Ahold-bestuurders krijgen (lage) straf voor aandeel in omvangrijk boekhoudschandaal

 

"In februari 2003 stort het
Ahold-imperium met een donderend geraas in. Fraude, mismanagement,
misleiding, slecht toezicht: in de daaropvolgende negen maanden wordt
het bedrijf binnenstebuiten gekeerd en constateren onderzoekers 400
boekhoudkundige onregelmatigheden, bovendien is er bijna een miljard
euro aan winst zoek. Beleggers hebben dan al een veelvoud verloren."
Aldus Jeroen Smit bij de beschrijving van zijn boek "Het drama
Ahold" [*]


Ahold wilde onder leiding van de nieuwe
topman Ven der Hoeven de grootste supermarktketen van de wereld
worden. Maar het concern raakte in de problemen toen in 2003 bleek
dat er bij Aholds Amerikaanse dochter US Foodservice was geknoeid met
kortingen. De pot met geld was op door vele recente overnames en het
vertrouwen van aandeelhouders en leveranciers zou een stevige duw
krijgen als dit naar buiten zou komen zonder dat Ahold aanvullende
leningen en garanties van grote banken zou krijgen. Een poging om de
goedkeuring hiervoor af te dwingen van huis-accountant
Deloitte-Touche-Tohmatsu liep uit op het naar buiten komen van een
ander schandaal à la Enron.

In het begin van dit decennium
schroefde de Ahold-top de omzet- en winstcijfers van het concern
bewust enorm op door de winst en omzet van de buitenlandse bedrijven
waarmee een joint-venture (samenwerkingsverband) was aangegaan, mee
te tellen in zijn jaaroverzichten. Deze rekenmethode ('consolidatie')
was toegestaan volgens de Nederlandse accountancy-regels. Door de
toenemende belangen van het concern in de VS moest ook daar worden
voldaan aan de regels. Dit betekent dat het bedrijf moest aantonen
dat het de zeggenschap heeft in de buitenlandse bedrijven die werden
overgenomen of waarmee samenwerkingsverbanden werden aangegaan.

Het lukte echter niet om
Deloitte-Touche-Tohmatsu ervan te overtuigen dat Ahold het
meerderheidsbelang had bij joint-ventures in ondermeer Argentinië,
Brazilië en Scandinavië. Eerder had de top een serie zogenaamde
side-letters (aanvullingen op de aandeelhoudersovereenkomst) aan
Deloitte getoond om de accountants tevreden te stellen. Maar andere
brieven van dezelfde zakenpartners, waarin die zeggenschap weer werd
ontkend, had Deloitte nooit onder onder ogen gehad.

En dat kwam in 2003 naar buiten. Reden
genoeg om de CEO's voor de rechter te dagen.

Het Gerechtshof veroordeelde drie van
de vier CEO's met relatief lage boetes, voorwaardelijke
gevangenisstraffen en (voor een van hen) een geringe werkstraf. De
vierde werd vrijgesproken.

Jarenlang ontvingen de bestuurders van
Ahold vette salarissen, aandelenpaketten en bonussen, en nu komen ze
eraf met een lage boete en voorwaardelijke straffen. Is dit
klassejustitie of zijn de rechters bang om bestuurders te hard aan te
pakken?

Het AD houdt op haar website een
enquete over de uitspraak onder de titel "Boete voor ex-topman
Ahold gelijk aan vrijspraak". Mee (on)een)? Iedereen kan stemmen
op
http://www.ad.nl/commentaar/2954884/Boete_voor_extopman_Ahold_gelijk_aan_vrijspraak.html

Noot:
[*] Dit (uitstekende) boek gaat over de
geschiedenis van Ahold/Albert Heijn en de achtergronden bij het
financiele schandaal. Meer hierover:
http://www.jeroensmitenzo.nl/hetdramaahold.html.

Bronnen:
– "Ex-topman
Ahold krijgt geldboete
," door Sander Voormolen, NRC, 28
januari 2009.
– "Reconstructie
Ahold-zaak
," NRC, 11 september 2008.
– "Publiek
wacht zes jaar op ontknoping Aholdzaak
," door Rik Winkel,
FD, 28 januari 2009.
– "Deloitte
wint slag Ahold-zaak
," FD, 8 januari 2009.

Wilde staking chauffeurs Super de Boer (Beilen) succesvol

Op 21 januari legde een wilde staking
en poortblokkade met vrachtwagens door ongeveer 30 chauffeurs het
distributiecentrum van Super de Boer in Beilen de hele ochtend plat.
De staking breidde zich snel uit doordat uiteindelijk zo'n 90% van
het aanwezige personeel mee deed [1].

De werknemers zeiden het vertrouwen op
in de directie nadat die inzicht bleek te hebben gehad in
privacygevoelige (medische) gegevens uit personele dossiers bij de
bedrijfsarts. Zieke chauffeurs blijken daardoor geen uitkering te
krijgen ondanks schade-vrij rijden. Andere actiepunten zijn
bijvoorbeeld het verbod op het nemen van vakantieverlof rond de
feestdagen, de hoogte van de zaterdag-toeslagen en het onterecht
inleveren van de schadevrij-bonus bij ziekte.

Bovendien zou Super de Boer zich
afspraken over het aanbieden van een vast contract aan goed
presterende uitzendkrachten hebben geschonden toen tien flexwerkers
ontslag kregen [2]. De uitzendkrachten zouden te duur worden. FNV
Bondgenoten vindt dat onacceptabel: de supermarkten maken genoeg
winst en er is voldoende werkgelegenheid.

De directie van Super de Boer was
verrast door de staking van 21 januari en FNV Bondgenoten kwam ter
plekke om te bemiddelen tussen beide partijen. Nadat de directie rond
de middag aankondigde de kritiekpunten te verbeteren ging iedereen
weer aan het werk. De meeste punten zullen op 12 februari aan de orde
komen bij de onderhandelingen over een nieuwe landelijke CAO.

Volgens een woordvoerder van Super de
Boer deed hooguit 25 procent van het personeel mee en kon het werk in
het distributiecentrum gewoon doorgaan. De bevoorrading vanuit dit
centrum van 140 supermarkten in het noorden van het oland zou niet in
gevaar zijn geweest.

Eind vorig jaar was er ook een hoge
aktiebereidheid onder de chauffeurs van de distributiecentra van
Albert Heijn toen dit bedrijf geen concessies leek te willen doen bij
de CAO-onderhandelingen [3].

Noten:
[1] Een video verslag van RTV Drenthe
van de aktie ("Staking bij Super de Boer Beilen voorbij",
22 januari 2009) is te zien op You
Tube
[2] Zie "Petitie
tegen ontslag uitzendkrachten Super de Boer
," FNV
Bondgenoten, 24 december 2008 en "Uitzendkrachten
DC Beilen in Amersfoort
," 24 december 2008.
[3] Op 30 november bereikten FNV
Bondgenoten, de CNV Dienstenbond en Albert Heijn alsnog een
(voorlopig) cao-akkoord nadat twee dagen daarvoor de druk was
opgevoerd met een werkonderbreking van medewerkers in Zaandam en met
meer acties op de rol tijdens de Sinterklaasweek. Zie ondermeer:
'Ledenvergadering
AH wordt spontaan actievergadering
"; "Leden
lopen uit DC Zwolle
," FNV Bondgenoten, 19 november 2008;
"FNV
Bondgenoten dreigt AH met acties bij distributiecentra voor goede
cao
," FNV Bondgenoten, 26 november 2008; "Leden
CNV Dienstenbond akkoord met onderhandelingsresultaat
," CNV
Dienstenbond, 5 december 2008; Foto's
van werknemers Albert Heijn distributiecentra in actie
.

Bronnen:
– "Distributiewerkers
spontaan in staking bij Super de Boer
," Dagblad van het
Noorden, 21 januari 2009.
– "Korte
staking bij distributiecentrum Super de Boer
," AGF, 22
januari 2009.

CNV Dienstenbond daagt Albert Heijn voor rechter wegens flexibiliseringsplan voor parttimers

Op 22 januari liet de directie van
Albert Heijn een ultimatum verlopen van de Dienstenbond van het CNV.
De bond had het bedrijf opgeroepen om af te zien van invoering van
het zogeheten “all-in uurloon” voor medewerkers met een contract
van 48 uur of minder per maand, de zogenaamde korte
parttimers”
. Op deze wijze zouden zij meer nog dan nu de
zeggenschap verliezen over hun te werken uren, de op te nemen
vakantie- en ADV-uren, en de uitbetaling van
vakantiegeld
en winstuitkering.

De
invoering van dit systeem zal de druk op deze part-timers – meestal
vakkenvullers – vergroten om op de zogenaamde “inconveniënte“
uren te komen werken zonder dat daar toeslagen tegenover staan.
Daarbij zal het aantal afgesproken uren fluctueren, zodat ze meer en
meer worden ingezet op uren die alleen de bedrijfsleiding uitkomt.
Het zet de verhouding werk-privé en de arbeidsverhoudingen meer
onder druk. De lang-parttimers en de voltijders zullen op hun beurt
steeds minder worden gevrgaad voor de inconveniënte uren zodat ze de
toeslagen mislopen die een belangrijke aanvulling op het gewone
inkomen zijn.

Volgens CNV-bestuurder Fedde Monsma
is “het een slinkse manier om flexibiliteit over de rug van
medewerkers te organiseren. Bovendien gaat Albert Heijn hiermee
bewust in tegen de wet en afspraken in acht CAO's.” Een
commentaar op de CNV-website: “D
e
arrogantie van Albert Heijn kant geen grenzen lijkt het wel. Zonder
enige ruggespraak worden terugbetalingsregelingen uitgevoerd,
pensioenregelingen verslechterd en nu is de volgende stap bereikt; de
wet en cao wordt willens en wetens opzij gezet. Het moet niet gekker
worden!”

Volgens krantenberichten ontkent het
bedrijf. Volgens woordvoerder Els van Dijk is Albert Heijn niet blij
met “deze publiekelijke uitlatingen van de bond”. AH zou niet in
strijd met de CAO of met de wet handelen en de bonden en werknemers
zouden van te voren op de hoogte zijn gesteld. Bovendien zou
onderzoek uit hebben gewezen “dat veel werknemers met een klein
contract juist een all-in uurloon willen.” “Ook zijn wij niet de
eerste supermarktformule in Nederland die het all-in uurloon
invoert,” aldus van Dijk.

Bronnen:
– “CNV dreigt Albert Heijn met
rechter
,” Distrifood, 22 januari 2009
(http://www.distrifood.nl/formules/id101-206450/cnv_dreigt_albert_heijn_met_rechter.html)
– “Invoering all-in uurloon bij
Albert Heijn uit den boze
,” CNV Dienstenbond, 22 januari 2009
(http://www.cnvdienstenbond.nl/branches-en-bedrijven/handel/supermarkten/artikel/34985/?tx_ttnews[year]=2009&tx_ttnews[month]=01&cHash=d546790437
)
Albert Heijn melkt het personeel weer
eens uit,” UwSupermarkt, 21 januari 2009
(http://www.uwsupermarkt.nl/?aid=14890).

“CNV: Stop all-in uurloon bij AH,” AD, 22 januari 2009
(http://www.ad.nl/economie/2938819/CNV_Stop_allin_uurloon_bij_AH.html)

Dekamarkt wil arbeidscontracten eenzijdig flexibiliseren ten nadele van zijn werknemers

(27 januari 2009) Het winkelconcern Dekamarkt wil de arbeidsovereenkomsten van zijn werknemers eenzijdig flexibiliseren, hetgeen naar verwachting neer komt op onzekerheid en minder salaris. De bonden wijzen dit resoluut van de hand.

Dekamarkt grijpt de fusie van 1 januari met de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven [*] aan om de arbeidsovereenkomsten van zijn werknemers eenzijdig te flexibiliseren. Het standaard aantal te werken uren per week zou daarmee worden vervangen door een systeem van ‘minimum-maximum uren’, een vorm van deeltijdarbeid. Dat betekent ondermeer dat de werknemers niet weten voor hoeveel uur per week ze worden ingezet en wanneer. Voor partimers betekent dit mogelijk ook een achteruitgang in salaris voor parttimers.

Maar de cao voor de supermarkten kent dit soort contracten niet en bonden (FNV Bondgenoten en de CNV Dienstenbond) wijzen dit dan ook resoluut van de hand. Ook voor nieuw personeel wil Bondgenoten niet dat deze afspraken in een arbeidscontract vastgelegd worden.

De CNV Dienstenbond wijst er op dat het aantal overeengekomen (vaste) contracturen in de huidige individuele arbeidsovereenkomsten het niveau van salaris, vakantierechten, pensioenopbouw, loondoorbetaling bij ziekte en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid bepaalt. Ook zouden de getroffen medewerkers in toenemende mate te maken krijgen met wisselende roosters en wisselend arbeidspatroon.

In december 2008 is door de directie nog aan de bonden toegezegd dat er na de fusie niets zou veranderen in de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers.

Noot:
[*] Door deze fusie heeft inkooporganisatie Superunie – waar beiden nu zijn aangesloten – in Nederland een marktaandeel van ongeveer 34 procent verkregen, waarbij marktleider Albert Heijn (33 procent) voorbij is gestreefd. De nieuwe combinatie heet Detailresult Groep N.V.
Dekamarkt en de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven werkten al langer samen op de terreinen van personeel&organisatie, automatisering en administratie. Door de fusie is die samenwerking uitgebreid met distributie en inkoop. “NMa keurt fusie Deka en Dirk goed,” Distrifood, 31 december 2008; “Fusie supers Dirk en DekaMarkt,” Parool, 12 november 2008; en “Prijsvechter Dirk fuseert met Dekamarkt,” Elsevier, 11 november 2008.

Bronnen:
– “DekaMarkt wil arbeidscontract eenzijdig wijzigen,” CNV Dienstenbond, 14 januari 2009.
– “FNV Bondgenoten verbaasd over contractwijziging Detailresult,”
door Roos Renger, 16 januari 2009.

Oproep aktieweek 24 tm 31 januari: Gaza moet open, winkelboykot Israelische producten

(26 januari 2009)(update 180731) De coalitie ‘Stop de aanval op Gaza’ riep op 22 januari op tot een week van acties voor de opheffing van de blokkade van Gaza, waaronder een boykot van Israëlische producten. Lees verder “Oproep aktieweek 24 tm 31 januari: Gaza moet open, winkelboykot Israelische producten”

UITGESTELD ! 14 februari, Utrecht: Workshop “De macht van supermarkten”

(door: Jan
Vugts , Werkgroep
Voor de Verandering)


D
e
workshop begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur

Achtergrond

De supermarkt neemt een voorname plaats in in de Nederlandse
economie. Supermarktketens als Ahold zijn niet alleen grote
multinationals, met alle problemen van dien. Ze nemen een steeds meer
overheersende positie in op de consumentenmarkt, met name op het
gebied van voedsel. In veel wijken van steden en dorpen zijn de
kleine buurtwinkels verdwenen en moet je wel naar de supermarkt voor
voedsel en andere dagelijkse boodschappen.
De supermarktketen
heeft daarmee een ongekende macht gekregen, zowel naar de consument
toe, als bij haar inkoopbeleid.
De 'koopmacht' van de
supermarktketen zorgt ervoor dat deze door de hele productieketen
heen haar wensen op kan leggen. En die zijn grotendeels tegengesteld
aan de belangen van mens en milieu.’
(bron:
Supermacht nl
)

‘Op
het gebied van regionale voedselproductie is er een aantal
interessante ontwikkelingen: de toenemende belangstelling voor
streekproducten en voedselkwaliteit en de langzame doch gestage groei
van de biologische landbouwsector’
(bron:
REGIONALISERING,
als alternatief voor neoliberale globalisering
,
pag 43; uitgave van de Werkgroep Vóór de Verandering.

Inleiders
Myriam
Vander Stichele – senior onderzoeker bij Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen (www.somo.nl)
Rob Bleijerveld –
webbeheerder van de site www.supermacht.nl

Rene
Lehnherr – medewerker Stichting Pro Longo mai

Andre
Jonkers – vennoot VOF de Verandering

Aanmelden

Het
volledige programma is te vinden op
http://studie.globalternatives.nl/ws-supermarkten

Daar
vind je ook het formulier om je aan te melden voor de workshop.

Deelnemen aan de workshop kost € 35,–. Mocht dit bedrag een
probleem zijn dan is het ook mogelijk om voor een geringer bedrag
deel te nemen.

Sturing aankoopgedrag supermarkten door indeling, technologie en onderzoek naar hersenwerking

(18 januari 2009)  De Economist beschrijft wetenschappelijke doorbraken bij het begrijpen van hoe klanten keuzes maken bij de aankoop van producten. Ongemerkt neemt de klant deel aan marketingexperimenten en zijn supermarkten veranderd in gedragswetenschappelijke laboratoria. Lees verder “Sturing aankoopgedrag supermarkten door indeling, technologie en onderzoek naar hersenwerking”

ID-controles alcoholverkoop supermarkten per 2 maart strenger dan wettelijk voorgeschreven


Volgens dagblad Trouw beginnen de
supermarkten in Nederland volgende week met het trainen van hun
kassapersoneel om klanten die 20 jaar of jonger lijken te vragen zich
te identificeren als ze tabak of alcohol willen kopen. De training
wordt gegeven per CDRom en ook worden lastige situaties via
rollenspellen nagebootst. Tot 2 maart kunnen de 50.000
personeelsleden examen doen.

Aan jongeren die jonger zijn dan 16
jaar mag volgens de wet geen alcohol of sigaretten worden verkocht,
maar die regel is in de praktijk moeilijk hanteerbaar. De strengere
id-plicht moet de kassamedewerkers houvast geven.

Op 2 maart – en voorafgegaan door een
publiekscampagne – voeren de ketens op eigen initiatief een strengere
identificatieplicht in dan wettelijk noodzakelijk is. De regering is
volgens het artikel blij met deze aktie van de sector.

Bron: “Vijftigduizend
caissières blokken voor id-plicht
,” Trouw/Novum,16 januari
2009

‘Boykot-SMS over Lidl en Aldi krijgt navolging ondanks onbewezen beschuldigingen

Volgens berichten in Volkskrant en De Pers
ontvingen vele moslims in Nederland op vrijdag 9 en en zaterdag 10 januari een
SMS met een oproep om Lidl en Aldi te boykotten. Het ging om een
kettingbrief waarin werd beweerd dat beide bedrijven hun
winkelopbrengst van die dag zouden doorsluizen naar de Israelische
regering ter ondersteuning van de aanval op Gaza. Een soortgelijk
bericht zou ook op Forums.Marokko hebben gestaan. Eerder was dit
bericht al verspreid in Duitsland.

Hoewel er in de SMS geen bewijzen werden aangevoerd voor de beschuldigingen, haastte de leiding van Lidl en Aldi zich om elke steun aan Israel van de hand te wijzen. Volgens de krantenberichten zouden beduidend
minder klanten de winkels van de discounters hebben bezocht. Een
woordvoerder van Aldi gaf bovendien aan dat er in Nederlandse supermarkten
“akties” hebben plaastgevonden, maar vertelde niet waar het precies om
ging.

Volgens voorzitter van de Marokkaanse
Imam Bond, Yassin Elforkani, is het onverstandig om dit soort
berichten klakkeloos aan te nemen, maar hij snapt wel dat er gevolg
aan wordt gegeven vanwege de algemeen gevoelde woede en
machteloosheid over de oorlog in Gaza.

Bronnen:
“Boycot
Aldi en Lidl”
, De Pers, 13 januari 2009
– “Boykot: 'Wij steunen de strijd in
Israel niet!'”, door Annemieke van Dongen, De Pers, 13 januari
2009
“Moslimboycot
Aldi, Lidl om Gaza,”
door Janny Groen, Annieke
Kranenberg
, 13 januari 2009
“Wiedergutmachungsschnitzel”,
column van Nazmiye Oral
, 12 januari 2009

Crisisakties in Frankrijk: ‘Opheffingsuitverkoop van het kapitalisme: 100 procent korting’


Op oudejaarsdag ging een groep van
ongeveer 50 autonomen gratis winkelen in een supermarktvestiging van
Monoprix in Parijs. De groep – bestaande uit werklozen, preciare
werkers, uitzendkrachten, kunstenaars en studenten – paste het
principe van de 'autoréduction' toe: het zelf bepalen van een
korting voor de vergaarde goederen – in dit geval van honderd procent
– en de winkelier daarna dwingen die te accepteren.

Tijdens de
aktie werd de doorloop bij de kassa's in de drukke winkel enige tijd
geblokkeerd doordat de activisten door de bewaking werd
tegengehouden. Volgens het Parool beklommen de actievoerders daarop
de kassa's, beledigden ze het personeel en werden gewelddadig. Om van
hen af te zijn, besloot de directie – zonder inschakeling van de
politie – de actievoerders te laten gaan met 13 volle winkelwagens
(waarde inhoud: naar schatting 5000 euro).

Eerder waren er soortgelijke akties in
Grenoble (Monoprix) en Rennes (Galeries Lafayette).

De activisten verdeelden na de aktie
een groot deel van de 'buit' onder andere werklozen, illegalen en
armen. Volgens hen toont de crisis de waanzin van het casino-systeem
aan waarin sommigen het leven van anderen op het spel zetten.
“Vervolgens worden wij geacht hun verliezen te compenseren en hun
bedrijven te helpen”, aldus de pamfletten die werden uitgedeeld aan
de klanten. “Om het nieuwe jaar te vieren, moeten wij de kruimels
van ons salaris of onze kerstbonus in de supermarkt uitgeven. Wat
denken ze wel? Wij betalen niet. Opheffingsuitverkoop van het
kapitalisme: 100 procent korting.”

Zie ook: – “Autoréduction
at Monoprix
” op Alterdigue.com (Engelstalig) en
– “A
debattre – Autoréduction au Monoprix: pour redistribuer, partir sans
payer
” op Rue89.com (Franstalig)

Bron:
Fransen
doen aan proletarisch winkelen
”, Parool, 3 januari 2009