28 maart: debat ‘Industrie of boerderij: hoe verder met de veehouderij?’

(22 maart 2007- update 210306) Op 28 maart 2007 organiseren Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief een debat met boeren en politici over de toekomst van de veehouderij naar aanleiding van het burgerinitiatief ´Stop fout vlees´. Een week eerder presenteerden ze een toekomstplan voor de veehouderij. Het doel is een omschakeling naar een milieuvriendelijke en diervriendelijke veehouderij.

Debat ‘Industrie of boerderij: hoe verder met de veehouderij?’

Op 28 maart 2007 organiseert Milieudefensie een debat over de toekomst van de veehouderij. Met het indienen van het burgerinitiatief “Stop fout vlees” afgelopen 13 februari hebben Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief de omvorming van de bio-industrie tot een duurzame veehouderij op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Naar aanleiding hiervan wil Milieudefensie, in samenwerking met het Utrechts debatcentrum TUMULT, discussiëren met boeren en politici over de doelstelling van haar burgerinitiatief.

Tijd: van 20 tot 22 uur (zaal openb: 19:30 uur).
Plaats:  Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Graag reserveren via:  TUMULT (030 2332 430 of info [at] tumultdebat [dot] nl)
Contactpersoon:  Brenda Poppenk
E-mail: team [dot] voedsel [at] milieudefensie [dot] nl

Bron:
Milieudefensie (weblink niet meer online)

“Landbouw Economisch Instituut rekent plannen Milieudefensie door: Hervorming veehouderij óók goed voor boeren”

 

Amsterdam, 20 maart 2007 – Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) hebben vanmiddag een toekomstplan voor de veehouderij gepresenteerd. Het doel is een omschakeling naar een milieuvriendelijke en diervriendelijke veehouderij.  Doorrekeningen tonen aan dat deze keuze voor kwaliteit méér boeren een toekomstperspectief biedt. Het plan wordt als uitwerking van het onlangs ingediende burgerinitiatief aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Milieudefensie en JMA hebben het Landbouw Economisch Instituut (LEI) gevraagd de plannen op haalbaarheid en effecten te onderzoeken. Op basis hiervan is de notitie ‘Boeren met Toekomst’ opgesteld. Eén van de voorstellen is het instellen van een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees. Hierdoor wordt een deel van nu nog verborgen kosten van de veehouderij (zoals vervuiling en ontbossing) doorberekend.

Tegelijkertijd ontvangen veehouders die omschakelen naar milieubewust en diervriendelijk produceren gerichte financiële ondersteuning. De Nederlandse veehouderij zal hierdoor niet langer zo veel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar omschakelen naar kwaliteitsproductie. Door een zorgvuldige krimp (50 procent in tien jaar) van het aantal varkens en kippen zal de milieuvervuiling door stoffen als ammoniak drastisch afnemen. Door gerichte kwaliteitstoeslagen krijgen boeren de extra kosten voor maatschappelijk verantwoorde productie vergoed.

Afzien van verdere schaalvergroting en industrialisering betekent dat meer boeren aan het werk blijven. De daling van het aantal geslachte dieren zal wel leiden tot een afname van werkgelegenheid bij slachterijen, mengvoerindustrie en transport. Door te kiezen voor een geleidelijke krimp zal hierbij veel door natuurlijk verloop opgevangen kunnen worden.

Sinds een klein jaar kunnen minimaal 40.000 mensen samen met een burgerinitiatief een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Milieudefensie en JMA zijn half september vorig jaar het burgerinitiatief ‘Stop Fout Vlees’ gestart. Dit burgerinitiatief wordt ondersteund door 106.975 mensen en is het eerste dat daadwerkelijk tot besluitvorming door het parlement zal leiden. Deze mensen vragen de politiek om te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen.

Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie is verheugd met de positieve resultaten van het doorgerekende plan. ‘Het is al lang duidelijk dat de samenleving een omschakeling naar maatschappelijk verantwoorde veehouderij wenst. Nu blijkt dat dit óók beter uitpakt voor de boeren.

Dit burgerinitiatief biedt de Tweede Kamer de historische kans om de bakens te verzetten. Niemand is er bij gebaat bij het vasthouden aan verouderde tegenstellingen. We roepen àlle kamerleden op om de discussie over het burgerinitiatief open aan te gaan.’


Voor meer informatie:
– “Landbouw en Voedsel” van Milieudefensie (Deze campagne is inmidddels opgeheven)
Boeren met toekomst
– De studies van het Landbouw Economisch Instituut (weblink niet meer online)

Bron: Milieudefensie (nu nog bij BNNVARA te vinden)

 

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=90)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *