Internetdocumentaire (tot en met 4 jan 2008): “Wal-Mart, the high cost of low price” van Greenwald


De documentaire vormt een felle kritiek
op de werkwijze van de Amerikaanse supermarktketen WalMart en laat
zien hoeveel invloed de Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft op
de sociale omgeving. Door de heftige concurrentiestrijd begeeft het
bedrijf zich op het randje van het ethisch mogelijke. Deze
documentaire van Robert Greenwald leidde in de Verenigde Staten tot
felle protesten tegen de winkelketen Walmart.

(Zie ook: "Internetdocumentaire (4
tm 9 nov.): "Wal-Mart: high cost of low price"" op
https://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=59)

Link voor het starten van het
videokanaal:
http://www.hollanddoc.nl/
[klikken op: "Start het tv-kanaal"]


Programmalijst:


* zondag 30 december:

– van 16:32 tot 18:09

* maandag 31 december:
– van 00:49 tot 02:27

– van 09:07 tot 10:44

– van 17:25 tot 19:02

* dinsdag 1 januari:
– van 04:38 tot 06:15

– van 12:57 tot 14:34

– van 20:24 tot 22:01

* woensdag 2 januari:
– van 03:49 tot 05:26

– van 11:13 tot 12:50

– van 17:40 tot 19:17

* donderdag 3 januari:
– van 00:54 tot 02:31

– van 08:08 tot 09:45

– van 15:22 tot 16:59

– van 22:36 tot 00:13

* vrijdag 4 januari:

– van 05:50 tot 07:27

– van 13:04 tot 14:41

– van 20:18 tot 21:55

Zwartboek Flexwerk: Jonge supermarktmedewerker geen wegwerpproduct!

(29 december 2007 – update 181101) De jongerenorganisaties van de FNV, SP en GroenLinks boden op 19 december het Zwartboek Flexwerk aan aan CAO-coördinator Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten. Jonge werknemers van supermarkten worden behandeld als wegwerpjongere en moeten een betere bescherming krijgen, concluderen de organisaties. Lees verder“Zwartboek Flexwerk: Jonge supermarktmedewerker geen wegwerpproduct!”

Ahold zet bonden buitenspel bij plan voor verhoging pensioenbijdrage door personeel

Als het aan het supermarktconcern Ahold
ligt, zullen de 70.000 werknemers van Albert Heijn (inclusief
distributie), Etos, Gall &Gall, AH to Go, de Coffee Company, en
Albert.nl vanaf 1 januari 2009 meer gaan bijdragen aan hun
pensioenpremie. De multinational voerde hierover – buiten medeweten
van de vakbonden – gesprekken met de centrale ondernemingsraad van de
onderneming (COR). Volgens de CNV Dienstenbond wordt deze
lastenverzwaring echter niet gecompenseerd en is de COR niet bevoegd
namens het personeel te onderhandelen over primaire
arbeidsvoorwaarden. Dit alles legt een grote druk op de relatie
bonden-directie.

Fedde Monsma, bestuurder van CNV
Dienstenbond, is woedend over de voorgenomen lastenverzwaring voor
werknemers. Er is namelijk geen enkele compensatie in het
vooruitzicht gesteld via loonsverhoging of andere arbeidsvoorwaarden.
"Op de korte of lange termijn kan dit de medewerkers tientjes
per maand kosten!," aldus de bestuurder. Ahold betaalt nu 95%
van de premie voor het pensioenfonds en de werknemers 5%. Het bedrijf
wil toegroeien naar een premieverdeling van 80% – 20% (werkgever –
werknemer). Dat betekent een een flinke winst voor het concern
betaald uit de portomonee van het personeel.

Bond of ondernemingsraad?

Op 12 december, toen de CNV
Dienstenbond Ahold bestuurder Dick Boerde aansprak over het
voornemen, verschafte die enig inzicht over het plan tot een andere
premieverdeling.

Zo is de directie van mening dat de
bonden in deze kwestie geen gesprekspartner zijn, omdat
pensioenkwesties altijd zouden zijn besproken met de COR. De
gesprekken met de ondernemingsraad zouden nog in een vroeg stadium
zijn. "Het kan nog alle kanten op. Het is niet zo dat alles al
vaststaat en als de bonden andere afspraken willen, moeten zij dat
bij de COR regelen, aldus de woordvoerder van Ahold.

Volgens Monsma praat de Ahold-directie
echter ten onrechte met de COR. De bonden – en niet de COR – hebben
namelijk het mandaat om namens de werknemers over loon te
onderhandelen en pensioenen zijn uitgesteld loon. Monsma: "Het
is schandalig dat Ahold dit in achterkamertjes wil regelen. Het is
niet de eerste keer dat het bedrijf de bonden te laat, of niet
informeert. Dit legt een grote druk op de relatie tussen bonden en
Ahold." [*]

Verder zou het volgens de directie niet
Ahold's bedoeling zijn geweest om de wijziging al per 1 januari 2008
in te voeren zoals de bond ter ore was gekomen. De regeling moet in
2009 ingaan en behelst een stapsgewijze verhoging van de
pensioenbijdrage door de medewerkers tot aan 2014. In dat jaar zouden
de verhoudingen weer op hun "oude niveau" zijn.

In het verleden betaalden werknemers
een groter deel mee aan hun pensioen. Maar volgens afspraak vult
Ahold al enige jaren de tekorten in het pensioenfonds van de
werknemers aan. Hierdoor is een andere premieverdeling ontstaan en
Ahold wil nu terug naar de oude premieverdeling.

De CNV Dienstenbond sprak ook
indringend met een delegatie van de COR die aangeeft al jarenlang met
Ahold over pensioenen te praten. De Dienstenbond gaf daarbij aan dat
de COR geen middelen en mandaat heeft om met Ahold te onderhandelen
over loon of een mogelijke compensatie van stijgende pensioenpremies.
Bovendien kan de COR niet rechtstreeks afstemmen met de achterban. De
COR is geadviseerd om op korte termijn tekst en uitleg te geven aan
alle medewerkers en om hun standpunt te herzien.

Aktie in verschiet?

Als er straks toch afspraken komen, zal
de Dienstenbond alle medewerkers bij alle werkmaatschappijen en
distributiecentra tijdens ledenvergaderingen informeren en hen vragen
hoe hierop moet worden gereageerd.

Bronnen:

– "Ahold rommelt met
pensioenpremie. Aangepaste regeling kan medewerkers geld kosten,"
door Fedde Monsma, 10 december 2007
(http://www.cnv.nl/home/nieuws/artikel/26301/?tx_ttnews%5Byear%5D=2007&tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&cHash=3096071b86).

– "Pensioenkwestie Ahold even
uitgesteld. Premieverdeling blijft onderwerp van discussie,"
door Fedde Monsma, 13 december 2007
(http://www.cnv.nl/home/nieuws/artikel/26368/?tx_ttnews%5Byear%5D=2007&tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&cHash=de16e785f6).

– "Ahold rommelt met
pensioenpremie werknemers. Achterkamertjespolitiek kost medewerkers
fors geld," CNV, 19 december 2007
(http://www.cnv.nl/home/nieuws/artikel/26373/?tx_ttnews%5Byear%5D=2007&tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&cHash=a9818ce2e3).

– "Ahold slaat bonden over bij
pensioenbeslissing," door Novum/ANP, 19 december 2007 (http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article873671.ece/Ahold_slaat_bonden_over_bij_pensioenbeslissing).

Noot:

[*] Die verhouding werd onlangs ook
verstoord doordat Ahold op een aantal punten dwars ligt bij de
onderhandelingen over de nieuwe CAO Winkelmanagement. De
supermarktketen wil de "eigen Ahold CAO" inruilen voor de
algemene supermarkt CAO (VGL) en daarbij de bestaande ruimte voor
loononderhandelingen door de bonden inperken. Zie daarvoor: "CNV
slijpt messen in cao-strijd Albert Heijn" Distrifood, 27
november 2007
(http://www.distrifood.nl/formules/id101-61618/cnv_slijpt_messen_in_cao-strijd_albert_heijn.html).

Tesco misleidt consument met ‘koopjes’


De Britse supermarktketen Tesco
wordt ervan beschuldigd de prijzen van groente- en fruitproducten op
slinkse wijze te hebben verhoogd om ze op een later tijdstip (via een
"Kerstaktie") als "koopjes" te kunnen aanbieden.
In een promotiecampagne houdt Tesco de klanten onterecht voor dat ze
zo elke week 50% korting op de aankoop van vijf populaire soorten
groente- en fruitproducten krijgen.

Afgelopen week werd deze
vorm van "price establishing" (opzettelijke poging om
aanbiedingen mooier te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn)
gemeld in een artikel op de website thisislondon.co.uk De context van
de misleidende reclame van Tesco is de strijd tussen de grote vier
Britse supermarktconcerns om de consumenten de winkels in te lokken
voor het doen van de Kerst-aankopen.

Volgens deskundigen zou
Tesco met deze handelswijze gebruik maken van een maas in de
wetgeving voor consumentenbescherming. Voor de verkoop van andere
producten, zoals meubels, vlerbedekking, electrische apparatuur,
geldt dat het aanbieden van 'koopjes' alleen mag indien een
voorgaande prijsverhoging 28 dagen achtereen van kracht was. Voor
bederfelijke waar, zoals groente- en fruitproducten, geldt een
uitzondering. Men gaat etrvan uit dat ook de andere grote supers deze
werkwijze toepassen, maar het is moeilijk om daar de vinger op te
leggen zolang er geen klokkenluider zijn en men kampt met een gebrek
aan capaciteit om het verloop van de prijsveranderingen na te
gaan.

De voorzitter van het Trading Standards Institute, Bryan
Lewin, zei te verwachten dat Europese wetgeving voor het tegengaan
van illegale commerciele actvititeiten, welke volgend jaar mogelijk
van kracht wordt, gebruikt kan worden om toe te zien op de
prijzenslagen.

Bronnen:
– "'Tesco
drijft agf-prijzen bewust op'
", 7 december 2007

"Supermarkets
are 'rigging prices of fruit and vegetables to fool shoppers into
thinking they are getting a bargain'
", 5 december 2007

Graag twee tubes tandpasta en … ook maar een tandartsverzekering


Eind jaren '90 was er veel te doen
rondom de verkoop van verzekeringen via tankstations en supermarkten
('retail finance'). Retailbedrijven en verzekeraars gingen daarbij
vergaande vormen van samenwerking aan. Maar na een paar jaar bleek
dit niet succesvol te zijn.

Inmiddels zijn via supermarkt,
groothandel en autodealer weer volop verzekeringspolissen
verkrijgbaar. Het gaat om 20% van alle eenvoudige financiële
polissen. Consultantsbureau IG&H deed onderzoek naar deze markt
en bracht onlangs het rapport "Retail
Finance 2.0 – Hoe insiders terrein verliezen aan outsiders
"
uit om "bestaande financiële dienstverleners en nieuwe
toetreders te voorzien van een analyse over dit fenomeen".

In
het voorwoord van 'Retail Finace 2.0' wordt gesteld dat de bestaande
marktverhoudingen in menige sector "behoorlijk zijn opgeschud".
Dat komt door het gebruik van internet, de snelle opkomst van "nieuwe
spelers" en de steeds minder voorspelbare consument die
bovendien "zelf meer aan het roerzit en erg prijsbewust is".
De gevolgen van het drastisch vervagen van grenzen tussen voorheen
stevig van elkaar gescheiden sectoren zijn ook in de financiële
dienstverlening voelbaar. Zoals bij de 'Retail Finance', ofwel de
verkoop van financiële producten door niet-financiële
partijen. De eerdere initiatieven op dit gebied van Shell/AXA en
Albert Heijn/Aegon zijn weliswaar mislukt, maar hoe zit het met de
nieuwe spelers als HEMA (in de top-10 van online aanbieders van
verzekeringen), Funda (succesvolle samenwerking met Independer) en
Volkswagenbank (verkoop van verzekeringen en kredieten via
dealers)?Deze analyse biedt volgens IG&H zowel gevestigde
financiële dienstverleners als potentiële nieuwe toetreders
de mogelijkheid om na te gaan waarom Retail Finance deze keer wel zou
kunnen slagen en wat er voor nodig is om concurrerend te kunnen
zijn.

Bronnen:
– "Verzekering via drogist in
opmars", 4 december 2007
(http://www.overgeld.nl/rubriek/verzekeringen/2693165/Verzekering_via_drogist_in_opmars.html)

"Retail Finance
2.0"
(http://www.igh.nl/site/research_publicaties/themas/retail_finance_20.html)