1 en 3 april Fair Fashion Speakertour: Made in Bangladesh

Op 10 februari klaagde de Schone Kleren
Kampagne publiekelijk 5 supermarktketens aan omdat ze winst maken ten
koste van de positie van vrouwen in de kledingindustrie in
ontwikkelingslanden. Zie daarover: "De
Schone Kleren Kampagne: Winst stuntsupers Aldi en Lidl door misbruik
vrouwen

”.

Deze ketens, waaronder Aldi en Lidl,
doen niets – of in elk geval veel te weinig – om de (zeer slechte)
arbeidsomstandigheden en extreem lage lonen in de kledingindustrie en
bij de toeleveringsbedrijven te verbeteren. Er is sprake van
schending van mensenrechten zoals de Schone Kleren Kampagne aangeeft
in haar rapport "Cashing In: Giant Retailers, Purchasing
Practices, and Working Conditions in the Garment Industry", dat
op 10 februari uitkwam in 13 landen in Europa en in de VS. Het
rapport was meteen de aftrap voor de campagne "Better Bargain"
om daar wat aan te doen.

In het kader van deze campagne brengt
Kalpona Akter uit Bangladesh deze week een bezoek aan Nederland. Zij
werkte jarenlang in een textielfabriek en is nu hoofd van een
mensenrechtenorganisatie in de hoofdstad Dhaka.

Als jij wilt weten hoe het er in de
kledingindustrie in Bangladesh aan toe gaat en wat je als aankomend
professional kunt doen om de kledingindustrie eerlijker te maken, kom
dan naar luisteren naar haar presentatie op 1 en 3 april.

* Op 1 april 2009:

– 12:45-14:15: Saxion Hogescholen,
Enschede (In samenwerking met de
textielcomissie van studievereniging Link).
– 16:00-17:30: Saxion Hogescholen,
Deventer(In het kader van Kenniscentrum
Leefomgeving van Saxion).

* Op 2 april 2009: 

– 12:05-13:45 Amsterdam Fashion
Institute, Amsterdam
– 14:00-15:40 Amsterdam Fashion
Institute, Amsterdam
– 16:00 Clean & Unique meeting:
Passie*

Wil je een bijeenkomst bijwonen? Stuur
dan een mail naar geertjan @ schonekleren . nl
De voertaal van de presentatie is
Engels.

Meer informatie op:
http://www.schonekleren.nl/fairfashion/

Veel klachten over misstanden arbeidsvoorwaarden in supermarkten

Via de Klachtenlijn die FNV Bondgenoten
begin februari op internet openstelde (*) voor klachten in de
supermarktbranche zijn in 4 weken tijd zo'n 350 klachten over
misstanden met arbeidsvoorwaarden binnengekomen.

Nicole Boonstra, bestuurder van FNV
Bondgenoten gaf bij de opening van de klachtenlijn aan dat de FNV uit
ervaring weet dat de supermarkt-cao slecht wordt nageleefd door
werkgevers. "Daarom hebben we in de nieuwste cao ook met hen
afgesproken dit meldpunt te starten. Dan kunnen we ook gericht
problemen oplossen."

Volgens Boonstra gaan de inmiddels
ontvangen klachten onder meer over het niet betalen van overuren,
"afwerkkwartiertjes" en de pauzes. Ook geven
supermarktmedewerkers aan dat ze contracten krijgen die volgens de
CAO niet zijn toegestaan, Het gaat om de zogenaamde
all-in-contracten, waarbij vakantiegeld wordt verrekend in het
uurloon, en de min/max-contracten, die bepalen dat een werknemer in
ieder geval een minimum aantal uren wordt ingezet.

Leeftijdsdiscriminatie

Verder wordt door het personeel
aangegeven dat ze nauwelijks kans hebben op een vast contract.
Boonstra legt uit: "Iemand die als 16-jarige in dienst komt
vliegt er na maximaal drie jaar weer uit. In zijn plaats komt weer
een goedkope tijdelijke kracht. Voor jonge mensen is het daardoor
vrijwel niet mogelijk een bestaan op te bouwen als
supermarktmedewerker. Terwijl veel jongeren dat wel willen." 60
Procent van de supermarktmedewerkers een tijdelijk contract en
ongeveer hetzelfde percentage is jonger dan 22 jaar.

Een paar voorbeelden van de klachten:
"Ze nemen goedkopere mensen aan, terwijl de vaste krachten graag
meer willen werken". "Ze willen me wel op zaterdag, maar
niet doordeweek laten werken, want dan ben ik te duur",

Gewoon Goed Werk

Onder de noemer Gewoon Goed Werk zet
FNV Bondgenoten zich in voor werknemers aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. De vakbond vindt dat werknemers tenminste 10 euro per
uur moeten krijgen. Flexwerk moet beperkt worden tot 'ziek en piek'
en werkgevers moeten de CAO fatsoenlijk naleven.

In Nederland verdienen 1,4 miljoen
mensen minder dan 10 euro per uur en hebben 1,9 miljoen mensen geen
vaste baan. Zij werken onder andere in de schoonmaak,
vleesverwerking, post, uitzendbranche, supermarkten en in de
taxisector.

Het meldpunt is te vinden op
www.fnvbondgenoten.nl/supermarkten en is toegankelijk voor zowel
leden van FNV Bondgenoten als niet-leden. Klachten kunnen ook anoniem
worden achtergelaten.

FNV Bondgenoten bespreekt de resultaten
van het meldpunt binnenkort met de supermarktconcerns. Over de
klachtenlijn zijn afspraken gemaakt in de supermarkt-cao, zodat
werkgevers de klachten 'gericht kunnen oplossen'.

Noot:
(*) Meldpunt:
http://www.fnvbondgenoten.nl/supermarkten
Klachtenpagina
voor winkelpersoneel
: http://fnv.yoursurvey.nl/75
Klachtenpagina voor medewerkers bij
de distributie
: http://fnv.yoursurvey.nl/76

Bronnen:
– "Medewerkers
supermarkten klagen steen en been
,” DVHN, 6 maart 2009
– "Stroom
klachten over supermarkten
,” BN-DeStem, 9 maart 2009
– "Start
klachtenlijn voor supermarktpersoneel
," FNV Bondgenoten, 13
februari 2009

Meer mango’s bij Albert Heijn dankzij ontwikkelingshulp Koenders en Wereldbank

 

Minister Koenders maakte op 4 maart
bekend dat er met Nederlands ontwikkelingsgeld in Mali een
logistieke centrum, Plaza genaamd, is gebouwd dat het land in staat
stelt meer verse groente en fruit te exporteren naar de Nederlandse
markt.

In het centrum kan de groente en het
fruit worden verwerkt, gekoeld en overgeslagen in koelcontainers om
aansluitend te worden vervoerd naar Europa. De jaarlijkse capaciteit
is 3000 ton mango's en duizenden tonnen andere groente- en
fruitproducten.

Wereldbank

Dit project is door Nederlands
initiatief tot stand gekomen en wordt verder ontwikkeld met geld van
de Wereldbank. Hulp bij de professionalisering van producenten en
exporteurs werd onder meer verzorgd door Ahold.

Het is niet echter onduidelijk of er
inmiddels vooruitgang is geboekt wat betreft de arbeidsomstandigheden
in de mangoketen en of Ahold zich voor de verbetering daarvan heeft
ingezet.

Arbeidsomstandigheden en Eurogap

In een rapport van de Consumentenbond
van april 2005 – in opdracht geschreven door de Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen – werd geconcludeerd dat er weinig
aanleiding was om ervan uit te gaan dat de arbeidsomstandigheden in
de landbouw in mangoproducerende landen waar
Nederlandse
supermarktketens hun mango’s inkopen goed zijn. Verder zouden de
geënquêteerde aanbieders van mango’s in Nederland over het
algemeen weinig doen om te
verzekeren dat de arbeidsomstandigheden
op plantages goed zijn. De supermarkten – zoals Albert Heijn – die
aangeven eisen te stellen aan arbeidsomstandigheden bij telers (via
importeurs), verwijzen
naar de EUREPGAP eisen op dit gebied. "Dit
zijn echter eisen die primair gericht zijn op
voedselveiligheid en
niet of nauwelijks op andere aspecten van MVO. De beperkte
bepalingen
binnen EUREPGAP over de arbeidsomstandigheden zijn voor
de teler niet verplicht.”

Bronnen:
– “Mango-import
uit Mali verdubbelen dankzij ontwikkelingshulp

” ANP, 5 maart
2009 en
– “Maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de mangoketen
” Consumentenbond, april
2005

Israëlische supermarkt geplunderd door personeel en leveranciers


Ontevreden winkelpersoneel en
leveranciers in Jeruzalem plunderden afgelopen week een vestiging van
de Israëlische supermarktketen Birkat Hashem in de stad Hatzor
Haglilit (Galilea). De winkelier is bankroet en kon geen loon
meer uitbetalen en zijn schulden voldoen.

De schuldeisers namen alles van waarde
mee , zoals supermarktproducten, machines en winkelinrichting. Volgens de krant Haaretz is de plundering een
gevolg van de hard toeslaande economische crisis in Israël.


Bronnen:
Workers
loot shuttered Israeli supermarket
”, “Bankrupt
supermart looted
“, “Personeel
plundert supermarkt
” – met foto's).

tv-docu (WDR): Alles Bio? Zakendoen met ecologische levensmiddelen

 


"Alles Bio?
Das Geschäft mit den
Öko-Lebensmitteln
” – Alles Goed? Zakendoen met ecologische
levensmiddelen.

Filmer Hanspeter Michel wilde nagaan of
er een verschil is tussen de ecologische producten van een discounter
en de producten in een natuurwinkel. Waar staat “biologisch”
voor?

Zo wordt bioboer Walter Kress gevraagd
naar de veranderingen op de bio-markt. Nu er in Duitsland met
biologisch producten veel te verdienen is, bewegen zich alle grote
supermarktketens, handelaren en boerenbedrijven die iemand zoals
Kress vroeger uitlachtten. Kress ziet kansen voor hem en zijn
collega's door de sterk toegenomen vraag naar 'biologisch', maar ze
kunnen die vraag op dit moment niet bijhouden. Steeds meer wordt
daarom nu vanuit het buitenland aangevoerd. En dat heeft niets meer
van doen met het uitgangspunt van de bioboerderijen, namelijk om
gezonde levensmiddelen zomogelijk direkt te verkopen aan de
consument.


Hanspeter Michel gaat ook op bezoek bij
een Zwitserse investeerder die op grote schaal biologische producten
laat produceren in Oost-Europa.

(Hanspeter Michel (2008), 45 minuten)
De herhaling is waarschijnlijk op 18 maart
2009 (Oorspronkelijk zouden de uitziendingen zijn op 9 (vanaf 22
uur) en 11 maart ( vanaf 12 uur).

Bron:
http://www.phoenix.de/alles_bio_das_geschaeft_mit_den_oeko_lebensmitteln/2008/03/04/0/169507.1.htm

Voor meer achtergond, zie:
Alles
Bio? Das Geschäft mit den Öko-Lebensmitteln

”en “Biologica”,
SKAL“, “Lima”,
Landwijzer

‘Dief’ afval buurtsuper nog een maand vast, Freeganisme bestraft

(3 maart 2009. Update 11 maart) Een van de bezetters van een stuk bos bij Brugge (België) is gearresteerd toen hij in een afvalcontainer van supermarkt Delhaize zocht naar weggegooid voedsel met overschreden vervaldatum. Vandaag is zijn voorarrest verlengd met 28 dagen wegens “nader onderzoek”. Daarna volgt pas de definitieve uitspraak. Lees verder “‘Dief’ afval buurtsuper nog een maand vast, Freeganisme bestraft”

Identiteitscontroles bij de kassa tegen alcoholgebruik door jongeren onder de 16

 

(door Rob Bleijerveld)

Sinds
maandag 2 maart moeten supermarktklanten tot 20 jaar zich kunnen
legitimeren aan de kassa als ze alcohol en tabak willen kopen. Het
kassapersoneel wordt geacht deze legitimatietoetsing uit te voeren en
aan jongeren tot 16 geen alcohol en sigaretten te verkopen.

De
supermarkt-branche (Centraal Bureau Levensmiddelen CBL) h
eeft
zelf aangedrongen op deze maatregel (1) die de bestaande regeling
vervangt waarbij alleen jongeren tot 16 jaar zich hoefden te
legitimeren in de supermarkt. In de praktijk bleek de uitvoering
daarvan echter zeer moeilijk. Om het probleem van twijfelgevallen te
ondervangen is ervoor gekozen om de legitimatieleeftijd op te
trekken. Anders zou de kans op sankties door de overheid te groot
zijn. Onder de sankties valt ondermeer de sluiting van de
drankafdeling van het bedrijf in kwestie of zelfs van de winkel in
zijn geheel.

Via een wijziging van de drank- en horecawet
krijgen de gemeentes de mogelijkheid om de leeftijd te verhogen tot
18. Ook moeten die regels opstellen voor drankverkoop in
sportkantines en culturele centra.

Op initiatief van de
supermarktbranche lieten de directies hun kassapersoneel (50.000
mensen) per CDRom een cursus volgen om zich voor te bereiden op de
legitimatietoetsing (2). Het kassapersoneel wordt op zijn beurt weer
gecontroleerd door (de kans op) de inzet van nepkopers ('mystery
shoppers'): jongeren die nog geen alcohol mogen kopen maar dit toch
proberen.

Een televisiespot en een website (http://www.noggeen20.nl) moeten
de jongeren informeren over het nut, de noodzaak en de reden van de
nieuwe 'huisregel' van alle Nederlandse supermarkten.

Tijdens de officiële aftrap maandag nemen leden van de Tweede
Kamer plaats achter de kassa.

Het is de vraag of deze maatregel het gebruik zullen indammen. In de VS kent men al sinds jaar en dag dit soort verboden maar dat heeft veel jongeren er niet van weerhouden om toch aan alcohol te komen. Vaak zijn het oudere jongrene die het voor ze kopen of het is beschikbaar op feesten.

Noten:
(1)
Zie ook: “ID-controles
alcoholverkoop supermarkten per 2 maart strenger dan wettelijk
voorgeschreven
,” door Rob Bleijerveld
, 17 januari 2009
.
(2)
In een van de reacties op deze maatregel betwijfel een lezer van op
www.stentor.nl of de cursus wel zo effectief is en of het niet
onbedoeld anderen uitsluit (zie reactie 3 op
http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/4585198/Jonguitziende-jongere-moet-zich-legitimeren.ece
.

Bronnen:

Jonguitziende
jongere moet zich legitimeren
,” De Stentor, 1 maart 2009.

Id-plicht
voor alcoholkopers onder de 20 jaar

,” Trouw, 2 maart 2009)

Legitimeren
onder de 20 jaar

,” NOS, 2 maart 2009
.