SOMO-onderzoek toont slechte arbeidsomstandigheden in 6 belangrijke theeproducerende landenPersbericht: Dalende
theeprijzen zetten arbeidsomstandigheden onder druk
SOMO-onderzoek toont slechte
arbeidsomstandigheden in zes belangrijke theeproducerende landen

Amsterdam, 12 juni 2008
Arbeidsomstandigheden van theeplukkers wereldwijd staan onder druk
door lage wereldmarktprijzen en hoge productiekosten. Dit is één
van de conclusies in het vandaag gelanceerde SOMO-rapport
"Sustainability Issues in the Tea Sector” (1). Wereldwijd zijn
voedselprijzen recentelijk enorm gestegen wat leidt tot brede
discussie en tot problemen voor armen in ontwikkelingslanden. Maar
gecorrigeerd voor inflatie is de wereldmarktprijs van thee nog steeds
veel lager dan in de jaren tachtig (2). Het nieuwe SOMO-rapport geeft
een unieke vergelijkende analyse van de sociale, economische en
ecologische omstandigheden in de wereldwijde theesector. Het laat
zien dat de theehandel en distributie wordt gedomineerd door een
klein aantal internationale bedrijven die profiteren van stabiele
consumentenprijzen maar er tot nog toe niet in slaagden de problemen
in de sector aan te pakken.

Het nieuwe SOMO-rapport analyseert de
omstandigheden in zes belangrijke theeproducerende landen: India, Sri
Lanka, Vietnam, Indonesië, Kenia en Malawi. Het blijkt dat
arbeidsomstandigheden van theeplukkers onder druk staan door lage
marktprijzen als gevolg van met name overproductie en hoge
productiekosten. Deze groep die de meerderheid van de arbeidskrachten
in de theesector vormt heeft vaak te kampen met weinig arbeids- en
inkomenszekerheid, lage lonen, discriminatie op etnische of
gendergronden en het ontbreken van een beschermende uitrusting. Het
ontbreekt deze mensen regelmatig aan goede huisvesting met adequate
basisvoorzieningen en in extreme gevallen zelfs aan drinkwater en
voedsel. Tegelijkertijd hebben plantagewerknemers geen mogelijkheden
hun omstandigheden te verbeteren omdat onafhankelijke vakbonden niet
functioneren, niet bestaan of hen niet vertegenwoordigen omdat ze
tijdelijke krachten zijn. Terwijl thee steeds vaker door kleine
boeren wordt geproduceerd, is ook hun situatie vaak problematisch
omdat de prijzen die betaald worden voor verse theebladen veelal
onder de productiekosten liggen. De ecologische voetafdruk van de
sector is aanzienlijk, met minder biodiversiteit als gevolg van de
aanleg van theeplantages waar eerst natuur was (conversie van
ecosystemen), hoog energieverbruik (waarvoor gekapt hout wordt
gebruikt) en de veelvuldige toepassing van pesticiden in sommige
landen.

De theehandel en distributie wordt
gedomineerd door een klein aantal internationale bedrijven, als
Unilever (Lipton, PG Tips), Tata Tea (Tetley) en Sara Lee (Pickwick)
die profiteren van de stabiele detailhandelprijs en die, samen met
detailhandelaars, meer dan drie kwart van de (Nederlandse)
consumentenprijs binnenhalen. Het blijkt dat deze theebedrijven zich
steeds vaker inzetten om de problematische omstandigheden in hun
toeleveringsketen aan te pakken. Ze doen dit onder meer door
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tot op heden hebben
deze strategieën echter niet geleid tot een adequate aanpak van de
problemen. Met deze vergelijkende analyse van de omstandigheden, de
obstakels en de mogelijkheden in de thee-industrie en met het geven
van aanbevelingen wil SOMO bijdragen aan een meer duurzame
theesector.

Noten:
(1) Het rapport ‘Sustainability
Issues in the Tea Sector; A Comparative Analysis
of Six Leading
Producing Countries’ is te downloaden op:
http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/Sustainability_Issues_in_the_Tea_Sector_EN.pdf
SOMO is een non-profit onderzoeks- en
adviesbureau dat sinds 1973 onderzoek
doet naar de gevolgen van
bedrijfsbeleid van Multinationale Ondernemingen
(MNO's) en naar de
gevolgen van de
internationalisering van het bedrijfsleven
wereldwijd. Zie: http://www.somo.nl
(2) Met een inflatiecorrectie zijn
veilingprijzen voor thee grof gezien gehalveerd tussen 1980 en 2005,
waarna ze de laatste twee jaar in nominale waarden eenvijfde zijn
gestegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.