12 april: Oproep tot steun aan kleine Spaanse landarbeidersvakbond (SOC)

(14 april 2007 – update 210311) De kleine landarbeidersvakbond Sindicato de Obreros del Campo probeert in haar eentje de vele landarbeiders te ondersteunen die onder erbarmelijke omstandigheden in het zuidspaanse Andalusië werken. René Lehnherr van de Stichting Pro Longo Mai/Europees Burgerforum vraagt Nederlandse organisaties om het werk van de SOC te steunen.

Beste vrienden en vriendinnen van gelijkgestemde organisaties,

Sinds een aantal jaren steunen het Europees Burgerforum en de Europese coöperatie Longo Mai [1] de strijd van de kleine landarbeidersvakbond Sindicato de Obreros del Campo (SOC) [2] in het zuidspaanse Andalusië. In die regio produceren tienduizenden landarbeiders de wintergroenten die in de supermarkten in het noorden van Europa worden verkocht.

Vooral de situatie van de dagloners, veelal migranten uit Noordafrika, is bar en boos. In het enorm uitgestrekte gebied van 35.000 hectare wonen mensen soms in kleine dorpen, maar vaak ook tussen de ‘kassen’ onder lappen plastic waar   water drinken dat voor de kas bedoeld is. Doordat het grootste deel van het land met plastic is bedekt, kan in regenachtige periodes het water niet wegzakken en zijn de ‘woonplaatsen’ kleddernat. Velen werken een aantal dagen per maand, anderen vaker. De Marokkanen en de Afrikanen van sub-Sahara hebben daarbij ook te maken met agressie, racisme.

Het zijn werkelijk de meest kwetsbare mensen waar het Sindicato de Obreros del Campo zich voor inzet en vakbondsgewijs ook een zeer lastige groep om te organiseren. De SOC is een kleine bond. Juist het feit dat zij (al dertig jaar) vooral de dagloners (jornaleros) vertegenwoordigt, werkt in haar nadeel in het Spaanse systeem van vertegenwoordiging door vakbonden. Om zich op een bedrijf verkiesbaar te kunnen stellen tot ‘delegado’ moet iemand minimaal 6 maanden op dat bedrijf hebben gewerkt; om mee te kunnen kiezen moet iemand er 2 of 3 maanden hebben gewerkt. Met dagloners krijg je dan geen positie. De SOC zou die wet willen veranderen, maar daar staan ze wat alleen in.

De laatste jaren is aan deze situatie enige aandacht besteed in onze Noordelijke landen. Het thema kwam bijvoorbeeld naar voren in de dokumentaires “We feed the world” en “Ons dagelijkse brood”. Het Europees BurgerForum hielp mee bij de voorbereiding van de filmopnamen in Andalusië.

Dankzij ondersteuning van buitenaf lukte het de mensen van de SOC een paar jaar geleden om een klein vakbondslokaal te kopen, dat inmiddels een belangrijk trefpunt is geworden voor de landarbeiders. De SOC kan overigens niet huren omdat verhuurders bang zijn moeilijkheden te krijgen en politieke druk te ondervinden. Een paar maanden geleden is het de SOC gelukt een tweede lokaal te kopen. Dat is in Níjar bij Almería, in de tweede grote regio voor groenteproductie in Andalusië.

Bij de opening van het lokaal wordt van 27 tot 29 april [3] een bijeenkomst gehouden met delegaties uit Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk. Ik zal daaraan deelnemen namens de Nederlandse afdeling van het Europees Burgerforum en de Europese coöperatie Longo Mai. Maar de SOC zou zich meer gesteund voelen indien ik ook namens andere Nederlandse organisaties deel zal kunnen nemen. Daarom deze oproep voor een steunverklaring om mee te nemen naar Nijar.

Meer informatie over het werk van de SOC en de leef- en arbeidsomstandigheden in de spaanse kassen vind je door te zoeken op internet onder de zoekterm “EL EJIDO”.
Ik ben te bereiken onder emailadres LehnherrATzonnet.nl

Bedankt voor jullie verbondenheid,

René Lehnherr
Stichting Pro Longo Mai Europees Burgerforum
Polanenstraat 79
1013 VS Amsterdam
020-68 20 610


Noten van de redactie:

Na terugkomst zal Rene Lehnherr verslag doen van de ontmoeting met de SOC. Plaats en datum zijn nog onbekend.

[1] Meer uitgebreide info over het Europese Burgerforum en de Europese coöperatie Longo Mai is te vinden op:
– de website van het EBF (duitstalig)
– de website van Omslag (http://www.omslag.nl/longomai/)
– “Tuinarbeid, supermarktmacht en verzet
[2] Meer over de SOC en de situtatie van de dagloners is te vinden op: – in “Contribution by Nicholas Bell to the Conference on ‘Borders and Migration'”, georganiseerd door de Austrian League for Human Rights, Wenen, 29-30 oktober 2002 (deze weblink is niet meer actief)
— “Project of SOC Almeria to establish trade union centres in the greenhouse zone around El Ejido (Andalusia) to enable migrant workers to defend their rights“, mei 2005, EBF.
– “7/11/05: infoavond over arbeid in intensieve tuinbouw“.
[3] Zie hieronder voor het ingekorte programma. Hier is de volledige (Spaanstalige) versie.

– – – –

Opening van het sociale centrum van San Isidro (Níjar, Almería) en serie van debatten onder de titel “De industriële landbouw in Andalucía: arbeidersuitbuiting en milieu-aantasting. Is er een alternatief?”.
Nijar, Spanje, 26 tot 29 april 2007


Ingekort programma:


Donderdag 26 april:

Ontvangst van delegaties en genodigden in Almería. Bezoek aan de Níjar-regio. Excursies naar kassengebied (ook van biologische bedrijven) en “chabolas” (sloppen) rond Níjar en andere plaatsen in de “Plastikzee” van Almería.

Vrijdag 27 april:

Vervolgbezoeken en interviews met seizoensarbeiders, telers en leden van de vakbondsorganisatie in el Campo de Níjar. Daarna de opening van het sociale centrum van San Isidro de Níjar in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid en verenigingen, van vakbondsorganisaties en internationale ondersteuners. Met uitleg door immigrantenleden van de vakbond Soc-Almería over de situatie van de dagloners in de regio.

Inleiding tot de debattenserie “Industriële landbouw en de sociale en milieukundige gevolgen in de Europese kontekst” waaraan wordt deelgenomen door migrantenarbeiders, boeren en overheidsvertegenwoordigers uit Almería, onderzoekers en vakbondsmensen uit Spanje, Frakrijk en Zwitserland.

Hoofdthema van vandaag is “Landbouw en arbeidsmigratie”.
Subthema’s zijn: “Oorsprongsverdragen voor seizoensarbeiders in de industriële landbouw” en “Ervaringen met de arbeidersstrijd en het opkomen voor rechten van migrantenarbeiders”.

Zaterdag 28 april:

Hoofdthema van vandaag is “Landbouw en milieu”.
Subthema’s zijn: “Milieugevolgen van de industriële landbouw rond Almería en mogelijke alternatieven” (rondetafel) en “Beperkingen van de huidige Mediterrane landbouw en zijn sociale gevolgen in noord en zuid”.

Daarna bezoek aan de botanische tuin van het Parque Natural van Cabo de Gata, Níjar. Vervolgens een evaluatie over de plaatselijke campagne ten behoeve van de aankoop van het Níjar-kantoor, en een bijeenkomst van het Netwerk tegen de Slavernij in de Landbouw. Afsluitend een intercultureel feest.

Zondag 29 april:

Bijeenkomst voor de overdracht van het lokaal aan de migrantenarbeiders en hun vakbondskaders uit de regio.

(Uit: “Jornadas Níjar”, SOC–SAT, Andalucía 7 maart 2007)

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=98)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *