BBC2 28 juni 22 uur: Hoe groen is jouw supermarkt?

Vanavond om 22 uur zendt BBC2 een 60-minuten durend programma uit over het 'groenwassen' door supermarktketens. Honderden miljoenen euro's worden door deze multinationals uitgegeven om zich een groen image aan te meten. En vele miljoenen meer worden uitgegeven om de consument hier alles over te vertellen. In deze Money Programme special gaan de onderzoekers Fiona Bruce, Max Flint en Libby Potter op zoek naar de waarheid achter de beloften van de grote winkeliers. Proberen ze echt de aarde te redden? Of gaat het om een van de grootste markt-hypes van alle tijden?

Uitgebreide achtergrondinfo op: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6245892.stm
bron: Website: http://www.bbc.co.uk/moneyprogramme

Europees tegen Lidl?

 

Image

1 mei 2007 (foto: Werner Bachmeier – www.wernerbachmeier.de)

(door Kees, 25 juni 2007, bron:
http://www.globalinfo.nl/content/view/1273/30/)

Volgens een bericht op de Duitse
website telepolis
is er eerder deze maand een conferentie in Brussel geweest om een
internationale campagne tegen supermarktketen Lidl te bespreken. Lidl
is immers de Wal-Mart van Europa; specialist in zo min mogelijk
betalen aan personeel en producenten en bijzonder vijandig tegen
vakbonden.

De conferentie in Brussel, onder de
titel Precarious Europe, was georganiseerd door de Verenigd Links
fracties (GUE/NGL), mede naar aanleiding van een campagne van de
Duitse vakbond Ver.Di. Verdi is een website begonnen met een
zwartboek over Lidl en
leden voeren acties bij vestigingen van de keten.

Toen ook in andere landen, met name
Frankrijk, Italië en Polen vakbonden aandacht voor het
specifieke concern begonnen te krijgen, werden losse contacten
aangeknoopt. Nu is er het idee om een Europese campagne tegen het
concern te beginnen. Verdi stapt ook actief naar sociale bewegingen
toe om ze dit voorstel voor te leggen. Op de conferentie in Brussel
waren dan ook niet alleen vakbonden aanwezig maar ook
vertegenwoordigers van allerlei andere organisaties en bewegingen.

Een van de trucs van Lidl – overigens
samen met Kaufland eigendom van de Schwarz-groep – is om alleen nog
personeel in te huren met tijdelijke contracten. Met name in Spanje
schijnt 90 procent van het personeel zo te werken. Hoewel Lidl er
alles aan doet om vakbonden buiten de deur te houden, verschilt de
situatie per land. In Zweden en België bijvoorbeeld, staat Lidl
bedrijfsraden toe en onderhandelt daar ook mee. Maar ook daar worden
de lonen onder druk gezet, probeert het bedrijf overuren niet uit te
betalen en worden onzekere arbeidsverhoudingen steeds meer regel.

Gebrek aan internationale samenwerking
tussen vakbonden, heeft tot nu toe voorkomen dat de groei van dit
concern gestopt kon worden.

Verbluffend is de informatie van de
Duitse onderzoeker Andreas Haman die het zwartboek over Lidl schreef.
De uitbreiding van de keten naar Oost-Europa wordt grotendeels
gefinancierd door de EBRD, de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling.

Omdat de situatie in de afzonderlijke
landen teveel verschilt, lukte het overigens niet om een eensluidende
Europese campagne overeen te komen in Brussel. Er werd slechts
besloten tot twee gezamenlijke actiedagen; 10 december
(mensenrechtendag) en 8 maart (internationale vrouwendag). Ook was er
geen overeenstemming over het voorstel van Attac-duitsland
om een boycotcampagne te beginnen.

Plattelandsweek – Ontdek je band met het platteland


Er zijn diverse bedrijven die
open huis houden, zoals 200 biologische boerenbedrijven en
tuinderijen, tal van zorgboerderijen en boerderijwinkels. Men kan ook
ateliers en exposities bezichtigen, de Farm & Country Fair
bezoeken of filmvoorstellingen over de land- en tuinbouw uit de
vorige eeuw bijwonen. Verder zijn er verschillende natuurwandelingen,
fietstochten en kanoparcours uitgezet.

De Week van het Platteland wordt elk
jaar in de derde week van juni georganiseerd door Stichting Vrienden
van het Platteland in samenwerking met de LTO-organisaties (ZLTO,
LLTB en LTO Noord), Biologica en Landbouw & Zorg. Het doel is dat
burgers en boeren elkaar ontmoeten op het boerenerf en ervaren dat de
toekomst van het platteland een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Deze Week van het Platteland is een activiteit in het lader van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 waarvoor Nederland
subsidie kreeg van de EU. Het programma is gericht op de verbetering
van de kwaliteit van het landelijk gebied en heeft vier prioriteiten,
namelijk het versterken van de concurrentiekracht van de land- en
bosbouwsector, het verbeteren van het milieu en de natuur, het
verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de
diversificatie van de plattelandseconomie en de uitvoering van de
Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).

 

Zie:
http://www.vriendenvanhetplatteland.nl/

 

 

 

 

 

 

Europese Vakbeweging eist opname sociale grondrechten in nieuw Europees Verdrag

 

 

In het oorspronkelijke grondwetsontwerp
was een verzwakte vorm opgenomen van het Handvest van de
Grondrechten. De Europese vakbeweging eist echter opname van het
Handvest in ongewijzigde vorm, en dus inclusief belangrijke
fundamentele werknemersrechten. Volgens ETUC-voorzitter John Monks is
dat erg belangrijk voor de werknemers van Europa, omdat ”het
standaarden aanwijst waaraan regeringen en werkgevers zich moeten
houden, standaarden die bedreigd worden door de groeiende macht van
het nieuwe financiële kapitalisme.” Het Handvest beschermt
enkele fundamentele werknemersrechten als het stakingsrecht, het
recht op vrije onderhandelingen, informatie en consultatie en het
recht op bescherming tegen onrechtmatig ontslag. Dit Handvest moet
volgens de ETUC bindend worden voor alle lidstaten.

 

Tijdens de manifestatie in Brussel
dreigde Monks met een Europese campagne tegen het Verdrag indien het
Handvest daarin niet wordt opgenomen. “We zullen het Europees
parlement, de nationale parlementen en kiezers in een referendum
oproepen om no, non, nein en nee te stemmen,” aldus John Monks.

 

Bronnen:

-"Europees vakverbond dreigt met
campagne tegen Europees Verdrag, " door Teun, 20 juni 2007
(http://www.indymedia.be/en/node/13292).

– "Europese vakbeweging
demonstreert voor sociale grondrechten," door Renske Nagtegaal,
19 juni 2007
(http://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/actueel/europese_vakbeweging_demonstreer/).

– "On the offensive for the
Charter of Fundamental Rights," door ETUC 20 juni 2007
(http://www.etuc.org/a/3738).

– "On the offensive with the ETUC,
" door ETUC, 16 mei 2007 (http://www.etuc.org/a/3656).

 

Verder lezen:

– "petitie: Wij willen een
referendum"
(http://www.wijwillenreferendum.eu/index.php?page_id=9&style_id=)

 

– "Brochure 'Een ander Europa is
mogelijk' – Ideeën voor een nieuw Europa. Uitgave van Ander
Europa" (http://www.grondwetnee.org/AE-boekje-web.pdf).

http://www.eugrondwet.nl/

Banken en pensioenfondsen profiteren van gedwongen arbeid via aandelen ‘Wal-Mart’


De uitzendingen van Zembla van 18 maart
(“Het clusterbom gevoel”) en 10 juni (“Bankgeheimen”)
onthulden dat (respectievelijk) Nederlandse pensioenfondsen en banken
beleggen in schadelijke en niet-duurzame bedrijven en productie om
een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen. Naar aanleiding van de
uitzendingen was er veel ophef en publiciteit rondom hun beleggingen
in wapenproductie, mijnbouw, oliewinning en kolencentrales. Minder
aandacht kregen echter de beleggingen van het ABP, de pensioenfondsen
van de Spoorwegen, Shell en DSM, en de banken ABN-AMRO, Fortis, ING en de Postbank
in ’s werelds grootste supermarktketen Wal-Mart.

Wal-Mart – berucht om de zeer slechte
arbeidsomstandigheden en een extreme vakbondsvijandigheid – blijkt
indirekt gebruik te maken van dwangarbeid. Diverse publicaties en
onderzoeken tonen aan dat een deel van de spotgoedkope producten die
Wal-Mart in zijn winkels aanbiedt, onder dwang zijn gemaakt door
kinderen en gevangenen, en in “sweatshops”(illegale ateliers of
fabrieken in gedereguleerde zones). Schendingen
van arbeidsrechten
blijken schering en inslag bij de leveranciers van Wal-Mart.

Zembla baseerde de gegevens voor het
programma “Bankgeheimen” ondermeer op het rapport “Financiering
van enkele controversiële bedrijven door Nederlandse banken

van onderzoeksburo Profundo. Daarin is een selectie opgenomen van
inbreuken door Wal-Mart tegen de verdragen van de ILO (International
Labour
Organisation) op het gebied van arbeidsrechten. In het
rapport is ook een overzicht te vinden van bedragen die ABN-AMRO,
Fortis, ING en de Postbank in Wal-Mart hebben belegd.

Meer achtergrondinformatie:
* Deze week maakte het Britse Sky News
bekend over in het geheim gemaakte opnamen te beschikken over
dwangarbeid door Chinese gevangenen. In de gevangenis van Zhejiang
worden ondermeer paraplu’s geproduceerd voor Wal-Mart. Voor dit werk
krijgen de gevangenen 90 cent per maand betaald; degenen die niet of
te langzaam werken, worden mishandeld. Meer hierover in: ”Forced
Labour Linked To Western Brands,” door Peter Sharp, Sky News, 13
juni 2007
(http://news.sky.com/skynews/article/0,,30200-1270045,00.html).

* “The Real Facts About Wal-Mart”
[11. Wal-Mart and Child Labour],” door WakeUp Wal-Mart.com (nu: Making Change at Wal-Mart)
(http://makingchangeatwalmart.org/factsheet/).

* “Child Labor Continues in 2007”
[Wal-Mart in China: Rolling Back Labor Rights, en Wal-Mart &
Child Labor] (http://www.laborrights.org/).

* “Wal-Mart and Sweatshops”
(http://www.ufcw.org/press_room/fact_sheets_and_backgrounder/
walmart/sweat_shops.cfm
).

* “Laogai forced labor products
in NAFTA Marketplace,“ door Jerome R. Corsi van Human Events, 22
augustus 2006 (http://www.laogai.org/news/newsdetail.php?id=2647).

* “Wereld staat stil bij
kinderarbeid,” door Oneworld, 12 juni 2007
(http://www.oneworld.nl/index.php?page=_&articleId=11689&frommailing=1).

* “Pensioenfondsen beleggen in
wapens” 18 maart 2007
(http://www.nu.nl/news/1012197/10/Pensioenfondsen_beleggen_in_wapens.html).

Bronnen:

* “Bankgeheimen – kankerbestrijding
belegt in tabaksindustrie”, Zembla, 10 juni 2007
(http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=2091&
tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=a78cd60e37).

* “Het clusterbom gevoel”, Zembla,
8 maart 2007
(http://zembla.vara.nl/Maatschappelijk_debat.2064.0.html?&tx_ttnews[backPid]
=2063&tx_ttnews[tt_news]=1300&cHash=0c794c220d).

* “Financiering van enkele
controversiële bedrijven door Nederlandse banken,” door Profundo, 9 juni 2007
(http://zembla.vara.nl/fileadmin/uploads/VARA/be_users/documents/tv/pip/
zembla/Bankfinanciering_Zembla_070609.pdf

 

Het ‘€œeconomische wonder’€ van Almería, ofwel moderne slavernij

(14 juni 2007) In het kader van de solidariteitscampagne met de vakbond van landarbeiders SOC bezocht een internationale delegatie van waarnemers van 26 tot 29 april de Zuidspaanse regio Almería/Nijar. De directe aanleiding was de opening van een tweede lokaal van de vakbond in San Isidro. Het zal dienen als sociaal centrum voor de Andalusische dagloners. Hier een impressie van de reis en een oproep om mee te doen bij een Nederlandse supermarkt-campagne komende herfst. Lees verder“Het ‘€œeconomische wonder’€ van Almería, ofwel moderne slavernij”

juni 2007: Bericht van waarnemersdelegatie SOC, Almería 26-29 april

(14 juni 2007) Verslag van Oostenrijkse deelnemers aan internationale waarnemersdelegatie die van 26 tot 29 april 2007 een bezoek bracht aan de Zuidspaanse landarbeidersvakbond SOC.
Internationale BeobachterInnendelegation nach Almeria / Nijar, Andalusien, Spanien im Rahmen der Solidaritätskampagne mit der LandarbeiterInnengewerkschaft SOC Lees verder“juni 2007: Bericht van waarnemersdelegatie SOC, Almería 26-29 april”