17 April: wereldwijd ruim 100 acties rond Dag van de Landwerkersstrijd


Op 17 april legden 40 activisten van de
groep "Stop Straathof" een groentetuin aan op een terrein
in de Betuwe waar grootindustrieel Straathof een van zijn vele
varkenshouderijen wil uitbreiden. De actie was een protest tegen de
dierindustrie en bij behorende sojateelt voor veevoer, die veel
ellende veroorzaakt in Zuid-Amerika. Meer hierover en voor een
fotoverslag: zie "Acties
tegen Straathofs mega-varkensstallen
– Guerilla Tuinieren in de
Betuwe: “Dierindustrie is dierenleed, vervuiling, klimaatramp en
ontbossing".

Op 21 april organiseren Milieudefensie
en Friends of the Earth International in de Balie (Amsterdam) een
expertbijeenkomst getiteld 'Voedselsoevereiniteit versus
certificering: 'de soja case'. Deskundigen buigen zich over vragen
als 'Hoe verhoudt zich de benadering van voedselsouvereiniteit tot de
recente voedselcrisis, de sociale en ecologische gevolgen van de
grootschalige import, de export van landbouwproducten en
klimaatverandering? Hoe denken boeren hier en daar over deze
benaderingen? De panel- en publieksdiscussie zal zich toespitsen op
de grootschalige productie van soja in Zuid-Amerika en de import
hiervan door Europa.

De aankondiging is hier
te vinden.

Hieronder is de persverklaring van Via
Campesina te vinden ter gelegenheid van de Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd: Boerenstrijd groeit – wereldwijd 100 acties” van
16 april.

Persverklaring Via Campesina

Organisaties van boeren en
landarbeiders zonder land, rurale vrouwen en jongeren bereiden zich
voor op acties in het kader van de Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd op 17 april [1]. Dit worden er ruim 100
activiteiten georganiseerd waaronder demonstrations, straattheater,
videovertoningen, directe actie, conferenties, kunst-shows, lokale
voedselmarkten, publicaties en uitwisselingen door de internationale
boerenbeweging Via Campesina en haar vrienden en medestanders [2].

In Brazilië vonden al landbezettingen
plaats in meer dan acht deelstaten waarbij 100.000 families uit de
landlozen beweging (MST) een stuk land opeisten en de toenemende
werkloosheid aanklaagden die in de hand wordt gewerkt door de
agrarische industrie en de economische crisis. In Spanje worden zo'n
20 activiteiten georganiseerd, waaronder een aantal protesten tegen
genetische gemanipuleerde organismen ("¡ik wil geen
transgenetica!") en een gezamenlijk demonstratie in Zaragoza.

Deze dertiende Internationale Dag van
de Landwerkersstrijd vindt plaats in een wereld die hard is geraakt
door een aantal crises, crises die negatief uitwerken op de voedsel-
en landbouwsituatie, op het milieu, en op de economie en de
financiele sector.

Onderwijl groeit overal het verzet van
boeren en het volk en de beweging voor voedselsouvereiniteit krijgt
steeds meer erkenning in de politiek en op sociaal vlak. In de
laatste paar weken zijn belangrijke overwinningen behaald, zoals de
beslissing van Nicaragua om onder druk van de sociale bewegingen de
onderhandelstafel te verlaten waar door Europese Unie en de
Centraalamerikaanse staten werd gesproken over een vrijhandelsverdrag
(waardoor die onderhandelingen nu zijn mislukt). Het tekenen van zulk
verdrag zou hebben geleid tot nog meer handelsliberalisering terwijl
de huidige crisis laat zien hoe gevaarlijk het is om
handelsdiplomaten de wereld te laten besturen.

Op 6 april sprak Henry Saragih,
algemeen coördinator van Via Campesina de Algemene Vergadering van
de VN in New York toe over de wereldwijde voedselcrisis en het recht
op voedsel. Hij eiste dat de VN de Verklaring van Rechten van
Landwerksr zou aannamen [3].

Op 14 april beëindigden de Boliviaanse
president Evo Morales en 2000 van zijn aanhangers een hongerstaking
nadat het parlement erin toestemde om in het kader van de nieuwe
verkiezingswet een aantal zetels te reserveren voor
vertegenwoordigers uit de inheemse gemeenschappen.

Dezelfde dag riep de Duitse
landbouwminister Ilse Aigner een ban uit over de teelt en verkoop van
de genetische gemanipuleerde maïs MON 810 van Monsanto.

Volksorganisaties uit de hele wereld
strijden al tientallen jaren tegen transgene zaden die alleen de
voordeel hebben voor transnationale ondernemingen terwijl ze de
bestaanszekerheid van boeren en rurale gemeenschappen vernietigen en
de gezondheid en het milieu schade toebrengen.

"Deze recente overwinningen laten
zien dat de wind draait en dat de tijd is aangebroken om het
voedselbeleid van te veranderen ten behoeve van lokale
voedselproductie en duurzame landbouw," aldus Henry Saragih. Op
de Internationale Dag van de Landwerkersstrijd herhaalt Via Campesina
dat boerenlandbouw de industriële exportgerichte landbouw moet
vervangen om overal in de wereld een stabiele voedselaanvoer,
werkgelegenheid, gezondheid voor allen en bescherming van het milieu
te kunnen garanderen.

Vindplaats persverklaring: "Farmers
resistance growing – 100 actions around the world
," 16 april
2009

Noten:
[1] De Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd herdenkt de slachting door de Braziliaanse politie
van 19 boeren van de landloze beweging toen zij zich verzamelden om
een stuk land te bezetten. Meer over de geschiedenis van 17 april en
over de Verklaring van de Rechten van Landwerkers bij het
webonderdeel "Mobilisation
Kit
".
[2] Zie de bijgewerkte
lijst van activiteiten
[3] Bekijk de videobeelden
van de toespraak bij de VN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.