FNV Bondgenoten: Eerste rapport van klachtenmeldpunt over naleving supermarkt-cao

(10 juni 2009)(update 180122) FNV Bondgenoten rapporteerde op 5 juni over de klachten van supermarktmedewerkers over de naleving van hun cao. Sinds begin februari zijn er ongeveer 520 klachten binnengekomen. Het gaat om klachten zoals het niet betalen van kort overwerk (de “afhelpkwartiertjes”), het niet ontvangen van veiligheidtrainingen en het verplichtstellen van zaterdagwerk. De bond meldt een voorlopig succes: eind september 2009 organiseren de vakbonden samen met de werkgevers de Week van de Veiligheid.

Op 5 juni bracht FNV Bondgenoten de “Eerste rapportage meldpunt naleving supermarkt-cao” uit. Het is het eerste overzicht sinds haar meldpunt voor klachten uit de supermarkt-branche in februari startte. In het rapport is uitgebreid weergegeven welke soort klachten er zijn, hoeveel en vanuit welke groep medewerkers.

Tot nu toe reageerden ruim 500 werknemers van supermarkten op de oproep van de bond om hun klachten door te geven aan het meldpunt. Daaruit blijkt dat de medewerkers niet altijd betaald krijgen waar ze recht op hebben. Zo werkt 33 procent van de werknemers onbetaald door in eigen tijd, het zogenaamde afhelpkwartiertje. Ook komen werkgevers de cao-afspraken rondom werktijden en veiligheid niet overal na. Van de parttimers wil 27 procent meer uren werken, maar krijgt die niet, aldus bestuurder van FNV Bondgenoten Nicole Boonstra, terwijl er tegelijkertijd steeds meer jonge arbeidskrachten worden ingezet.

En 22 procent van de klagers wordt verplicht meer dan 12 zaterdagen in een jaar te werken terwijl ze dit volgens de cao-Supermarkten niet verplicht zijn. In 28 procent van de gevallen werden zonder overleg ADV-uren afgeschreven. Daarnaast heeft 29 procent geen veiligheidstraining gekregen, terwijl deze wel verplicht is.

Volgens dagblad Trouw duidt de branchevereniging Vakcentrum veel klachten aan als ongegrond. Directeur Patricia Hoogstraaten zegt niet erg onder de indruk te zijn van de resultaten van het vakbondsonderzoek; het zou niet altijd om misstanden gaan. “Ik kan me voorstellen dat mensen soms meer willen werken, maar in de cao staat nergens dat werknemers daar recht op hebben.” Klachten over niet aangeboden veiligheidstraining zouden misplaatst zijn omdat medewerkers “die zelf gratis op internet kunnen doen.” Het Vakcentrum zegt de kritiek serieus te nemen en zich te beraden op stappen.

Boonstra op haar beurt, zegt te vermoeden dat het huidige resultaat “pas het topje van de ijsberg” is. “We gaan dus door met het meldpunt. Maar het zou heel fijn zijn als het aantal meldingen afneemt. Want dan is het ons gelukt om samen met de werkgevers de cao-naleving te verbeteren.” Volgens haar hebben zowel werkgevers als werknemers baat bij naleving van de cao-afspraken. Het bestaan van het meldpunt heeft volgens Bondgenoten in elk geval tot “beweging” bij de werkgevers geleid: eind september 2009 zullen de vakbonden samen met de werkgevers de Week van de Veiligheid organiseren.

PvdA-kamerlid Roos Vermeij kondigde ondertussen aan om de regering vragen te stellen over het niet nakomen van de bindende collectieve afspraken door supermarktbedrijven. Dat doet ze tijdens een algemeen tweede kameroverleg over CAOs en Arbeidsverhoudingen op 18 juni a.s. Ze vindt dat supermarkten beter moeten worden gecontroleerd op het naleven van de CAO. “Veel werknemers zijn jong en daardoor minder weerbaar, maar dat wil niet zeggen dat ze minder recht hebben op goede werkomstandigheden. Met veiligheid en fatsoenlijke werktijden mag niet gesjoemeld worden,” aldus een persbericht van de PvdA.

Meer informatie van de FNV:
– Over werken in supermarkten (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– Meldpunt cao voor Supermarkten: winkels (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– Meldpunt cao voor Supermarkten: distributiecentra
(Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– Rapport: “Meldpunt naleving supermarkt cao” van 2 juni 2009. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)

Zie ook:
– “Agenda Sociale Zaken en Werkgelegenheid Donderdag 18 juni 2009”. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– “Veel klachten over misstanden arbeidsvoorwaarden in supermarkten“, S9 Supermacht, maart 2009.
– “FNV-congres focust op marktwerking en goed werk,” 12 maart 2009. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)

Bronnen:
– “Meldpunt cao-Supermarkten werpt vruchten af,” webredactie FNV Bondgenoten, 5 juni 2009. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– “Honderden klachten over schending supermarkt-cao,” Trouw/Novum, 8 juni 2009. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– “Supermarkt moet CAO respe
cteren,” persbericht PvdA, 9 juni 2009. (Dit artikel is niet meer online beschikbaar – jan. 2018)
– ¨Klachten over naleving cao supermarkten,¨ Trouw, 9 juni 2009.
– ¨Veel klachten over naleving CAO supermarkten,¨ NU, 8 juni 2009.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=249)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.