Landbouwministers weigeren melkquota’s te verlagen; melkveehouders beraden zich op aktie

(9 september 2009) Op 7 september vergaderden de Europese landbouwministers over een analyse van de zuivelmarkt door de Europese Commissie. Steeds meer Europese melkveehouders komen in de problemen door de sterk gedaalde melkprijzen en de export van zuivelproducten loopt sterk terug. Voor een aantal lidstaten een aanleiding voor overleg over het Europese beleid.


(door Rob Bleijerveld, overgenomen van de website van Global Europe, Voor Wie? (http://www.voorwie.eu))

Op 7 september vergaderden de Europese landbouwministers over een analyse van de zuivelmarkt, die de Europese Commissie in juli presenteerde. Veel melkveehouders in de Unie zijn in de problemen gekomen door de sterk gedaalde melkprijzen. De prijs die ze vangen dekt niet de productiekosten noch de arbeidskosten en steeds meer bedrijven moeten sluiten of nieuwe bankleningen aangaan. De zuivelindustrie en exporteurs hebben te maken met verminderde export door de economische crisis. Voor een aantal lidstaten was dat de aanleiding om met de Europese Commissie te overleggen.

EU Landbouwberaad verdeeld

Zestien lidstaten, waardonder Duitsland en Frankrijk, stelden voor een tijdelijke beperking van melkquota in te voeren om de productie te verminderen en zo de prijzen weer op te krikken. Ook stelden ze voor staatssteun te verlenen aan boeren en om de exportsubsidies voor zuivel op te voeren.

Maar Europees Commissaris Fischer-Boel wilde niets weten van opschorting van de geplande geleidelijke uitbreiding van de productiequota en de afschaffing ervan in 2015. Ze gaf aan dat de geloofwaardigheid van de Commissie en de Unie “aan diggelen” zou gaan en dat de boeren niet meer zouden luisteren als het beleid zou worden omgegooid.

De meerderheid van de lidstaten steunden haar, zodat er sprake is van flinke verdeeldheid binnen de Unie. De Duitse landbouwminister was bijvoorbeeld zeer boos over het resultaat. Volgens haar faalt de Europese Unie en is het “onbegrijpelijk dat er geheel geen bewegingsvrijheid is.”

Fischer-Boel is wel bereid om de gevolgen van het quotasysteem te laten onderzoeken en haar collega Kroes onderzoekt op dit moment in hoeverre er sprake is van een prijskartel door Europese supermarkten.

Minister Verburg houdt vast aan Euopees quotaplan

De Nederlandse minister van landbouw,Gerda Verburg, verzette zich tegen de voorstellen voor aanpassing van het quotasysteem. Nederland heeft volgens haar geen belang om het melkquotum te verlagen omdat de boeren al langere tijd veel te veel produceren. Dat levert Nederland hoge boetes op (de zogenaamde superheffing – 40 miljoen euro over 2008). Afgaande op de recente, geringe stijging van de melkprijs die boeren krijgen van hun cooperaties, denkt ze dat de situatie voor boeren op de “middellange en lange termijn” zal verbeteren. Verder zou een productieverlaging in Europa leiden tot toename van de import van melk uit de VS en Nieuw-Zeeland.

Protest

LTO Melkveehouderij steunt de beslissing van de landbouwministers om het melkquotum niet te verlagen. Dat zou alleen maar zou leiden tot meer import van niet-Europese melk, aldus woordvoerder Reitsma. De LTO is echter wel bezorgd dat melkveehouders in Nederland minder staatssteun zullen krijgen dan hun collega’s in (met name) Duitsland en Frankrijk. Volgens Reitsma zal minister Verburg nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheid om de maximaal toegestane staatssteun aan melkveehouders te verdubbelen (tot 15.000 euro over drie jaar).

Terwijl de ministers vergaderden, protesteerden buiten ongeveer duizend melkveehouders tegen de lage melkprijs.

Melkveehouders-vakbonden

De melkveehouders-bonden NMV en DDB stapten in augustus uit het zogenaamde “breed zuiveloverleg” dat voor de zomer was opgestart door de LTO. De reden was dat de overlegpartners hun standpunten niet steunden. Zij staan voor vervanging van het Europees quotasysteem en willen een regulering van de melkproductie en -prijs op basis van afstemming van vraag en aanbod (model ‘Canada). Na bekendworden van de uitslag van het landbouwberaad, nodigden ze alle Nederlandse melkveehouders uit voor een informatie- en discussiebijeenkomst op 11 september over de crisis in de melkveehouderij. Centraal staan de besluiten van het afgelopen landbouwberaad en de reactie daarop van de koepelorganisatie van Europese melkveehoudersbonden, de European Milk Board (EMB). Ook zal de uitslag van de DDB-enquête (“de rode kaart”) worden bekendgemaakt. Die enquête onder alle melkveehouders in Nederland ging over de steun van de melkveehouders aan de EMB-plannen én de Nederlandse bereidheid om aan melkacties in Europa deel te nemen.

Aktie?

In verschillende Europese lidstaten is er een grote aktiebereidheid onder melkveehouders om de lidstaten en Commissie te dwingen naar hen te luisteren. Door de EMB is voorgesteld na te denken over een Europese melk-leverstaking die – indien succesvol – zal leiden tot verhoging van de melkprijs.

Ondertussen zijn landbouw- milieu-, mensenrechten- en dierenrechtenorganisaties in Duitsland een alliantie begonnen tegen de Europese melkpolitiek. Ze wijzen de subsidies af die (weer) leiden tot het ontstaan van een melkzee en boterberg en een beleid dat de positie van melkveehouders ondergraaft. Ze zijn tegen de liberaliseringspolitiek van de EU. De alliantie: “In medium and long term the european milk production has to be adapted to the demand. A balance of supply and demand has to be created. This allows the development of fair prices. To succeed, dairy farmers have to concentrate their interests.”

Misschien ook een idee voor Nederland zo’n alliantie….

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=257)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.