28 maart: debat ‘Industrie of boerderij: hoe verder met de veehouderij?’


Debat 'Industrie of boerderij: hoe verder met de veehouderij?'

Op 28 maart 2007 organiseert Milieudefensie een debat over de toekomst van de veehouderij. Met het indienen van het burgerinitiatief "Stop fout vlees"
afgelopen 13 februari hebben Milieudefensie en haar jongerenorganisatie
Jongeren Milieu Actief de omvorming van de bio-industrie tot een
duurzame veehouderij op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Naar
aanleiding hiervan wil Milieudefensie, in samenwerking met het Utrechts
debatcentrum TUMULT, discussiëren met boeren en politici over de
doelstelling van haar burgerinitiatief.

Tijd: van 20 tot 22 uur (zaal openb: 19:30 uur).
Plaats:  Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Graag reserveren via:  TUMULT (030 2332 430 of info [at] tumultdebat [dot] nl)
Contactpersoon:  Brenda Poppenk
E-mail: team [dot] voedsel [at] milieudefensie [dot] nl
(Bron: http://milieudefensie.nl/landbouw/doemee/agenda/debat_industrieofboerderij)

"Landbouw Economisch Instituut rekent plannen Milieudefensie door:


Hervorming veehouderij óók goed voor boeren"

Amsterdam, 20 maart 2007 – Milieudefensie en haar
jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) hebben vanmiddag een
toekomstplan voor de veehouderij gepresenteerd. Het doel is een
omschakeling naar een milieuvriendelijke en diervriendelijke
veehouderij.  Doorrekeningen tonen aan dat deze keuze voor kwaliteit
méér boeren een toekomstperspectief biedt. Het plan wordt als
uitwerking van het onlangs ingediende burgerinitiatief aan de Tweede
Kamer voorgelegd.

Milieudefensie en JMA hebben het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
gevraagd de plannen op haalbaarheid en effecten te onderzoeken. Op
basis hiervan is de notitie ‘Boeren met Toekomst’ opgesteld. Eén van de
voorstellen is het instellen van een milieuheffing van 85 cent per kilo
vlees. Hierdoor wordt een deel van nu nog verborgen kosten van de
veehouderij (zoals vervuiling en ontbossing) doorberekend.
Tegelijkertijd ontvangen veehouders die omschakelen naar milieubewust
en diervriendelijk produceren gerichte financiële ondersteuning. De
Nederlandse veehouderij zal hierdoor niet langer zo veel mogelijk zo
goedkoop mogelijk produceren, maar omschakelen naar
kwaliteitsproductie. Door een zorgvuldige krimp (50 procent in tien
jaar) van het aantal varkens en kippen zal de milieuvervuiling door
stoffen als ammoniak drastisch afnemen. Door gerichte
kwaliteitstoeslagen krijgen boeren de extra kosten voor maatschappelijk
verantwoorde productie vergoed. Afzien van verdere schaalvergroting en
industrialisering betekent dat meer boeren aan het werk blijven. De
daling van het aantal geslachte dieren zal wel leiden tot een afname
van werkgelegenheid bij slachterijen, mengvoerindustrie en transport.
Door te kiezen voor een geleidelijke krimp zal hierbij veel door
natuurlijk verloop opgevangen kunnen worden.

Sinds een klein
jaar kunnen minimaal 40.000 mensen samen met een burgerinitiatief een
voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Milieudefensie en JMA
zijn half september vorig jaar het burgerinitiatief ‘Stop Fout Vlees’
gestart. Dit burgerinitiatief wordt ondersteund door 106.975 mensen en
is het eerste dat daadwerkelijk tot besluitvorming door het parlement
zal leiden. Deze mensen vragen de politiek om te kiezen voor een
veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import
van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen.

Campagneleider
Wouter van Eck van Milieudefensie is verheugd met de positieve
resultaten van het doorgerekende plan. 'Het is al lang duidelijk dat de
samenleving een omschakeling naar maatschappelijk verantwoorde
veehouderij wenst. Nu blijkt dat dit óók beter uitpakt voor de boeren.
Dit burgerinitiatief biedt de Tweede Kamer de historische kans om de
bakens te verzetten. Niemand is er bij gebaat bij het vasthouden aan
verouderde tegenstellingen. We roepen àlle kamerleden op om de
discussie over het burgerinitiatief open aan te gaan.'

Voor meer informatie:
"Landbouw en Voedsel" van Milieudefensie
Boeren met toekomst
De studies van het Landbouw Economisch Instituut

(Bron: http://milieudefensie.nl/landbouw/nieuws/hervorming-veehouderij-ook-goed-voor-boeren)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *