Belgische werkgevers schenden ‘Herenakkoord’, maar bonden winnen slag bij Carrefour-hypermarkt

door Rob Bleijerveld

De sociale strijd voor meer loon,
betere arbeidsvoorwaarden en goede afvloeiingsregelingen is bij een
aantal grote ondernemingen in België uitgelopen op een krachtmeting
tussen bonden en werkgevers. De directies van ondermeer de
supermarktketens Carrefour en Ikea, textielbedrijf Beaulieu, chemisch
bedrijf Cytec, energiebedrijven Eandis en Elia weigerden toe te geven
aan de eisen van personeel en bonden, hetgeen leidde tot een
maandenlange sociale strijd. De werkgevers riepen de hulp in van
rechters, deurwaarders en politie in om stakingen en blokkades te
breken.

Volgens de vakbond ABVV schonden de
directies daarmee het "Herenakkoord uit 2002" dat aangeeft
hoe werkgevers en bonden zich dienen te gedragen bij collectieve
conflicten. De werkgevers doen op deze wijze "afbreuk aan het
stakingsrecht en aan de meest elementaire rechten van de werknemers
om hun ongenoegen te uiten", aldus de ABVV. In dit Herenakkoord
is namelijk "overeen gekomen dat de werkgevers geen beroep
zouden doen op de rechterlijke macht (dwangsommen, deurwaarders…),
zolang de vakbonden de procedures van de stakingsaanzegging
respecteren, zoals ze dat nu ook gedaan hebben. Bovendien gingen de
werkgevers nu nog een stap verder met hun vraag tot massale en
systematische inzet van de ordediensten. Dit gebeurde ook vandaag in
het kader van de acties bij Carrefour."

Carrefour

De houding van de directies lijkt
ingegeven door de naderende crisis en is gericht op het besparen op
de bedrijfskosten, ten koste van de werknemers. De directie van
Carrefour België probeerde dat op grove wijze te doen bij de opzet
van een sociaal statuut bij de nieuwe hypermarkt-vestiging in
Brugge.

Enkele voorbeelden: de werknemers in
Brugge zouden een kwart minder gaan verdienen dan hun collega’s van
de andere winkels. Ze zouden tot 6 dagen per week moeten werken, met
uurroosters die kunnen beginnen vanaf 5 uur ‘s morgens en eindigen
om middernacht. Bovendien zou het personeel tot 40 zondagen per jaar
moeten werken zonder enige compensatie. Er zou geen
personeelsafvaardiging zijn om het personeel te verdedigen, enz.

De directie wilde in feite gebruik
maken van een ander "paritair comité" – de benaming van
comite's van afgevaardigden van werknemers en werkgevers die
salarisonderhandelingen voeren per (deel-)sector. Ofwel, Carrefour
wilde Brugge onder een andere "CAO" laten vallen.

Succes door solidiare stakingen
en blokkade-akties

Carrefour weigerde de dialoog met de
bonden en ging niet in op de pogingen van de BBTK om bemiddeling te
zoeken in het conflict. Daarom werden de vakbondsakties vanaf 17
oktober in heftigheid opgevoerd. Eerst pickets bij de deuren van de
hypermarkt en het landelijke hoofdkantoor in Evere, daarna een
lijfelijke blokkade van de vestiging in Brugge door honderden
Carrefour-collega’s. Vervolgens de uitbreiding van de aktie naar de
drie gewesten van het land. In de vestigingen waar werd gestaakt,
legde 90 % van de werknemers uit solidariteit hun werk neer!

Er is sprake geweest van onaanvaardbare
dreigementen door de winkeldirecteurs. Ze benaderden elke werknemer
afzonderlijk en vertelden hen dat als ze hun stakingsrecht zouden
uitoefenen, ze "een kruis mogen maken over hun toekomst".
Ook beweerden ze dat het "verboden is deel te nemen aan
vakbondsacties als je een contract van bepaalde duur hebt".
Tevens werden er leugens verspreid in de media over de werkwilligheid
van het personeel en werden solidaire (stakende) kaderleden vervangen
door andere, werkwillige werknemers.

Akkoord Brugge

Uiteindelijk werd er tijdens een
marathononderhandeling een akkoord bereikt. "Carrefour gaf pas
toe toen ze inzag dat het conflict stilaan alle sociale verhoudingen
in dit land begon te vergiftigen", aldus Myriam Delmée,
ondervoorzitter van de socialistische bediendencentrale BBTK.

De werknemers in Brugge krijgen een
35-urenweek, er komen geen onderbroken uurroosters. De late uren
worden vergoed en het zondagswerk wordt 200 % uitbetaald. Ook is er
volgens Myriam Delmée door Carrefour beloofd dat ze geen andere
vestigingen in een ander paritair comité zal onderbrengen.

De overgrote meerderheid van de leden
van de bonden stemden in met het resultaat, zodat er eind is gekomen
aan het conflict rond de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe
Carrefour-vestiging in Brugge.

De sfeer is echter behoorlijk aangetast
door de provokaties van de direktie. Myriam Delmée: "Dit zal
ongetwijfeld sporen nalaten."

Bronnen:
– "Vakbonden verslaan Carrefour,"
door christophe, 17 november 2008
(http://indymedia.be/en/node/30490)
– "Wat is een paritair comité?"
(http://www.loonwijzer.be/main/Allesoverjeloon2/paritairecomites)
– "Stakingen bij Ikea en Carrefour
in België," door Nu nl, 31 oktober 2008
(http://www.nu.nl/news/1816715/32/-Stakingen_bij_Ikea_en_Carrefour_in_Belgi%EB.html)
– "Acties Carrefour leiden tot
debat over blokkades," De Tijd, 2 november 2008
(http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Acties_Carrefour_leiden_tot_debat_over_blokkades.8098073-438.art)
– "Het ABVV eist respect voor het
Herenakkoord!," Persbericht ABVV, 10 november 2008
(http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htm)
– "Carrefour : -25% op loon
werknemers," BBTK, november 2008
(http://www.bbtk.org/nieuws/Pages/Carrefourwerknemersookindeuitverkoop.aspx)

Vergiftigd afval in Lidl vuilcontainers (Zweden)

(15 november 2008) Deze week maakte de Zweedse krant “Mitt i Solna” bekend dat medewerkers van de Lidl-vestiging in Stockholm afgeschreven supermarktproducten verontreinigden met schoonmaakmiddelen voordat ze die in de afvalcontainer gooiden. Dit leidde tot veel verontwaardiging. Lees verder“Vergiftigd afval in Lidl vuilcontainers (Zweden)”

Boek en blog over (belevenissen van het) supermarktkassa-werk

(15 november 2008) Pas gepubliceerd: “Anna Sam – De Kassière: mijn leven achter de kassa,” een boek over het werk van studente achter de supermarktkassa. Met veel satire en hilarische belevenissen.
Ook is er een (Franstalige) blogsite onder de oorsponkelijke titel van haar boek (“Les tribulations d’une caissière”) met allerlei anecdotes, verhalen, filmpjes en cartoons over het kassawerk. Lees verder“Boek en blog over (belevenissen van het) supermarktkassa-werk”

Resultaat van tellingen van biologische and fairtrade producten in reguliere supermarkten

Tientallen vrijwilligers hebben de
de supermarkten afgespeurd naar biologische en fair trade producten.
De EKO-tellingen worden georganiseerd door Milieudefensie en
Solidaridad, met als doel om de supermarkten te stimuleren een ruim
assortiment biologisch en fair trade aan te bieden.

De EKO-tellingen 2008 zijn voor de
elfde keer door Milieudefensie georganiseerd; Voor de tweede keer in
samenwerking met Solidaridad.

Zie: “Resultaten
EKO-tellingen 2008

Pagina met links naar de resultaten
van 2008 en daarvoor.

De meeste biologische producten zijn hoe dan ook te vinden in de biologische winkels…
Fairtrade producten vind je vooral in de wereldwinkels, fairtradeshops.
Solidariteitsproducten (zoals koffie) in bijvoorbeeld het Fort van
Sjakoo (Amsterdam), een aantal weggeefwinkels, boekhandel De Rooie Rat
(Utrecht), de Infowinkel/-Kantine (Den Bosch) en De Piraat
(Scheveningen). 

 

 

 

 

Oproep Regenwald: teken protestbrief ‘Geen Wereldbankkredieten voor de palmolieindustrie’

(4 november 2008) Palmolie wordt in toenemende mate gebruikt bij de productie van levensmiddelen, wasmiddelen en hygiëneproducten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door Unilever, een van de grootste toeleveranciers van supermarkten. Regenwald – een organisatie die zich inzet voor behoud van de regenwouden – voert aktie tegen de palmolieproductie en regenwoudvernietiging in Indonesië. Op hun website kun je een protestbrief ondertekenen die is gericht aan de Wereldbank en de Duitse regering. In de brief wordt aangedrongen op stopzetting van de kredietverschaffing aan de grootste producent van palmolie, de in Singapore gevestigde multinational Wilmar (*). Lees verder“Oproep Regenwald: teken protestbrief ‘Geen Wereldbankkredieten voor de palmolieindustrie’”