Greenpeace: productieketens profiteren van ontbossing Amazone, landroof en uitbuiting

Image

Image

Oerbos wijkt voor kuddes
(foto Greenpeace)

(6 juni 2009 – update 181119) Undercover onderzoek door Greenpeace toont aan dat de illegale ontbossing, landroof en uitbuiting in het Amazonegebied gestaag doorgaat. Niet alleen grote Braziliaanse veehouderijen en slachthuizen, maar ook vele Europese, Aziatische en Amerikaanse afnemers van vlees en leer zoals supermarktketens dragen hieraan bij. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de vernietiging van de Amazone en de schending van mensenrechten daar.

.
Drie jaar undercover onderzoek door Greenpeace Brazilië wijst uit dat de illegale ontbossing, landroof en uitbuiting in het noorden van Brazilië gestaag doorgaat ondanks toezeggingen door de Braziliaanse overheid om dat tegen te gaan. (Mede)verantwoordelijk voor de vernietiging van het Amazonebos en de voor schending van mensenrechten daar zijn echter niet alleen grote Braziliaanse veehouderijen en slachthuizen. Ook grote afnemers van vlees en leer in de VS, de EU en Azië zoals food- en non-foodsupermarktketens (waaronder Lidl, Aldi, Makro, Spar, Carrefour, Tesco, IKEA), levensmiddelenproducent Kraft, cosmeticaproducent Unilever, fast foodbedrijf Burger King, sportmerkfabrikant Nike, modehuizen Gucci en Clarks en autoproducenten Honda en Toyota dragen verantwoordelijkheid.

Op 1 juni publiceerde Greenpeace een rapport over de ontbossing in de Amazone op basis van een langdurig geheim onderzoek in ondermeer de veesector. De kaalkap in de Amazone gaat nog steeds door ondanks dat de Braziliaanse regering van Lula verzekerde daaraan een eind te zullen maken. Met de ontbossing gaat niet alleen een toename van CO2-uitstoot gepaard, maar ook landroof en uitbuiting van de oorspronkelijke bewoners en arbeiders.

In het rapport ‘Slaughtering the Amazon’ dat dit trieste beeld schetst, wordt ook aangegeven wie direkt verantwoordelijk zijn en welke Europese, Amerikaanse en Aziatische ketens ervan profiteren. Het Greenpeace-onderzoek brengt de keten van producenten in kaart: van de ranches die – vaak illegaal – het bos verwoesten, tot aan de merken die hun producten kopen.

Aan Braziliaanse kant zijn het de steeds groter wordende veehouderijen en drie industriële slachterijen (Bertin, JBS en Marfrig) die profiteren. De inzet van de Braziliaanse president Lula speelt hierin een belangrijke rol. Hij ziet graag het Braziliaanse aandeel in de internationale rundvleesmarkt verdubbelen, en de Braziliaanse overheid stimuleert en financiert daarom de veesector. Dat betekent tegelijkertijd de ondermijning van de wereldwijde inspanningen om ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan. Van Lula’s uitlatingen dat hij zal zorgen voor de terugdringing van de ontbossing en de CO2-uitstoot met 70 procent, komt zo niets terecht, zo stelt Greenpeace.

De resulterende massaproductie van vlees en leer uit het Amazone-gebied gaat de hele wereld over. “Modehuizen, sportmerken en autofabrikanten dragen door hun inkoop stilletjes bij aan de vernietiging van de Amazone: het rapport noteert als afnemers Honda, Toyota, Eurostar, Gucci, IKEA, Kraft, Clarks, Nike en Makro,” aldus de milieuorganisatie.

Het behoud van bossen moet volgens Greenpeace een economische waarde krijgen. Pas dan zal de “uitverkoop van de Amazone” stoppen en zullen niet meer de duizenden hectares bos voor een habbekrats worden geveld. “Ook Nederland moet geld op tafel leggen voor het behoud van bossen en klimaat en eisen dat Brazilië ook echt met deze uitverkoop van de Amazone stopt”, zegt Suzanne Kröger campagneleider Bossen van Greenpeace, “Onze toekomst hangt af van het voortbestaan van de laatste oerwouden. We kunnen de Amazone niet verspillen voor een paar consumptieartikelen.”

In het kader van de klimaatbesprekingen eind 2009 in Kopenhagen, pleit Greenpeace voor internationale maatregelen en voor de financiering door geïndustrialiseerde landen van klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden zoals de bescherming van de overgebleven oerbossen.

Het volledige rapport ‘Slaughtering the Amazon’ is niet meer online beschikbaar (wel aanwezig in het Supermacht-archief).
De samenvatting (14 pagina´s) is nog wel beschikbaar.

Bron:Oprukkende veeteelt en slachterijen slokken Amazone op – Nieuw undercoveronderzoek Greenpeace toont triest beeld,” Greenpeace, 1 juni 2009.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=248)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.