10 oktober, Utrecht: workshop ‘Eerlijk voedsel op je bord!’

Programma:

13.00 uur:
Welkom en korte inleiding door Bert Nederbragt (voorzitter Stichting
Werelddelen)

13.15 uur: Vertoning korte versie van KOE
80 heeft een probleem
en inleiding door Dirk Barrez
Dirk
Barrez is Auteur, VRT-televisiejournalist voor het programma Terzake,
reportage- en documentairemaker. Hij is de maker van de documentaire
Koe 80 heeft een probleem en schrijver van het gelijknamige boek

13.45 uur: Inleiding door John Habets (bestuurslid van
de Stichting Werelddelen)

14.15 uur: Korte pauze

14.30 – 16.00 uur: Gesprek in drie groepen
In elk
van de groepen gaat het om de activiteiten die verricht moeten worden
om Eerlijke voedsel op je bord te krijgen. De invalshoek in de
groepen is respectievelijk mondiaal (groep a), nationaal (groep b) en
lokaal (groep c).

Gespreksonderwerpen:

A. Wat moet
er op mondiale schaal gebeuren om eerlijk voedsel op je bord te
krijgen?

In deze workshop zal Dirk Barrez aanwezig zijn om
nader in te gaan op vragen van de aanwezigen over de inhoud van zijn
inleiding. Leidende vraag in deze groep is: Wat moet er op mondiaal
vlak gebeuren om eerlijk voedsel op je bord te krijgen. Er zal
aandacht zijn voor de onderhandelingen over landbouw in de
wereldhandelsorganisatie WTO, het beleid van de EU, de positie van
grote agrobusiness bedrijven, de beloften van de G8 over steun aan de
kleine boeren etc. Hier komt vooral relatie tussen Noord en Zuid aan
bod en de mondiale ontwikkelingen.

B. Wat landelijk te
doen in Nederland aan eerlijk voedsel?

Welke positie neemt de
Nederlandse regering in als het gaat om eerlijk voedsel? Wat is haar
standpunt in onderhandelingen binnen WTO, EU, FAO etc? Welke
maatregelen neemt zij om de beschikbaarheid van eerlijke voedsel te
vergroten?
Wat doen niet gouvernementele organisaties om
verbeteringen aan te brengen in het Nederlandse beleid? Wat kunnen ze
(gezamenlijk) nog meer doen?

C. Hoe kom ik aan eerlijk
voedsel als individu?

Ik wil als consument niet wachten op
goed mondiaal en nationaal beleid maar nu al zoveel mogelijk eerlijk
voedsel kopen. Waar kan ik dan terecht? Welke initiatieven bestaan er
al? Op welke terreinen zijn er hoopvolle ontwikkelingen? Heb ik macht
als consument?

16.00 – 16.30 uur: Plenaire terugblik op de
dag

We maken een ronde waarin iedereen kort zijn/haar mening
kan geven over de workshop.

16.30 – 17.00 uur: informele
borrel


Datum:
Zaterdag 10 oktober 2009
Tijd:
13.00-17.00 uur
Plaats:
De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
Kosten:
€ 7,50. (Dit kan op de dag zelf contant betaald
worden).
Inschrijving:
Dit is mogelijk tot 3 oktober 2009 door een mail te sturen naar
jan [at] bureauverantwoord [dot] nl o.v.v. Workshop eerlijk voedsel op je bord.
Bij de inschrijving tevens aangeven in welke groep u wilt deelnemen;
mondiaal (groep a), nationaal (groep b) en lokaal (groep c). (zie
programmaonderdeel direct na de pauze). Er zijn 25 plaatsen
beschikbaar.
Nadere
informatie
: Jan
Vugts Telefoon: 013 – 5425587
E-mail
:
jan [at] bureauverantwoord [dot] nl

ICCO roept op tot aktie tegen ‘foute’ ananassen in de supermarkt


De meeste verse ananassen die in de
Nederlandse supermarkten worden verkocht komen uit Costa Rica. De
productie van ananassen in Costa Rica is in de afgelopen jaren
explosief toegenomen. Datzelfde geldt voor de milieuproblemen en de
uitbuiting van arbeiders in de ananassector.


De
ellende achter dat mooie fruit…

De ongeveer 25.000 landarbeiders in de
ananassector moeten lange dagen werken voor weinig loon, en krijgen
nooit overwerk uitbetaald. Ze werken vaak zonder beschermende kleding
met pesticiden en andere chemische middelen (daaronder zijn middelen
die in Nederland of de EU verboden zijn).

Deze gifstoffen komen na
gebruik vaak terecht in het grond- en drinkwater en vormen daarom ook
een gevaar voor de volksgezondheid. Arbeiders die lid willen worden
van een vakbond lopen het gevaar te worden ontslaan en hun naam komt
op een zwarte lijst (zodat ze nergens meer werk krijgen).

Tropisch fruit is voor Costa Rica en
andere landen in Midden-Amerika een belangrijk exportproduct naar
Europa. De Europese Unie onderhandelt op dit moment met
Midden-Amerika over nieuwe handelsverdragen tussen beide regio's.
Europa probeert daarin verregaande markttoegang te krijgen. Bestaande
voorwaarden over arbeidsrechten en mensenrechten staan daarbij echter
onder druk.

Het ICCO vindt dat Nederland en de
Europese Unie zich hard moeten maken voor bindende afspraken over
arbeidsrechten en duurzaamheid. Volgens Mariken Gaanderse, die voor
ICCO onderzoek deed in Costa Rica is het “onbestaanbaar dat mensen
in andere landen onder mensonterende omstandigheden moeten leven en
werken, zodat wij eendubbeltje minder betalen voor onze ananas.”


Aktie-oproep

Het
ICCO roept consumenten op om geen 'foute' ananassen meer te kopen.
Zij kunnen hun supermarkt vragen alleen nog 'gecertificeerde'
(goedgekeurde) ananassen te verkopen. Supermarkt-werknemers kunnen
datzelfde doen.

Ver wil het ICCO ook dat supermarkten
duidelijk aangeven wat de herkomst is van de ananassen die ze
verkopen. Ze moeten daarbij hun invloed gebruiken om de grote
fruitbedrijven te stimuleren de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Op aanpakkendiehandel.nl
is meer te lezen over wat er in Costa Rica gebeurt. Er is ook een
arpport geschreven (“Arbeidsrechten in ananasteelt Costa Rica”)
dat hier
te vinden is.

Verder zijn er drie
korte filmpjes
die gaan over het slavenbestaan van de arbeiders,
over het gebrek aan regelingen voor ziektekosten en
arbeidsongeschiktheid, en over de gevolgen van de ananasteelt voor
naburige veetelers. En op fairtradeananas.nl
kun je je steun aan de aktiecampagne betuigen en zien wat je nog meer
kunt doen.

Bron:
Nederlandse
consument koopt vaak 'foute' ananas
'', ICCO 19 augustus 2009

23 augustus, Den Haag: Foodprint-tentoonstelling en debat over schaalgrootte en voedselproductie

* Tentoonstelling:

In 1982 zaaide de Amerikaanse
kunstenares Agnes Denes een graanveld in op een braakliggend stuk
grond in het financiële district van Manhattan, New York. Het
leverde een beeld op met een enorme impact, dat een verhaal vertelt
over de tegenstelling tussen het platteland en de stad, maar ook
gelezen kan worden als politiek statement: onroerend goed versus
voedsel. Het inmiddels dertig jaar oude beeld is nog steeds
inspirerend en actueel en kan opnieuw en op vele manieren worden
gelezen.

Met dit beeld en vele andere wil de
tentoonstelling Foodprint bezoekers confronteren en inspireren met
‘uitspraken' van kunstenaars en architecten over voedsel en de
stad. Uitspraken in de vorm van kunstwerken en -projecten, beelden en
teksten, zowel van nu als uit het (recente) verleden. Om de brug naar
Den Haag en de actualiteit te slaan is aan een aantal kunstenaars,
ontwerpers en architecten gevraagd om een nieuw werk te ontwikkelen.
Sommige van deze projecten spelen zich af in de stad en hebben een
langere looptijd. Van deze projecten is op Foodprint een tussenfase
te zien.

De tentoonstelling laat zien hoe voor
kunstenaars en ontwerpers voedsel en het consumeren ervan een rol
ging spelen in hun werk. Zij lieten zich inspireren door het nuttigen
van de maaltijd als moment van ontmoeting en interactie of
onderzochten de rol van voedsel als mede bepalend voor de huidige en
toekomstige vorm van de stad. Met een aantal werken bevragen ze de
religieuze, sociale, economische en politieke waardesystemen die aan
voedsel zijn verbonden.

In de monumentale tijdlijn wordt het
verhaal verteld van de wereldwijde ontwikkelingen op gebied van
voedselproductie, distributie, voedsel in relatie tot kunst,
architectuur, stedenbouw en cultuur van 1830 tot nu. Langzamerhand
zal de gelaagde betekenis van de relatie voedsel en de stad worden
blootgelegd, van voedsel als wapen tot voedsel als een eerste
levensbehoefte.

Locatie: BINK36, Binckhorstlaan 36, Den
Haag
Open: woensdag t/m zondag 12 – 17 uur
Entree: € 5,-
Bron:
http://stroom.typepad.com/foodprint/tentoonstelling.html


* Debat 23 augustus van 15 tm 17 uur:

“Vergeten vis en Hoeksche chips,
smaakaardbeien, varkensworst met milieukeurmerk en snoeptomaatjes
…. idealen in de marge? In het huidige debat over de megastallen
worden belangrijke noties als diervriendelijkheid, duurzaamheid,
veiligheid en gezondheid door velen nog steeds exclusief gekoppeld
aan kleinschaligheid en ambachtelijkheid. De vraag is of
grootschaligheid en internationalisering per definitie tegengesteld
zijn aan deze positieve waarden. Hebben kleinschalige
voedselproductie en -distributie niet de kennis en kunde nodig van de
grootschaligen en andersom?

Met Foodprint wil Stroom Den Haag
onder meer deze klassieke oppositie doorbreken en het debat
nuanceren. Daarom presenteren we deze middag een mooie selectie van
producten mét de verhalen er bij.”

HugoSchuitemaker02web
'Actie-onderzoeker' Jan Willem van der Schans (Landbouw Economisch
Instituut, Wageningen UR) en Joost Reus (Ministerie LNV) in gesprek
met:Alex Bikker
(varkens voor de
Keurslager
), Jan Robben
(Smaakaardbeien
), Henk Scheele
(Hoeksche
Chips
), Willem&Drees
(streekproducten in de supermarkt
) en
Hugo Schuitemaker
(kunstenaar, innovatieve visdistributie
'Zeeliefhebbers')

Ontwerper Christien Meindertsma is
bekend van het prijswinnende boek 'PIG'. Zij werkt momenteel aan een
serie kleurboeken waarin ze een realistisch beeld wil geven van het
hedendaagse agrarisch bedrijf. Het eerste boek over de
varkenshouderij wordt in het kader van Foodprint uitgegeven en wordt
deze middag aan de geportretteerden aangeboden.

Aansluitend, ca. 17.00 uur, kunt u
proeven van alle heerlijkheden waarover u de verhalen tot dan toe
slechts watertandend heeft kunnen aanhoren.

Meer over de Foodprint tentoonstelling:
http://stroom.typepad.com/foodprint/tentoonstelling.html

Zondag 23 augustus 2009
Entree: € 5,-
Aanmelden via: foodprint [at] stroom [dot] nl
Locatie: BINK36, Binckhorstlaan 36, Den
Haag
Bron:
http://www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=6718680

Direkte aktie van Catalaanse fruit- en groentetelers tegen misbruik inkoopmacht supermarktketens


Het was een protest tegen het misbruik
van de inkoopmacht van de supermarktketens. De prijzen die
consumenten voor groente en fruit betalen in de supermarkt zijn
gemiddeld 300% hoger dan de prijzen die de producenten krijgen voor
de levering van het voedsel.

De inkoopcentrales van drie
supermarktketens (Carrefour, Mercadona en Caprabo/Erosky) hebben
ongeveer 50% van de fruit- en groentemarkt in Girona in handen. Ze
bieden de telers steeds minder geld voor hun producten.
De leden van
Unió de Pagesos – telers uit zuid Catalunia – zijn hierover zeer
kwaad en hun economische positie wordt steeds meer onhoudbaar.

Uit protest zijn die begonnen met
verschillende akties zoals demonstraties en "slakkegang-akties"
op openbare wegen. Volgens de vakbond komt de daling van prijzen
voort uit de toepassing van de nieuwe regels van de Europese Unie en
de WTO in 2000.

Eind juli deponeerden noord-catalaanse
fruittelers 8 ton nectarines en perzikken op de snelweg, vlakbij
Perpignan, uit protest tegen Franse maatregelen die de afzet van hun
fruit belemmerden. Het verkeer werd 5 uur lang geblokkeerd door de
smeerboel op de weg.

Bron:
– "Girona : les producteurs de
fruits et légumes, contre les supermarchés – Le syndicat Unió de
Pagesos organise la fronde paysanne," 12 augustus 2009
(http://www.la-clau.net/info/girona-les-producteurs-de-fruits-et-legumes-contre-les-supermarches-2905)

Verder lezen:
– "Les maraîchers, face à la
chute des prix, vendent souvent à perte – Perpignan: 8 tonnes de
pêches déversées contre les importations espagnoles," 28 juli
2009
(http://www.la-clau.net/info/2864/perpignan-8-tonnes-de-peches-deversees-contre-les-importations-espagnoles-2864).
– "1.5.3 'El futuro de la
agricultura en Cataluña. Alternativas y respuestas a la Política
Agraria Comunitaria," door de Nationale Coordinador van de Unió
de Pagesos (datum?)
(http://www.sodepaz.org/Cooperacion/agricultura/153.htm).
– "Unió de Pagesos reclama frenar
la proliferación de marcas blancas," 21 mei 2009
(http://www.europapress.es/catalunya/agroalimentacion-00463/noticia-agro-unio-pagesos-reclama-frenar-proliferacion-marcas-blancas-20090521133648.html).

Blaming the victims? NMa-onderzoek naar prijsafspraken onder tuinders

Met veel
machtsvertoon deed de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 28
juli invallen bij 8 groente verkopende telerscoöperaties en
groothandels [1] Dit is in het kader van een onderzoek naar mogelijke
marktverdeling en prijsafspraken in de sector over de periode van
1998 tot nu. Zestig andere organisaties kregen per brief de opdracht
om relevante gegevens te verstrekken.

De invallen wekten veel onbegrip en
leidden tot onrust en kwaadheid in de tuinbouwwereld. Volgens
menigeen komen de afzetpartijen van telers in een kwaad daglicht te
staan – juist nu vele tuinders het zeer moeilijk hebben door de zeer
lage afzetprijzen. Het lijkt dan ook onlogisch dat er sprake is van
prijsafspraken.

Volgens voorzitter van Ruiten van LTO
Glaskracht plaatst het onderzoek tuinders ten onrechte in de
criminele sfeer. Hij is daar erg kwaad over, juist omdat men in alle
openheid – en mede op aanraden van de overheid [2] en banken –
bezig is te onderzoeken hoe de telersorganisaties hun krachten kunnen
bundelen om een betere prijs te bedingen bij de inkoopcentrales van
de supermarktketens. Hij vreest dat het NMa-onderzoek deze
initiatieven frustreert en eist opheldering van de Nederlandse
Mededingings Autoriteit (NMa) over de aanleiding voor het onderzoek.

Prijsafpraken?

Inmiddels blijkt uit uitgelekte
brieven dat de Nma waarschijnlijk uitgaat van het manipuleren van de
dagprijzen van komkommers, paprika's en tomaten. DIT doordat de
verkooporganisaties van groenten elkaar de prijslijsten toesturen en
elkaar mondeling op de hoogte houden. Dat zou de concurrentie
beperken en de consument schaden. In de pers wordt verder
gesuggereerd dat de NMa beschikt over informatie van “binnenuit”.

Jeroen Verheul van het Agrarisch
Dagblad betwijfelt dat er sprake is van een georganiseerd systeem van
prijsafspraken op de groente- en fruitmarkt. De vele spelers
beconcurreren elkaar namelijk tot op het bot. Verheul: “ Contacten
tussen verkopers lijken aannemelijk, maar de prijzen fluctueren zo
snel dat voor prijsafspraken voor de daghandel geen ruimte lijkt.
Voor weekcontracten wordt wel naar elkaar gekeken, maar de partijen
kunnen het zich niet veroorloven grote contracten te missen en te blijven zitten met onverkocht product. Zij zullen elkaar onderbieden”
[3].

Voorzitter Jasperse van de
telerscollectieven P8, K8 en A8 – de brancheorganisaties voor
respectievelijk paprika, komkommer en aubergine – ontkent dat er
prijsafspraken worden gemaakt. Wel wordt er volgens hem
prijsinformatie met de leden gedeeld, maar dat is toegestaan.
Directeur Baljeu van handelskoepel Frugi Venta stelt dat het normaal
is dat informatie wordt uitgewisseld. Het ligt weliswaar op de grens
van wat mag, maar bij handel gaat het volgens hem juist om
informatie-uitwisseling. Directeur Koning van handelspartij Frankort
en Koning gaat er van uit dat er geen prijslijst bestaat omdat met
name de groentesector er één is die niet in staat is afspraken te
maken…

Het onderzoek kwam trouwens niet als
verrassing: in zijn jaaragenda had de NMa al aankondigd de sector
onder de loep te zullen nemen. Het gaat om grote belangen. De omzet
van de groente- en fruitsector is ongeveer 12 miljard euro per jaar
en de AGF (aardappelen, groente en fruit) vormt de grootste
categorie in de Nederlandse supermarkte
n (omzet meer dan 3
miljard euro). Daarbij zit de handel in AGF gecompliceerder in elkaar
dan die van fabrieksgoederen. Er is namelijks weinig of geen sprake
van eigen merken of een eigen verkoopapparaat. De diversiteit aan
groenterassen is erg groot en er zijn veel aanbieders actief. “Om
hun producten op de markt te brengen moeten die duizenden telers wel
samenwerken,” aldus Jaspers.

APO's

In de glastuinbouw is
men al enige tijd bezig met nieuwe samenwerkingsstrukturen om de
positie van afzetorganisaties ten opzichte van de grote
supermarktketens te versterken. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de
fusie van telersverenigingen tot zogenaamde Associaties van Producten
Organisaties (APO’s). De Europese wetgeving biedt daartoe
mogelijkheden, maar waar de grenzen van de “mededinging” precies
liggen is nog onduidelijk [4]. In elk geval wil men juridisch op
¨safe¨ spelen en tenminste een van de organisaties heeft om die
reden al een screening door de NMa ondergaan. Het is de bedoeling dit
najaar de eerste aanvraag te doen voor een APO. De werkgroep APO
Paprika en het Productschap Tuinbouw zien in de NMa-aktie geen
aanleiding om af te zien van dit voornemen.

Marktverhoudingen

Begin
deze maand ontvingen de glasgroentekwekers slechts 22 cent per kilo
trostomaat, 13-14 cent per komkommer en 6-7 cent per paprika, terwijl
de consument daarvoor in de supermarkt respectevelijk 1 euro, 50 cent
en ongeveer 1 euro neerlegt. Het ¨dramatisch slechte seizoen” [5]
is er mede debet aan dat de teler nu zelfs moet toeleggen op de
afzet, terwijl de consument in de portomonee weinig of niets merkt
van de sterk gedaalde prijzen. Afgezien van deze tijdelijke dip, is
de positie van tuinders tegenover de grootste eindafnemers, de
supermarktketens, over het algemeen erg zwak. Zij stellen in
belangrijke mate de leveringsvoorwaarden vast en bepalen de prijs.
Dat is vooral te wijten aan de voortdurende concentratie en
internationalisering van de inkoopcentrales en
supermarkten.

Aan de aanbodkant is de versnippering in de loop
der jaren alleen maar toegenomen. Na een mislukte fusie van veilingen
in de ´90-er jaren en uit onvrede met de daaruit ontstane The
Greenery over afzetprijzen, zetten tuinders hun eigen
afzetorganisaties op. Deze 22 verenigingen leveren nu via
verkoopdochters zelf aan de supers of doen dat via de
groentegroothandels.
Andere factoren die een rol spelen in de
zwakke positie van de producenten zijn de Europese overproductie, de
dure euro (ongunstig voor export), de kredietcrisis (minder
bestedingen) en de dure gascontracten die veel telers hebben
afgesloten.

Begin dit jaar puliceerde het Landbouw Economisch
Instituut (LEI) een rapport over het grote verschil in winstmarges
tussen de verschillende spelers in de sector. Vanaf 2000 maakten de
telers slechts één jaar winst, terwijl de supers en groothandels
steeds op een jaarlijkse winst van 2 tot 3 procent kwamen. Die winst
was mede het gevolg van meer samenwerking tussen supermarkten en het
grote marktaandeel van de inkoopcombinaties van Albert Heijn,
Superunie en Schuitema. Het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen
liep in de loop van 10 jaar steeds meer op en prijsstijgingen worden
door de supers sneller verwerkt in de consumentenprijs dan
prijsdalingen [6].

Europa

In januari 2007 stelde de
Europese Commissie vast dat supermarkten een zwaar stempel op de
markt van groenten en fruit drukken door hun hoge graad van
machtsconcentratie. De commissie ziet in de toename van de
organisatiegraad van telers en de versterking van de rol van hun
verenigingen de enige oplossing om dit ,,structurele probleem"
op te lossen.

Volgens een woordoerder van de afdeling
mededinging van de Commissie is de EU echter niet betrokken bij het
huidige NMa-onderzoek. Dat is volgens mededingingsadvocate Plomp
(kantoor BarentsKrans) opmerkelijk omdat de Commissie
¨bij groente en fruit hiervoor aangewezen partij is via het
Gemeenschappelijk marktordeningsbeleid”. Ook kan ze
mededingingsautoriteiten inschakelen om zo´n onderzoek uit te laten
voeren.¨

Alles wijst erop dat dit een onderzoek is waarover
de NMa zelfstandig de regie voert. Wel werd de hulp van Belgische
Raad van Mededinging ingeroepen. In België waren er ook invallen,
gelijktijdig met die in Nederland en de akties waren minitieus op
elkaar afgestemd.

Supermarkten

In de tuinbouwsector vindt men het vreemd dat de NMa geen invallen
doet bij supermarkten. Sommigen zeggen dat juist daar de kans groot
is concurrentievervalsing en marktdominantie
op het spor te komen. De NMa vroeg enige tijd geleden bij de
supermarkten die lid zijn van het Centraal Buro Levensmiddelenhandel
(CBL) de wekelijkse prijsgegevens op van 20 versproducten (waaronder
groente en fruit) over een periode van een aantal jaren. Dit
onderzoek zou echter los staan van de recente invallen in de
tuinbouwsector, aldus een NMa-woordvoerder. Het zou gaan om het
inzicht verkrijgen in de prijsopbouw bij supermarkten. Er worden geen
boetes uitgedeeld. De uitslag wordt reeds dit najaar verwacht. De
uitslag van het onderzoek naar de tuinbouwsector komt 1 jaar later.

Politiek

De NMa-aktie
is het CDA-Kamerlid Jan Mastwijk in het verkeerde keelgat geschoten.
Hij zei dat hij minister Verburg van LNV schriftelijk zal vragen hoe
mogelijke prijsafspraken van telers zich verhouden tot de zeer
dominante rol die supermarkten bij de prijsvorming spelen. Hij
verwijst naar een Kameroverleg met de minister waarin haar is
verzocht nader onderzoek te doen naar prijsafspraken van supermarkten
[7].

Mededinging aanpassen?

Men kan zich met
Henk Dokter (De Boerderij , 4 augustus) afvragen of de
mededingingsregels wel zijn toegemeten op de bedrijfsvoering in de
tuinbouw, maar ook in de melkveehouderij, aardappelteelt en andere
landbouwsectoren. Er zijn veel kleine aanbieders van producten met
beperkte houdbaarheid die afzonderlijk ¨weinig te vertellen en veel
te accepteren hebben als ze geen onderlinge afspraken mogen maken.¨
Hij vindt het tijd dat de concurrentieregels worden getoetst op de
werkbaarheid voor de agrariërs
[8].

Maar om te voorkomen dat een groot deel van de
tuinderijen op de fles gaan moet misschien worden overwogen om het
voorstel van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Dutch
Dairymen Board over te nemen. Zij streven naar een productiesysteem
dat uitgaat van een regionale Europese markt, met productieafspraken,
redelijke prijzen en een leefbare inkomens voor de boeren.


Bronnen:
Agrarisch
Dagblad/ Voedingstuinbouw-nieuws
(
http://www.agd.nl/Nieuws/Voedingstuinbouw.htm
);
BN-DeStem, NRC, Trouw, De Boerderij, Distrifood en het Nederlands
Dagblad.

Noten:
[1] Voorzover bekend gaat het om de Greenery, Zon Fruit &
Vegetables, FresQ (Fresteem), Combilo, Scherpenhuizen, Levarht,
Westveg en Komosa.
[2]
Zie “Tuinbouw hoopt op effect oproep Verburg,” Agrarisch Dagblad
, 19 augutus 2008
(
http://www.agd.nl/1058718/Nieuws/Artikel/Uitspraak-Verburg-steun-voor-bundelingsdialoog.htm).
[3]
Jeroen Verheul in “Parallellen inval met eerdere NMa-zaken gaan
mank ,” Jeroen Verheul , Agrarisch Dagblad , 5 augustus 2009
(LexisNexis Nl). Jaap Bastmeijer, directeur van winkelketen
Nettorama, zegt dat er op de “vrije inkoopmarkt” geen sprake is
van een minimumprijs of prijsafspraken. Nettorama gaat in
tegenstelling tot andere supermarktketens geen contracten aan, maar
koopt in op de dagmarkt. (In: “’Minimumprijs bestaat niet op
vrije inkoopmarkt’ ,”
Agrarisch
Dagblad , 5 augustus 2009 (
http://www.agd.nl/1081509/Nieuws/Artikel/Minimumprijs-bestaat-niet-op-vrije-markt.htm).
[4]
Krom komkommeronderzoek ,” De
Boerderij , 4 augustus 2009 (LexisNexis Nl). Dit geldt ook voor de
sectoren als de akkerbouw en melkveehouderij. Een poging van
aardappeltelers om begin dit jaar te komen tot afzetbundeling
mislukte voortijdig zodat een NMa-toets uitbleef. Melkveehouders
verenigd in de Dutch Dairymen Board willen een hogere melkprijs door
beperking van het melkaanbod, en er wordt in de zuivelsector gepraat
over een mogelijke samenwerking om te komen tot een betere
prijsvorming.
[5]
Begin juli drongen CDA, PvdA en VVD er bij minister Verburg op aan om
snel te komen met steunmaatregelen voor glastuinbouwers die in grote
financiële nood verkeren. Vier van de tien glastelers hebben acute
geldproblemen door het instorten van de prijzen (in tientallen jaren
is dit niet voorgekomen…) en de hoge energiekosten. Ze houden er
rekening mee met hun bedrijf te moeten stoppen. Met deze sector zijn
direkt en indirekt 350.000 arbeidsplaatsen gemoeid. ¨Politiek schiet
glasteler te hulp ,¨ Nederlands Dagblad , 2 juli 2009
(
http://www.nd.nl/artikelen/2009/juli/01/politiek-schiet-glasteler-te-hulp
).
[6]
¨Prijsvorming
Glastuinbouw
,”Bunte cs., LEI, januari 2009.
[7]
¨Actie NMa wekt verbazing ,¨ De Boerderij, 4 augustus 2009
(LexisNexis Nl).
[8] ¨Krom komkommeronderzoek ,” De Boerderij ,
4 augustus 2009 (LexisNexis Nl).

Melkveehouders tegen plan voor afschaffing van melkquota, deze herfst meer akties?

(4 augustus 2009) De Europese melkveehouders en zuivelindustrie komen steeds meer in de problemen door overproductie en de wereldwijde crisis. De EU-lidstaten voorzien problemen voor hun landbouwsector en verzochten de Commissie in juni om een marktanalyse en steunmaatregelen. Op 22 juli kwam Landbouwcommisssaris Fischer-Boel met een antwoord: “De zuivelmarkt is weliswaar uit evenwicht maar dat is maar van korte duur. Er is extra ruimte voor tijdelijke maatregelen tot schadebeperking en vraagstimulering, maar afwijken van de afgesproken jaarlijkse uitbreiding van de melkquota (productierechten voor boeren) en hun afschaffing in 2015 is niet aan de orde.” Het Commissie-standpunt leidde in België meteen al tot rellen. Kritische vakbonden van melkveehouders in heel Europa wezen het rapport van de hand en blijven zich inzetten voor een flexibel quotasysteem. Lees verder “Melkveehouders tegen plan voor afschaffing van melkquota, deze herfst meer akties?”