Autonome zadenuitwisseling en aktie tegen privatisering genen, voor boerenrechten en biodiversiteit


door Jürgen Holzapfel

Er wordt veel over biodiversiteit
gepraat…

Afgelopen maart werd in het Noorse
Spitsbergen een zogenaamde “Ark van Noach” voor alle
gebruiksgewassen van de aarde geopend. Bijna alle media beschreven
dit project enthousiast. Nauwelijks iemand stelde de vraag, hoe wij
mensen dan de oorlogen en milieucatastrofes zullen overleven,
waartegen onze groente-, fruit- en graansoorten in het eeuwige ijs
beschermd moeten worden.

Wat steekt daar achter? Genenbanken
zijn een uitvinding van plantenkwekers. Met behulp daarvan kunnen zij
voor het kweken van nieuwe rassen op zo veel mogelijk variëteiten en
karakteristieken teruggrijpen. Aangezien de huidige zaaigoedconcerns
hun handel over de hele wereld uitbreiden, is het in hun belang dat
ze de diversiteit aan gebruiksgewassen tot hun beschikking hebben.

Daarvoor werden de diepvrieskisten op
Spitsbergen ingericht en handig als “Ark van Noach” aangeprezen,
zodat landen van alle continenten kopieën van hun collecties
vrijwillig afleveren. Spitsbergen wordt zo een enorme databank met de
genetische informatie van alle gebruiksgewassen, zodat de
zaaigoedindustrie en de gentechniekbranche deze ongelofelijke schat
tot hun beschikking hebben.

In mei werden in Bonn drie weken lang
onderhandelingen gevoerd over het VN-verdrag over biologische
diversiteit en bioveiligheid, dat door 190 landen werd onderschreven.
De meeste landen beschouwen dit verdrag als een poging wereldwijd het
uitsterven van soorten en het verlies van de biologische diversiteit
te stoppen. Zowel regeringen, industrie, wetenschappelijke instituten
als sociale bewegingen gaan er prat op redder van de biodiversiteit
te zijn. De agrarische, farmaceutische en cosmetische concerns spelen
het spel mee, om zo de soortendiversiteit nog meer te privatiseren en
in winst om te zetten.

Boerenorganisaties uit de hele wereld
kwamen naar Bonn om te protesteren en te eisen dat de rechten van de
boeren niet ondermijnd worden door de grote agrochemische
multinationals. Met Via Campesina, de wereldwijde organisatie
van
kleine boeren en landlozen, A SEED Europe uit Amsterdam
(www.aseed.net) en het Aktionsnetzwerk Globale Landwirtschaft uit
Duitsland deden we van Hof Ulenkrug mee aan diverse acties.
Zo
manifesteerden we bij het concern Bayer in Leverkusen, een van de
grootste concerns die met haar agrochemie en patenten de
biodiversiteit zeer bedreigt. Een andere ludieke actie was gericht op
het probleem van de biobrandstoffen. Daarvoor werden twee
benzinestations in het centrum van Bonn kortstondig “bezet”, om
de gemotoriseerde weggebruikers erop te wijzen dat de grootschalige
verbouw van biobrandstofgewassen een bedreiging vormt voor de
voedselvoorziening – en dat ze in principe de keus hebben tussen een
volle auto of een volle maag.

Met het Noodcomité voor het behoud van
de tarwediversiteit zonder gentechniek stonden we drie dagen lang met
een stand op de grote diversiteitmarkt op de Münsterplatz in Bonn.
We hielden een demonstratie bij de Bond van Duitse Plantenkwekers,
waarin de concerns Monsanto, Syngenta, Bayer en BASF vertegenwoordigd
zijn.

Terug op de Münsterplatz speelden we
met de mensen van Via Campesina een “mystica” – een
straattheater rondom de roof van de biodiversiteit door de biopiraten
en de gevolgen daarvan. Daarna vond er een kleine ceremonie plaats,
waarbij het Noodcomité en enkele leden van de Duitse groep Kampagne
gegen Biopiraterie zaaigoedzakjes overhandigden aan mensen uit Chili,
Korea, Brazilië, Costa Rica, Paraguay, Turkije en India. Ook werden
lijsten overhandigd met de duizenden soorten en rassen uit deze
landen, die in de Duitse genenbank van Gatersleben liggen. Zo kan een
ieder weer naar wens oorspronkelijk zaaigoed uit hun land bij de
genenbank aanvragen en thuis zaaien.

Sinds de oproep van het Internationale
noodcomité afgelopen herfst, konden we al vierhonderd oude
graansoorten uit de genenbank in Gatersleben onderbrengen bij meer
dan honderd tuinders, boeren en vrijwilligers. Ook dit jaar hebben we
de genenbank om monsters verzocht uit de nog ingevroren reserves van
de soorten, die tegelijkertijd met de proeven van gentechnisch
veranderde tarwe werden gezaaid. In juni vinden meerdere regionale
bijeenkomsten plaats in Duitsland en Zwitserland, om met alle houders
na te gaan wat uit de kleine zaaigoedmonsters gegroeid is. We zullen
het hebben over de betekenis van deze soorten en over alle details
waarop gelet moet worden bij de verbouw.

Hier in Ulenkrug hebben we een extra
stuk tuin aangelegd, open voor publiek, waar nu 80 verschillende
graansoorten in groeien. Ook met onze eerste culturele manifestatie
dit jaar, een zaaigoed- en plantenbeurs voor liefhebbers van land- en
tuinbouw, hebben we onze omgang met de diversiteit duidelijk gemaakt:
Zaaigoed is geen handelswaar – niemand heeft het recht het te
registreren, te verbieden of als zijn eigendom op te eisen.

Vorig jaar vonden duizenden protesten
plaats tegen de gentechniekproeven in Gatersleben en andere
proefstations in Duitsland. Aangezien de protesten alleen deze
proeven niet konden stoppen, vonden dit voorjaar meerdere
veldbezettingen plaats. Enkele aanmeldingen voor veldproeven werden
teruggetrokken. In Gatersleben werd een groot deel van de
gentechnisch veranderde tarwe omgehakt door zes mensen, die daar
openlijk voor uitkwamen. De genenbank heeft trouwens de proef niet
afgebroken, maar alleen een verklaring uitgegeven, waarin wordt
gemeld dat het onderzoek niet meer overeenkomt met de doelstelling
van de proef.

Het Noodcomité gaat in ieder geval
door met haar initiatief en hoopt op veel steun zo lang de genenbank
niet publiekelijk verklaart dat er geen gentechniekproeven meer in de
genenbank zullen plaatsvinden. De levende diversiteit van onze
gebruiksgewassen is de enige basis voor de voedselzekerheid van
mensen.

Bron: “Er wordt
veel over biodiversiteit gepraat…
,” Nieuws uit Longo Maï nr 98,
juni 2008 (http://longomai.nl/Nieuws_uit_Longo_Mai.html).

Zie verder:
– "Derde bijeenkomst voor vrij
zaadgoed," Nieuws uit Longo Maï nr 98, maart 2008
(http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&lang=nl&id=368).
– "Actieverslagen en ander nieuws
van de VN-top over biodiversiteit in Bonn," ASEED, 26 mei 2008
(http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&lang=nl&id=585).

Eind
augustus Longo Maï en Comedia Mundi in Nederland

Tussen 22 en 25
augustus tourt een delegatie van de Europese coöperaties van Longo
Maï door Nederland. Hoogtepunt van deze reis wordt de informatiedag
bij Omslag op zaterdag 23 augustus, met 's avonds een exclusief
optreden door Comedia Mundi.

Longo Maï is een keten van
politiek/anarchistische en zelfvoorzienende coöperaties in
verschillende Europese landen. De eerste coöperatie werd gebouwd in
Zuid-Frankrijk en ontstond in 1973, in de nasleep van de
studentenprotesten in 1968. Inmiddels zijn er elf
productiecollectieven, waar in totaal zo'n 200 mensen wonen, werken
en leven.
(http://www.omslag.nl/aanloop.htm#23augustus2008)

Nederlands boek over woon- en
werkcoöperaties van Longo Maï:

In mei kwam de vertaling van een boek
over maatschappijkritiek en zelfbeheer in de Europese woon- en
werkcoöperaties van Longo Maï uit. Het boek 'Opstand en utopie na
'68' telt 176 pagina's en kost 18 euro. Meer hierover is te vinden
op: http://www.longomai.nl/Actueel.html.

De oorspronkelijke Duitstalige uitgave
kwam in 2005 uit en is getiteld "Longo Mai – Revolte. und Utopie
nach ‘68". Het werd geschreven door Beatrix Graf, een van de
oprichters van Longo Maï. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.