Onrust en akties door brandstofprijzen en heffingen, en lege schappen in de supermarkt


door Rob Bleijerveld

Op 5 juni riep de Vereniging Eigen
Rijders (VERN) in een persbericht alle transportbedrijven,
taxibedrijven en busbedrijven op van 23 tot 27 juni 2008 op
"transportvakantie" te gaan indien de regering blijft
vasthouden aan haar voornemen op 1 juli een accijnsverhoging voor
diesel (3 euro ct.) in te stellen. En als op 1 juli toch wordt
ingevoerd, zal de VERN oproepen tot uitbreiding van de aktie. De 150
miljoen euro die deze maatregel de sector bij benadering kost, komt
bovenop de extra kosten door andere maatregelen van Nederlandse en
Europese overheden.

De transporteurs komen hierdoor in
toenemende mate in financiele problemen. De aangekondigde
"transportvakantie" kan leiden tot ernstige problemen bij
de bevoorrading van supermarkten en andere bedrijven. Het VERN raadt
de supermarktondernemers daarom aan om voldoende voorraad in het
magazijn te hebben, omdat verwacht kan worden dat de consument zal
gaan hamsteren.

Andere dure maatregelen

Behalve tot een accijnsverhoging
besloot de Nederlandse regering op 30 mei ook tot het instellen van
een kilometerheffing per 2011 van 12 euro ct. per kilometer voor
vrachtwagens. Deze maatregel, bedoeld om files te verminderen,
mobiliteit te bevorderen en milieuvervuiling terug te dringen, zal de
transportbedrijven naar schatting 600 miljoen euro op jaarbasis
kosten. Daar komt mogelijk nog eens 1,5 tot 3 miljard euro per jaar
bij indien het plan van de Europese Commissie doorgaat om de externe
kosten van het internationale transport te internaliseren. Verder zit
er nog een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor de
transportsector in het vat met een lastenverhoging van tussen 2,25
tot 4 miljard euro bedragen voor de sector.

Dit heeft volgens de VERN diverse
gevolgen. Zo zullen de transportbedrijven niet in staat zijn in de
CAO te regelen dat hun chauffeurs gelijk loon behouden zodra de
verplichte verkorting van de werkweek ingaat (van 60 naar 48 uur)
overeenkomstige een recent besluit van het Europese Parlement. Een
inkomensachteruitgang van de werknemers van ongeveer 20 procent is
dan te verwachten. Tevens zullen de bedrijven genoodzaakt zijn de
extra belastingen en heffingen door te berekenen aan opdrachtgevers
en producenten die deze kosten op hun beurt weer zullen doorberekenen
aan de consument. "De consument zal als eerste, 150 miljoen
extra belasting betalen. In 2011 zal de consument 750 miljoen extra
belasting betalen, mogelijk verhoogd met 1,5 tot 3 miljard aan extra
belastingen vanuit Brussel," aldus het VERN-persbericht.

Als het kabinet niet afziet van deze
verhogingen, zullen veel bedrijven volgens de vereniging failliet
gaan; daarbij kost "iedere cent per kilometer belastingverhoging
de consument 50 miljoen euro." De VERN waarschuwt dat het zijn
oproep tot een "transportvakantie" zal uitbreiden naar
andere bedrijven als de regering in haar voornemen volhardt.

Akties

In Nederland zijn er inmiddels al een
paar akties geweest, waarvoor door verschillende
transportorganisaties werd opgeroepen. Zo was er op 29 mei een
'publieks-vriendelijk' toeterprotest en werd er een petitie
aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 12 juni voerden truckers op
achttien plekken op snelwegen actie. Ze reden daar een half uur lang
50 kilometer per uur zodat er in totaal 100 kilometer aan file
ontstond. De aktie van 23 juni zal naar verwachting veel meer
overlast opleveren.

Europa

In vergelijking met Nederland zijn de
akties van boze vrachtwagenchauffeurs tegen heffingen en accijnsen in
andere Europese landen echter een stuk heftiger en meer grootschalig.
De media spreken over een golf van militante akties door
vrachtwagenschauffeurs, maar ook door chauffeurs van taxi's en
ambulances, veehouders, boeren, wijntelers en vissers. Er waren
berichten uit ondermeer Polen, Frankrijk, Spanje, Bulgarije, Verenigd
Koninkrijk, Portugal en België over uitgebreide wegblokkades, akties
tegen stakingsbrekers, vernielingen en botsingen met de politie uit
protest tegen de dieselprijsverhogingen en andere dure maatregelen.
Zo trokken zo'n 200 vissers bijvoorbeeld op 4 juni naar Brussel om de
Europese bestuurders te vertellen wat ze er van vinden. Ze stuitten
daar op diverse politiebarricades en raakten vervolgens slaags met de
politie, gooiden een paar auto's omver en vernielden een aantal
ruiten.

Op veel plaatsen leidden de akties al
tot schaarste van het voedselaanbod in winkels, supermarkten en
restaurants, was zelfs sprake van de bevoorrading van diverse
benzinestations onder politiebegeleiding en de stopzetting van
assemblagefabrieken van auto's. In sommige landen deden regeringen
inmiddels toezeggingen tot het tijdelijk intrekken van genomen
maatregelen. De Europese bestuurders beraden zich ook op deze
situatie van groeiende onrust en zullen hierover op 19 en 20 juni
spreken.

Bronnen (en verder lezen):
– " 'Lege schappen bij staking
vrachtwagenchauffeurs' – Consumenten moeten rekening houden met lege
schappen in de supermarkten," 4 juni 2008, RTLZ
(http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/23/0604_1300_lege_schappen_actie_vrachtwagens.xml).
– "Actie Accijnsverhoging" 5
juni 2008 (http://www.vern-info.nl/)
– "Vrachtwagenchauffeurs in actie
tegen dure diesel," DAG, 28 mei 2008
(http://www.dag.nl/1077212/NIEUWS/Artikelpagina-Nieuws/Actie-vrachtwagenchauffeurs-tegen-dure-diesel.htm).
– Dossier 'kilometerheffing'
(http://www.fd.nl/nieuws/dossiers/9268400/8474847/)
– "Kilometerheffing dichterbij
door afschaffing bpm," Nieuwsblad Transport, 30 mei 2008
(http://www.nieuwsbladtransport.nl/nieuws/id21834-Kilometerheffing_dichterbij_door_afschaffing_bpm.html).
– "Files opgelost na acties
vrachtwagenchauffeurs," De Stentor
(http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/3265339/Files-opgelost-na-acties-vrachtwagenchauffeurs.ece).
– "EU leaders unsure how to handle
fuel crisis – The high cost of oil is beginning to have political
consequences," door Philippa Runner, EUObserver, 29 mei 2008
(http://euobserver.com/880/26236).
– "Oil-shocked fishermen clash
with police on EU doorstep," door Leigh Philipps, 4 juni 2008
(http://euobserver.com/?aid=26273).
– "Oil prices: Europe threatened
with summer of discontent over rising cost of fuel," door
Angelique Chrisafis en Graham Keeley, Guardian, 10 juni 2008
(http://www.guardian.co.uk/business/2008/jun/10/oil.france).
– "Protesten vrachtwagenchauffeurs
in Europa tegen dure brandstof," Financieele Dagblad, 12 juni
2008 (http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2008/m06/d12/protest).
– "Akties van Europese
melkveehouders voor ander regulerings- en prijssysteem," door
Rob Bleijerveld, 9 juni 2008
(https://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.