24 april: Interview Supermacht.nl in het blad FoodPersonality

In de april-uitgave van het achtergrondenblad voor de levensmiddelensector, FoodPersonality, is een interview opgenomen met Supermacht.nl  Het artikel is getiteld “E-mailen met Rob Bleijerveld, van supermacht.nl” en is geschreven door hoofdredacteur Gé Lommen. Lees verder“24 april: Interview Supermacht.nl in het blad FoodPersonality”

Verzet plaatselijke middenstand tegen mega-winkelcentra in Tilburg en Emmen

De start was een ludieke bokswedstrijd
tussen vertegenwoordigers van diverse winkelcentra tegen de mall in
een geïmproviseerde boksring. Ook fractievoorzitter Maarten van den
Tillaart van het CDA, dat tegen de mall is, trad in het strijdperk.

De winkeliers vrezen dat het
mega-winkelcentrum een ontwrichtend effect heeft op de
detailhandelsstructuur. Ze denken dat het uitdraait op leegstand van
winkels en aantasting ven de leefbaarheid.

Op 4 juni is er een stadsreferendum
over de komst van de mall. Ook is er een website geopend waar de
Tilburgers hun mening kenbaar kunnen maken: www.kiesvoortilburg.nl

Op een door het CDA belegde
discussieavond op 16 april zou zijn geconcludeerd dat de mall er wel
mag komen, maar dan aan de rand van de stad.

Emmen en Leeuwarden: Famila
hypermarkten?

Het Duitse concern Famila wil vanaf
2010 een aantal hypermarkten (XXL) openen in Nederland. In 2007 en
2008 was er een heftige politieke en publieke discusie in Leeuwarden
over een plan voor de vestiging van een Famila hypermarkt op 5
kilometer van de stad (de Werpsterhoek). Een aantal ondernemers uit
die stad waren fel tegen.

Het bedrijf schrijft in een weblog dat
het bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden voor de Werpsterhoek
vermeldt dat dit gebied ruimte moet bieden aan een hypermarché. "Na
vele onderhandelingen tussen verschillende gemeentes, werd bekend dat
Leeuwarden mogelijk in 2010 de allereerste XXL vestiging van
Nederland en tevens de eerste vestiging van Famila in Nederland
komt." Toch zegt het bedrijf niet te weten of haar eerste
Nederlqndse vestiging in Leeuwerden zal komen.

Inmiddels heeft het bedrijf ook zijn
oog laten vallen op den bedrijfsterrein aan een snelweg bij Emmen. De
vestiging van de Famila-hypermarkt aan de snelweg bij Emmen is
bedoeld om de Nederlandse en de Duitse markt te bedienen. De
Famila-winkels zijn bijna 50 procent groter dan de grootste
Nederlandse supermarkten. Het gemeentebestuur van Emmen brengt op 8
mei een werkbezoek aan een vestiging van de keten in Oldenburg om te
kijken of de formule geschikt is voor de Drentse stad.

Winkeliers in Emmen en omgeving wijzen
de plannen echter resoluut af. De ondernemers in de omliggende dorpen
zeggen niet te kunnen concurreren met de megasupermarkt en het zou
ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen. Ook zou het veel
banen en inkomsten kosten.

Bronnen:
–  "Tilburgse
middenstand in touw tegen mall
," Brabants Dagblad, 25 april
2009
– " 'Mall
moet er komen, maar in het centrum'
,” Brabant Dagblad, 17 april
2009
– "Mega-supermarkt
Famila in Emmen
," 9 april 2009
– "Hypermarkt
komt naar Noorden van Nederland
,” Dagblad van het Noorden, 9
april 2009
– "Dorpssupers
vrezen megasuper Werpsterhoek
," Leeuwarder Courant, 13 maart
2008
– "Het
grootst winkelen komt er aan, de eerste vestiging van Famila komt er
aan
", Famila weblog.

Zie ook:
Dossier
Mall
, Brabants Dagblad

17 April: wereldwijd ruim 100 acties rond Dag van de Landwerkersstrijd


Op 17 april legden 40 activisten van de
groep "Stop Straathof" een groentetuin aan op een terrein
in de Betuwe waar grootindustrieel Straathof een van zijn vele
varkenshouderijen wil uitbreiden. De actie was een protest tegen de
dierindustrie en bij behorende sojateelt voor veevoer, die veel
ellende veroorzaakt in Zuid-Amerika. Meer hierover en voor een
fotoverslag: zie "Acties
tegen Straathofs mega-varkensstallen
– Guerilla Tuinieren in de
Betuwe: “Dierindustrie is dierenleed, vervuiling, klimaatramp en
ontbossing".

Op 21 april organiseren Milieudefensie
en Friends of the Earth International in de Balie (Amsterdam) een
expertbijeenkomst getiteld 'Voedselsoevereiniteit versus
certificering: 'de soja case'. Deskundigen buigen zich over vragen
als 'Hoe verhoudt zich de benadering van voedselsouvereiniteit tot de
recente voedselcrisis, de sociale en ecologische gevolgen van de
grootschalige import, de export van landbouwproducten en
klimaatverandering? Hoe denken boeren hier en daar over deze
benaderingen? De panel- en publieksdiscussie zal zich toespitsen op
de grootschalige productie van soja in Zuid-Amerika en de import
hiervan door Europa.

De aankondiging is hier
te vinden.

Hieronder is de persverklaring van Via
Campesina te vinden ter gelegenheid van de Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd: Boerenstrijd groeit – wereldwijd 100 acties” van
16 april.

Persverklaring Via Campesina

Organisaties van boeren en
landarbeiders zonder land, rurale vrouwen en jongeren bereiden zich
voor op acties in het kader van de Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd op 17 april [1]. Dit worden er ruim 100
activiteiten georganiseerd waaronder demonstrations, straattheater,
videovertoningen, directe actie, conferenties, kunst-shows, lokale
voedselmarkten, publicaties en uitwisselingen door de internationale
boerenbeweging Via Campesina en haar vrienden en medestanders [2].

In Brazilië vonden al landbezettingen
plaats in meer dan acht deelstaten waarbij 100.000 families uit de
landlozen beweging (MST) een stuk land opeisten en de toenemende
werkloosheid aanklaagden die in de hand wordt gewerkt door de
agrarische industrie en de economische crisis. In Spanje worden zo'n
20 activiteiten georganiseerd, waaronder een aantal protesten tegen
genetische gemanipuleerde organismen ("¡ik wil geen
transgenetica!") en een gezamenlijk demonstratie in Zaragoza.

Deze dertiende Internationale Dag van
de Landwerkersstrijd vindt plaats in een wereld die hard is geraakt
door een aantal crises, crises die negatief uitwerken op de voedsel-
en landbouwsituatie, op het milieu, en op de economie en de
financiele sector.

Onderwijl groeit overal het verzet van
boeren en het volk en de beweging voor voedselsouvereiniteit krijgt
steeds meer erkenning in de politiek en op sociaal vlak. In de
laatste paar weken zijn belangrijke overwinningen behaald, zoals de
beslissing van Nicaragua om onder druk van de sociale bewegingen de
onderhandelstafel te verlaten waar door Europese Unie en de
Centraalamerikaanse staten werd gesproken over een vrijhandelsverdrag
(waardoor die onderhandelingen nu zijn mislukt). Het tekenen van zulk
verdrag zou hebben geleid tot nog meer handelsliberalisering terwijl
de huidige crisis laat zien hoe gevaarlijk het is om
handelsdiplomaten de wereld te laten besturen.

Op 6 april sprak Henry Saragih,
algemeen coördinator van Via Campesina de Algemene Vergadering van
de VN in New York toe over de wereldwijde voedselcrisis en het recht
op voedsel. Hij eiste dat de VN de Verklaring van Rechten van
Landwerksr zou aannamen [3].

Op 14 april beëindigden de Boliviaanse
president Evo Morales en 2000 van zijn aanhangers een hongerstaking
nadat het parlement erin toestemde om in het kader van de nieuwe
verkiezingswet een aantal zetels te reserveren voor
vertegenwoordigers uit de inheemse gemeenschappen.

Dezelfde dag riep de Duitse
landbouwminister Ilse Aigner een ban uit over de teelt en verkoop van
de genetische gemanipuleerde maïs MON 810 van Monsanto.

Volksorganisaties uit de hele wereld
strijden al tientallen jaren tegen transgene zaden die alleen de
voordeel hebben voor transnationale ondernemingen terwijl ze de
bestaanszekerheid van boeren en rurale gemeenschappen vernietigen en
de gezondheid en het milieu schade toebrengen.

"Deze recente overwinningen laten
zien dat de wind draait en dat de tijd is aangebroken om het
voedselbeleid van te veranderen ten behoeve van lokale
voedselproductie en duurzame landbouw," aldus Henry Saragih. Op
de Internationale Dag van de Landwerkersstrijd herhaalt Via Campesina
dat boerenlandbouw de industriële exportgerichte landbouw moet
vervangen om overal in de wereld een stabiele voedselaanvoer,
werkgelegenheid, gezondheid voor allen en bescherming van het milieu
te kunnen garanderen.

Vindplaats persverklaring: "Farmers
resistance growing – 100 actions around the world
," 16 april
2009

Noten:
[1] De Internationale Dag van de
Landwerkersstrijd herdenkt de slachting door de Braziliaanse politie
van 19 boeren van de landloze beweging toen zij zich verzamelden om
een stuk land te bezetten. Meer over de geschiedenis van 17 april en
over de Verklaring van de Rechten van Landwerkers bij het
webonderdeel "Mobilisation
Kit
".
[2] Zie de bijgewerkte
lijst van activiteiten
[3] Bekijk de videobeelden
van de toespraak bij de VN

19 april: Discussiemiddag over werken in de tuinbouw: “Wie plukt de vruchten?”

(14 april 2009) Op zondagmiddag 19 april is er in Den Haag een discussiemiddag over het werk in de tuinbouwsector en over de vraag wat we gezamenlijk kunnen doen om loon en werkomstandigheden te verbeteren en om initiatieven voor een sterkere zelforganisatie te steunen. Uitgenodigd zijn mensen die zelf werkzaam zijn in de tuinbouwsector, en mensen die zich betrokken voelen bij wat er speelt op gebied van de arbeid, of in de tuinbouwsector, of in de supermarktketens. Lees verder“19 april: Discussiemiddag over werken in de tuinbouw: “Wie plukt de vruchten?””

‘Verantwoorde’ soja vanaf mei 2009?


Een groot deel van de soja die
Nederland importeert als veevoer komt uit Zuid-Amerika. Om soja aan
te planten worden in Brazilië, Paraguay en Argentinië elk jaar
grote arealen tropisch bos en wilde graslanden vernietigd. Maar ook
worden kleine boeren en hun gezinnen bedreigd en van hun land gegooid
(door paramilitairen). En worden grote hoeveelheden gif
gebruikt.

Resultaat: grove schendingen van
mensenrechten; verlies van huis, voedselbronnen en inkomsten voor
velen; grote schade aan planten en dieren; vervuiling en bodemerosie;
toename van gezondheidsproblemen en veel meer.

Het jarenlange protest, de vele
rapporten en delegatiebezoeken vanuit met name Zuid-Amerika hebben in
2004 – op initiatief van het Wereldnatuurfonds (WNF) -geleid tot de
oprichting van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja. Het doel is om
met alle 'stakeholders' een plan te maken voor zogenaamde
verantwoorde soja.

De uitgangspunten zijn echter erg zwak en bieden
geen echte oplossing voor genoemde misstanden in de sojateelt. Ze
zijn "onvolledig, onduidelijk en onmeetbaar". Daarbij biedt
het plan van de 'verantwoorde soja' een legitimatie aan genetisch
gemanipuleerde soja en de overmaat aan landbouwgif die daarvoor nodig
is.

Deze kritiek wordt wereldwijd gedeeld door
een groot aantal organisaties waaronder een aantal Nederlandse milieu- en
ontwikelingsorganisaties.

De meeste Zuid-Amerikaanse organisaties
die opkomen voor natuur, milieu, kleine boeren en landlozen weigeren
zowiezo om aan tafel te gaan met de bedrijven die
medeverantwoordelijk zijn de grove misstanden in de sojateelt.
Volgens hen dienen de besprekingen alleen maar het "groen
wassen" van de sojateelt zonder dat er daadwerkelijk iets zal
veranderen.

Besluit over criteria

In mei 2009 zullen de deelnemers van de
(internationale) Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja Associatie, de
RTRS, stemmen over de uitgangspunten daarvan. Maar dat plan moet van
tafel!

De campagne "GM soja is gifsoja"
wil de Nederlandse bevolking informeren en vragen om het protest te
steunen. Op de website gifsoja.nl wordt uitgelegd wat er mis is met
de sojateelt, wie er van profiteren en wie er schade door lijden.

Er is een protest-petitie die kan
worden ondertekend en die is gericht aan de besturen van het WNF (zie
boven) en van Solidaridad. Veel donateurs van het WNF en van
Solidariteit zullen waarschijnlijk niet weten dat zij het RTRS-plan
steunen. Het WNF is officieel zelfs tegen het genetisch manipuleren
van gewassen, en Solidaridad laat zich gebruiken door de Nederlandse
regering om veel geld door te sluizen richting de Ronde Tafel…

(NB op de pagina over "Gevolgen
voor de gezondheid" staan shockerende foto's van kinderen met
ernstige ziekten en aangeboren afwijkingen.. allemaal het gevolg van
het gebruik van giffen zoals het Monsanto-bestrijdingsmiddel "Round
Up".

(red.: hoe letterlijk moet je de term "Round
Up" eigenlijk nemen. En wat doet het gif met de consumenten van
vlees en melkproducten hier?)

 

Bron: de website
van "GM soja is gifsoja"

De
petitie is hier
te vinden

Meer lezen over sojateelt,
gevaren, aktie en protest, en weblinks

Meer lezen over de
bijeenkomst
van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja in mei 2009

en over
de openbare
consultatie van de RTRS over 'verantwoorde soja'


 

Oproep: doe mee aan burgerinitiatief tegen megagrote veestallen

Op
de site van het Burgerinitiatief Megastallen-nee vlat het volfgende
te lezen

Handtekeningen ter ondersteuning van het burgerinitiatief megastallen-nee stromen binnen.

Het
burgerinitiatief over de negatieve gevolgen van de schaalvergroting
in de intensieve veehouderij krijgt veel steun van de Brabander.
Terwijl vele groepen hun handtekeninglijsten nog niet hebben
opgestuurd, zijn er al ruim 1000 handtekeningen binnen. Ook de
steunbetuigingen van buiten Brabant zijn talrijk.

Op
een nog nader te bepalen datum worden de handtekeningen aangeboden
aan de Commissaris van de Koningin Mevr. May Weggen. Tot die tijd
maken de initiatiefnemers een toer door Brabant om zoveel mogelijk te
informeren over de stille ramp die zich voltrekt op het Brabantse
platteland.

Maakt
u zich ook zorgen over de leefbaarheid van Brabant?

Wilt
u niet worden blootgesteld aan ziektekiemen uit veestallen?

Gaat
de Brabantse natuur u aan het hart?

Vindt
u dat dieren in de intensieve veehouderij een beter leven verdienen?

Ziet
u liever een boerderij dan een megastal?

Zet
dan uw handtekening onder het Burgerinitiatief megastallen-nee. 
Voor een groen, gezond en diervriendelijk platteland.

Hier
kun u een handtekeninglijst downloaden en hier
kunt u digitaal uw steun betuigen.
U kunt in de menu’s links en
rechts alle informatie vinden over het burgerinitiatief.

7 april (22.30-00.30 uur, ARTE tv- Thema-avond globale voedselcrisis en Europees eonomisch beleid


Een ARTE-tv thema-avond over het economische
beleid van de Europese Unie tegen de achtergrond van de
internationale levensmiddelencrisis (voorafgegaan door de
documentaire “We feed the World” van Erwin Wagenhofer over hoe we
in het Westen omgaan met voedsel(productie)).


Thema “Jullie honger, onze winst”

 • 22:34 uur “Kippen voor Afrika”
  (docu over dubieuze aspecten van de wereldwijde handel in
  kippenvlees.

 • 23:15 uur: “De
  biobrandstof-leugen” (Over de nadeleige gevolgen van de grote
  Europese vraag naar biobrandstof voor veel mensen in
  ontwikkelingslanden

 • 00:00 uur: “Melk, macht en
  markten” (Docu over de nadeligen gevolgen van de lage Europese
  melkprijs voor ontwikkelingslanden).

  Op 7 april van 22:34 tot en met 00:30
  uur op de Duits-Franse tv-zender ARTE:
  (En herhalingen op 9
  en 17 april vanaf 9:55 uur)

  
Meer achtergrondinformatie: hier


4 april tv-documentaire “A Farm for the Future”

De voedselproductie in het Verenigd
Koninkrijk helemaal afhankelijk is van fossiele olie en hoge
brandstofprijzen maken die productie daarom juist kwetsbaar; hoe
zeker is de voortgang van die oliestroom? Filmer Rebecca Hosking
onderzoekt hoe de boerderij van haar familie in de toekomst is om te
vormen tot een laag-energie bedrijf, een die dus geen gebruik maakt
van fossiele brandstoffen.

 

Ze roept de hulp in van pionierende
boeren en telers, en ze komt er achter dat de sleutel tot zo'n model
in de natuur ligt.

 

BBC 2 zaterdag 4 april 2009
18:20 – 19:10 uur

Is vandaag ook nog online
te zien en te downloaden