Lidl onder vuur?

Door Ralf Streck (vrijdag 29 juni 2007)
Bron: http://www.globalinfo.nl/content/view/1276/30/

Zoals eerder gemeld,
is er in Brussel een internationale vergadering geweest van vakbonden
en andere organisaties, die een gemeenschappelijke campagne tegen
supermarktconcern Lidl willen beginnen. Lidl geldt als de Europese
tegenhanger van Wal-Mart die zo laag mogelijke lonen en inkoopsprijzen
betaalt en vakbonden buiten de deur probeert te houden.

Lidl neemt ook in Nederland een steeds groter deel van de supermarkt-markt in. Op de Nederlandse website (onder de button 'vastgoed') wordt gevraagd om winkelruimte in plekken in Nederland met meer dan 5000 inwoners. Ook werd onder meer een aantal afgestoten vestigingen van concurrent Super de Boer overgenomen.

Ook gaat Lidl op een aantal ROC's een eigen opleiding
voor personeel starten. Volgens Ieke Veld, van ROC-Twente, doet dat
bedrijf het onder meer om reclame te maken. Een andere manier om het
imago op te poetsen is door ook ergens in een hoekje wat biologische producten te parkeren.

Prijsvechters als Lidl en Aldi gelden als de slechtste onder de
supermarktbedrijven. Het gevaar als er een specifieke campagne tegen
een van die bedrijven gestart wordt, is dat de concurrentie beter lijkt
en er ook beter van wordt. Maar volgens de website supermacht.nl is er
iets structureel verkeerd aan de hele sector. Zie de daarop vertaalde brochure.

Over de perspectieven van een Europese campagne gaat onderstaand interview van Ralf Streck met Henning Süssner, die meegewerkt heeft aan een Europees Zwartboek over Lidl.

Vraag: Wat is er zo bijzonder aan Lidl of de Schwarz Gruppe (de
eigenaar van de keten, vert.) dat 50 mensen uit 14 landen bijeenkomen
om over de Duitse prijsvechter te discussiëren?

Lidl heeft het systeem van Wal-Mart uit de VS naar Europa geïmporteerd
en zeer consequent toegepast. Daarop richt de campagne van Verdi zich,
die tegen de Schwarz-Gruppe gericht is die met Lidl en Kaufland in heel
Europa sterk uitbreidt. Er was eerder een samenwerking met vakbonden in
Frankrijk en Italië en op het Europees Sociaal Forum in Athene werden
nieuwe contacten gelegd. Lidl biedt een concrete aanleiding om samen
tegen ellendige arbeidsomstandigheden bij prijsvechters te strijden.

Maar ook werd duidelijk dat er grote verschillen zijn van land tot land.

Wat duidelijk werd, is dat er overal supermarktketens zijn die
vergelijkbaar te werk gaan. In Zweden of België zijn sterke vakbonden
die zich kunnen handhaven. Daar zijn ook bij Lidl bedrijfsraden en
wordt het bedrijf gedwongen om met hen te onderhandelen en kan minder
repressief z'n gang gaan. Maar hun motto is daar evenzeer om tegen elke
prijs zo goedkoop mogelijk te zijn. Overal worden de lonen onder druk
gezet, overuren niet betaald, onzekere arbeidsomstandigheden worden
regel en de druk op toeleveranciers neemt toe, wat weer de
omstandigheden van producenten in de Derde Wereld beïnvloedt. Daar komt
bij een algemeen vakbondsvijandig beleid.

Lidl geldt dus eigenlijk alleen als voorbeeld.

Vanuit Zweden bekeken, is Lidl niets bijzonders meer. In Duitsland
probeert de Schwarz-Gruppe echter het personeel als een soort
lijfeigenen te behandelen en tot nu toe met succes. Als er
bedrijfsraden opgericht worden, werd de vestiging gesloten of
verplaatst. In Zuid- en Oost-Europa ziet dat er vaak nog dramatischer
uit, omdat daar vaak geen wettelijke regelingen zijn of deze nog
slechter gecontroleerd worden.

De Schwarz-Gruppe is eigenlijk uitvoerder, ook omdat die momenteel sterk groeit?

Ja, daar zie je ook goed hoe het kringetje rondgaat naar een algemeen
beleid van deregulering, zoals die ook door de Europese Commissie
gevoerd wordt. Lidl verovert agressief markten en wordt daarbij door
Europese instellingen massaal ondersteund. Alleen al de laatste paar
jaren verkreeg het concern 330 miljoen euro aan gunstige kredieten, een
absoluut record, waarmee lokale structuren vernield konden worden. Met
elke baan die bij Lidl gecreëerd wordt, worden er vier elders kapot
gemaakt. Het is toch niet te geloven dat de EU daarbij niet eens eist
dat ze zich aan de miminum standaarden houden.

Wordt daar in het Europees Parlement wat mee gedaan?

De linkse fractie (GUE/NGL) had de vergadering mogelijk gemaakt en
verschillende partijen willen ons initiatief ondersteunen en ook in het
parlement oppikken. Op het gebied van wettelijke initiatieven bestaat
echter geen duidelijke stellingname. In de Scandinavische landen zijn
we bang dat via de minimumnormen van de EU zelfs verslechteringen
doorgevoerd kunnen worden, reden waarom we ook tegen de invoering van
Europese minimumlonen zijn.

Kwamen de verwachtingen van de conferentie een beetje uit?

Die is beter gegaan dan we verwacht hadden. De deelname was groot en
deels kwamen er ook leiders van bonden. Ook de breedte van het spectrum
aan vakbonden en van de deelnemers in het algemeen was groot. De
mobilisatie in Oost-Europa was echter slecht, daar zullen we ons bij
een vervolg beter op moeten richten.

Waren er ook concrete besluiten?

Allereerst werd het netwerk opgericht, dat ook bij het volgende sociale
forum op wil treden. Concreet zijn er twee actiedagen gepland. Op 10
december en 8 maart, dus de internationale mensenrechtendag, die door
Lidl met voeten getreden worden en de strijddag van vrouwen, omdat de
meeste mensen die bij Lidl werken vrouw zijn. Wat de actievormen
betreft, zal er een grote bandbreedte zijn, die het voor alle
deelnemers mogelijk maakt om mee te doen. Voorbeelden:  en dit of dat

Wat vond men van de plannen om een boycot uit te roepen zoals in sommige sociale bewegingen voorgesteld wordt?

Dat is een moeilijke vraag, omdat een boycot immers ook tegen de
belangen van het personeel kan uitvallen, waar die dan niet voor zullen
zijn. Kort door de bocht gezegd, behartigen de vakbonden de directe
belangen van de werknemers, en een boycot is niet altijd een geschikt
middel voor hen om dat te bereiken. Desondanks moeten we zulke
strijdvormen in het oog blijven houden, als Lidl in veel landen
consequent grondrechten blijft vertrappen.

Zie ook info over Lidl op labournet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *