Rapport: toeleveranciers supermarkten schenden nog steeds arbeidsrechten in Bangladesh


(vertaling Rob Bleijerveld)

Paris, 20 juni 2008: De Internationale
Federatie voor Mensenrechten (FIDH) brengt vandaag – in het kader van
een samenwerkingsverband tussen de FIDH en de supermarktketen
Carrefour – een rapport uit over een feitenonderzoek naar de
mensenrechten in de naai-ateliers in Bangladesh. Het doel was het
evalueren van de inzet van Carrefour rondom arbeidsrechtelijke
kwesties in Bangladesh, en het doen van aanbevelingen aan de regering
van Bangladesh en aan aldaar gevestigde multinationale ondernemingen
voor de verbetering van het respect voor arbeidsrechten in de
textielindustrie.

Het rapport geeft aan dat er
recentelijk algemene vooruitgang is geboekt in de  arbeidsomstandigheden in de fabrieken voor textielexport in
Bangladesh. In toenemende mate wordt het minimumloon uitbetaald, zijn
loonkortingen als strafmaatregel zeldzaam geworden, zijn er zelfs in
enkele fabrieken sociale welzijnscommittees opgericht, en is
kinderarbeid uitgebannen in de export-fabrieken. Na een periode van
ernstige arbeidsonrust werd er in 2006 een Tripartiet Memorandum van
Overeenkomst getekend tussen ondernemers, werknemers en de regering.
De partijen kwamen 10 voorwaarden overeen om de arbeidsonrust te
beëindigen en om de arbeisomstandigheden te verbeteren. Deze
overeenkomst leidde tot de verhoging van het minimumloon in oktober
2006, de eerste verhoging sinds 12 jaar.

Toch vinden er nog steeds grove
schendingen van arbeidsrechten plaats. Het gaat daarbij om: het
gebrek aan vrijheid van vereniging, het gebrek aan een loon dat
voldoende is om van te leven, het ontbreken van effectieve
maatregelen tegen de schending van arbeidsrechten, te lange
werkdagen, en ontoereikende mogelijkheden voor zwangerschapsverlof en
andere welzijnsregelingen. Daarenboven riep de regering in januari
2007 de noodtoestand uit die alle vakbondsactiviteiten verbiedt. De
FIDH doet de regering verschillende aanbevelingen, zoals het met
onmiddellijke ingang opheffen van de noordtoestand, het garanderen
van de volledige uitvoering van alle door Bangaldesh geratificeerde
internationale verdragen, het ratificeren en toepassen van de
relavante ILO-conventies en de verhoging van het minimumloon om in de
eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

Het rapport analiseert de beperkingen
van "social auditing" (direkt, plaatselijk onderzoek naar
de sociale omstandigheden, RD) als enige manier om de
arbeidsomstandigheden in de exportfabrieken te verbeteren. De FIDH
doet multinationale ondernemingen die materiaal betrekken uit
Bangladesh dan ook enige relevante aanbevelingen. Hieronder zijn het
garanderen van het adekwaat opvolgen van de audits en van de op
verbetering gerichte actieplannen, het zoeken naar manieren om
exporteurs die de sociale afspraken nakomen te belonen, het
integreren van criteria voor de sociale uitvoering in
aankoopbesluiten, het openbaarmaken van lijsten met de adressen van
de fabrieken, het beëindigen van contracten met importeurs die geen
rekenschap afleggen voor door hen gepleegde
arbeidsrechtenschendingen, en het ondersteunen van een verhoging van
het minimuloon opdat dat in de eerste levensbehoeften voorziet.

Het onderzoek omvatte ook een evaluatie
van het trainingsprogramma van de plaatselijke NGO Karmojibi Nari
gericht op werknemers en managers bij de toeleveranciers van
Carrefour. Door de trainingen kreeg Karmojibi Nari toegang tot de
fabrieken, hetgeen anders onmogelijk zou zijn geweest. De
trainingsbijeenkomsten waren zeer interactief en het aantal
deelnemers was hoog. De FIDH stuitte ook op enkele praktische
problemen in het trainingsproject, zoals het feit dat het in
onvoldoende mate ingaat op (het ontbreken van) de vrijheid van
vereniging. De FIDH en Karmojibi Nari kwamen overeen om samen te
zoeken naar oplossingen voor de specifieke problemen die in het
onderzoek worden aangekaart.

Het rapport is te vinden op:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/bg062008en.pdf
Bron:
http://www.fidh.org/spip.php?article5661

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.