om de
patenten op planten en dieren ongedaan te maken. Ondernemingen mogen
niet in de gelegenheid worden gesteld om door te gaan met het
misbruiken en monopoliseren van zaden, planten, boerderijdieren via
de patentwetgeving. Anders vormt dit een enorme bedreiging voor de
wereldwijde voedselzekerheid, voedselsouvereiniteit en innovatie."

Volgens Luis Contigiani van de
Federación Agraria Argentina "staan de grote
ondernemingen op het punt om de controle over zaden, oogsten, handel
en zelfs van de voedselproductie in handen te krijgen. Zo legt
Monsanto tarieven op aan Europese importeurs van Argentijnse soja (en
afgeleide prodcuten) op basis van zijn patenten hoewel die niet in
Argentinie worden erkend. Een voorbeeld van wat er gebert als de
genetische hulpbronnen onderworpen worden aan de logica van de
monopolisering door patentrechten."

Miguel López Sierra, voorzitter van de
COAG, een van de grootste boerenorganisaties in Europa, zei:
"Wij roepen de Europese Unie en het Europese Patent Buro (EPO)
op te stoppen met het verlenen van deze patenten omdat het gaat om de
diefstal van de gemeenschappelijke goederen van boeren en
traditionele telers. De bezwaren van boeren, NGO's en uit de
VN-rapportage kunnen niet langer worden genegeerd."

De petitie startte op 21 oktober 2009,
tegelijkertijd met het uitbrengen van een nieuw rapport door de
Speciale Rapporteur voor Voedsel van de VN, Olivier de Schutter,
waarin deze er voor waarschuwde dat de patentering van zaden
voedselcrises kunnen veroorzaken. Hij riep op tot het op korte
termijn vaststellen van nieuwe regels voor het beperken van het
patenteren van zaden en dieren.

De petitie van No Patents on Seeds zal
op 26 maart 2010 worden aangeboden aan alle regeringen,
parlementen en patentburo's, 3 jaar na oprichting van de coalitie en
de start van de "Global Appeal against patents on conventional
seeds and farm animals".

Individuen kunnen hier
tekenen en organisaties hier.


Bron: "STOP
‘MONSANTOSIZING’ FOOD, SEEDS AND ANIMALS!
"

 


* Documentaire "Monsanto,
mit Gift und Genen" (ARTE tv, 5 januari 2010)


Deze documentaire gaat over het
Amerikaanse bedrijf "Monsanto Chemical Works" (kortweg:
Monsanto) dat in de vorige eeuw tot een van de grootste
chemieconcerns ter wereld werd gerekend en dat nu de wereldwijde
marktleider voor biotechnologie is.

Het is een van de meest omstreden
bedrijven uit de industriële geschiedenis, ondermeer door de
productie van de herbicide "Agent Orange" en het
pushen van het gebruik daarvan tijdens de Vietnam-oorlog. "Agent
Organg" wordt nu bestempeld als oorlogsmiddel. Verder produceert
het bedrijf het omstreden zoetmiddel aspartaam, het in de
(Amerikaanse) melkveehouderij gebruikte groeihormoon rBST en
de industrieel veel toegepaste en hooggiftige PCB's. Op dit
moment heeft Monsanto de eigendomsrechten op 90% van alle geteelde
GMO's
(waaronder soja-, raapzaad-, maïs- en
katoen-variëteiten).

In de dokumentaire wordt nagegaan
waarom dit bedrijf de gemoederen zo verhit en wordt uitgelegd wat
genetisch veranderde organismen zijn. Ook wordt de vraag gesteld of
produkten van Monsanto vloek of zegen zijn voor de mensheid. Er wordt
gebruik gemaakt van tot dan toe niet gepubliceerde documenten en van
de meningen van wetenschappers, vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties, benadeelden, advokaten, politici en
vertegenwoordigers van de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA).

De maakster deed 3 jaar lang wereldwijd
onderzoek en sprak onder andere met boeren uit verschillende landen.
Ze laat zien hoe zich achter het publieke image van een schoon en
milieuvriendelijk bedrijf een ondernemersbeleid steekt dat zonder
enige terughoudendheid is gericht op het marktleiderschap.

De film is in 2007 gemaakt door
Marie-Monique Robin en in 2008 al eens op ARTE uitgezonden,
voorafgaand aan een debat over de EU en gentech met onder andere Josè
Bovè (een video hiervan is te zien op:
http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Monsanto-mit-Gift-und-Genen/1912794,CmC=1969082,CmPart=com.arte-tv.www.html).

Een interview met de maakster is
hier
te zien. Een DVD is te bestellen
bij ARTE-tv.

"Monsanto, mit Gift und Genen"

Dinsdag, 5 januar 2010 om 22:40 uur
op ARTE-tv

Bron:
http://www.arte.tv/de/1912682.html

  


* Forse prijsverhogingen voor
Monsanto-boerenIn de maandelijkse nieuwsbrief van GM
Watch
wordt bericht over hoe Monsanto in hoge mate profiteert van
het feit dat het de Amerikaanse markt voor soja, katoen en maïs
domineert ("Huge price rises for GM seeds- new report"). De
prijzen van de GM-zaden zijn de laatste tien jaar enorm gestegen en
ze zijn nu veel hoger dan die van de conventionele zaden. De boeren
die ooit in zee gingen met Monsanto zitten nu vast aan de afgesloten
contracten. Daarbij mogen ze zelf geen zaden vermeerderen of
verdedelen. Monsanto's CEO Hugh Grant gaf aan dat het bedrijf zijn
winsten in 2012 wil verdubbelen (ten opzichte van 2007).

Een rapport van het Organic Center
concludeert dat de soms verheven retoriek van hen die beweren dat
biotechnology het juiste pad is naar wereldwijde voedselzekerheid
volledig tegenstrijdig is met wat er nu op de Amerikaanse boerderijen
gebeurt die afhankelijk zijn geworden van GM zaden en daarvan de
gevolgen ondervinden."

In een rapport van een andere
organisatie, de Farmer-to-Farmer-Campaign, wordt ook gerept
van de marktdominatie van Monsanto en het misbruiken van haar
marktmacht om de prijzen voor boeren te verhogen. Maar ook wordt
aangegeven dat het bedrijf verhindert dat boeren toegang krijgen tot
niet-GM zaden. ("Monsanto using its market power to hurt
farmers- new report").

Terwijl justitie in de VS de
ondernemingsstrategieën en licentie-verdragen van Monsanto
onderzoekt om na te gaan of het bedrijf de Amerikaanse antikartel-wet
heeft overtreden, werd door Associated Press uit vertrouwelijke
contracten onthuld, hoe Monsanto concurrenten afperst en kleinere
zaadbedrijven in bedwang houdt om zijn dominantie over de vele
miljarden grote markt voor GM-gewassen te beschermen (Monsanto's
aggressive seed business tactics revealed").

In de nieuwsbrief zijn ook artikelen te
vinden over de niet ingeloste beloften van GMO-producenten
(resistentie, giftigheid, overdracht naar de mens), gerommel met
toetsingsexperimenten in Duitsland, klimaateffecten, Peak Soil en een
consumentenwebsite met lijsten van producten zonder GM.


Bron: GMWATCH
MONTHLY REVIEW No. 76
, van 30 december 2009

 

 

* Verlaging van Europese
normen en regelgeving voor GM dreigt door vrijhandelsakkoord
EU-Canada


Een alliantie van Canadese organisaties
waarschuwde in oktober 2009 dat bepalingen in een nog af te sluiten
handelsverdrag tussen de EU en Canada de Europese wet- en regelgeving
voor genetisch gemanipuleerde voedsingsmiddelen en gewassen kunnen
bedreigen. Volgens de organisaties kunnen de
'vrijhandels'besprekingen er toe leiden dat de EU toegeeft aan de
biotechindustrie door de veel zwakkere Canadese GM-regels te
erkennen.

Een voorbeeld van de zwakke regelgeving
rondom GM in Canada betreft de grootschalige verontreiniging van
GM-vlas van Europese (voedsel)producten. Die vlas-variëteit mag niet
in de EU worden verbouwd of worden verwerkt in voedingsmiddelen (afgeleide producten), maar is wel in Europa opgedoken. Op het
moment van aanvang van de Europees-Canadese onderhandelingen waren
supermarkten en andere bedrijven in de EU juist bezig vervuilde
importproducten van hun schappen te halen, aldus een woordvoerster
van de alliantie. Een ander voorbeeld is dat het Canadese patentburo
de nieuwe Monsanto maïs-variëteit 'SmartStax' heeft toegelaten dat
noch voldoet aan de Europese GM-normen voor voedselveiligheid noch
aan die van de VN.

Volgens Lucy Sharratt, coördinator van
het Canadian Biotechnology Action Network, gebruikt Canada GM
als breekijzer om de Europese regelgeving open te breken, in plaats
van er voor te zorgen dat de exportbelangen van Candese boeren
gewaarborgd blijven door het voorkomen van verontreiniging.
Woordvoerster Helen Holder van Friends of the Earth Europe zei
dat uitlatingen van (de voormalige) Eurocommissaris Fischer-Boel
aantonen dat die een persoonlijke kruistocht voertde om de Europese
GM-regels te verzwakken. "De Landbouwcommissaris en haar
collega's zouden juist de Europese boeren en voedselproducenten
moeten steunen die toegang willen tot niet-verontreinigd materiaal.
Europe heeft een verantwoordelijkheid om bij Canada aan te blijven
dringen op versterking van zijn strategie met betrekking tot illegale
verontreiniging," aldus Holder.

De Canadese regering zou afstand moeten
nemen van de inzet van grote Canadese ondernemingen, waaronder
dochtermaatschappijen van Amerikaanse multinationals als Monsanto, om
Europa en Canada elkaars nationale normen en regelgeving te laten
erkennen (standpunt van de Canada Europe Roundtable for Business,
maart 2009). Canada maakt deel uit van NAFTA – het handelsakkoord
tussen de VS, Mexico en Canada – zodat handelsafspraken tussen de EU
en Canada wellicht ook een zekere werkingskracht zullen hebben
richting de VS waar GM-producten zondermeer zijn toegestaan….

Stuart Trew, trekker van de
handelscampagne van de Council of Canadians, is van mening dat
de Canada-EU handelsbesprekingen zijn ontworpen om verder te gaan
waar de Wereldhandelsorganisatie is blijven steken, door het ongedaan
willen maken van beleidsmaatregelen van Europese lidstaten die
gericht zijn op het beschermen van gezondheid en veiligheid. Dit
beleid van deze EU-lidstaten komt niet overeen met de handelsbelangen
voor voedsel en landbouwgrondstoffen. Wij vechten voor strengere
regelgeving en willen niet via een bilateraal verdrag slechtere
regels en normen opgelegd krijgen. Deze onderhandelingen gaan alleen
maar over het tegemoetkomen aan zakenbelangen en ze zijn niet het
geschikte forum om te praten over voedselveiligheidsbeleid."


Bron: "European
Consumers Warned that Trade Deal with Canada could be used to Weaken
GMO Regulations
", 22 oktober 2009.

Een voormalige Canadese premier zei te
verwachten dat het akkoord in 2011
ondertekend zal worden ("Canada-EU
free-trade deal expected by 2011: Quebec representative
",
Canadian Press, 17 november 2009).

 

 

* Winnaar van de Angry Mermaid
Award


Als winnaar van de Angry Mermaid Award
2009 voor de meest kwalijke ondernemerslobby bij de
klimaatbesprekingen in Kopenhagen is Monsanto uit de bus gekomen.
10,000 mensen deden mee aan de internetstemming en 37% van de stemmen
ging naar het biotech bedrijf.

Monsanto was genomineerd wegens het
promoten van zijn GM-zaden en gewassen als oplossing voor
klimaatverandering (onder het Clean Development Mechanism) en voor
het pushen ervan als agro-brandstoffen. Verder draagt de toename van
het aantal hectares GM soja-aanplant in Latijnsamerika bij aan de
enorme ontbossing (gesteund door de Round Table on Responsible Soy
(RTRS) die GM soja labelde als 'verantwoord') en aan de emissie van
broeikasgassen.


De aankondiging van de winnaar door
Naomi Klein is te zien op video

Meer informatie: Angry
Mermaid


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *