19, 20 april: 3de Int. Conf. over GMO-vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling

(6 maart 2007 – update 210516) Tijdens de 3de Internationale Conferentie over GMO-vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling, op 19 en 20 april in Brussel, zullen vertegenwoordigers van GMO-vrije regio’s en gemeenten, van boeren, consumenten, milieu- en andere organisaties praten over diverse onderwerpen met betrekking tot genetische modificatie, vrij zaadgebruik en de wereldwijde competitie tussen voedings- en energiegewassen. U bent uitgenodigd!

Uitnodiging: 3de Int. Conf. over GMO Vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling

“Hieronder vind je de uitnoding voor de 3de Internationale Conferentie over GMO Vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurgiale Ontwikkeling. Deze vindt plaats in Brussels op 19 en 20 april. De conferentie is een ontmoetingplek voor vertegenwoordigers van GMO-vrije regio’s en gemeenten, van boeren, consumenten, milieu- en andere organisaties die actief zijn op het gebied van gentechvrije landbouw en zelfbeschikking van regio’s.

Dit jaar staan de volgende thema’s centraal:
1. De stand van zaken betreffende nationale, regionale en EU regelgeving op het gebied van toelatingen, risico’s, aansprakelijkheid en co-existentie van GM en GM-vrije land- en tuinbouw.
2. De erosie van biodiversiteit, van onafhankelijke landbouw en van (de kwaliteit van) regionale voedselproducten als gevolg van de groeiende macht van steeds minder bedrijven over zaden.
3. De uitdagingen voor rurale ontwikkeling, biodiversiteit, voedselproductie en voedselveiligheid voortkomend uit de wereldwijde competitie tussen voedings- en energiegewassen.

Meer info en aanmelding op de website van GMO-free Regions

Hieronder een brief van de organisatoren van 28 februari 2007 en relevante weblinks:

“Beste vrienden van de GMO-vrije regio’s in Europa!

Het is tijd om weer bijeen te komen: op 19 en 20 april zal de derde Europese Conferentie over GMO -vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling plaats vinden in Brussel en jullie zijn van harte uitgenodigd om je voor deelname aan te melden op GMO-free Regions

We hebben een aantal successen van het afgelopen jaar te vieren.

Zo deelden Europese ministers vorige week weer een harde klap uit aan het plan van de Europese Commissie om GMO toe te laten in de Europese landbouw. De ministers steunden het verbod van Hongarije op ‘Mon810′, het enige gewas dat op dit moment beschikbaar is voor de commerciële teelt. In december werd ook het Oostenrijkse verbod op de GMO-teelt goedgekeurd.

Daarnaast neemt het aantal GMO-vrije regio’s in Europa nog steeds toe en maken nieuwe ‘co-existentie’-wetten (zoals in de Oostenrijkse provincie Steiermark en in Hongarije) duidelijk dat er mogelijkheden zijn om GMO-teelt in een land te blokkeren, mits daartoe de politiek wil bestaat. Eveneens in december bracht het Committee of the Regions van de Europese Unie een rapport uit over de zogeheten co-existentie en eiste ondubbelzinnig het recht op om GMO-teelt op het regionale niveau te verbieden.

De meest recente “Eurobarometer” geeft aan dat de steun voor dit soort verboden toeneemt: de afwijzing van GM-voedsel is nog nooit zo groot geweest en is sinds 2005 substantieel toegenomen. Het opinieonderzoek werd uitgevoerd nog voor het schandaal van de illegale GM-rijstimport uit de VS, een kwestie die Europese bedrijven veel geld kostte. Bayer, de eigenaar van de GM-rijst, weigerde de schade te vergoeden omdat dit soort verontreinigingen “een daad van God” zouden zijn… Na dit incident is de invoer van langkorrelige rijst uit de VS vrijwel stilgevallen.

Maar er doemen ook een aantal grote problemen op voor de beweging van GMO-vrije regio’s.

Zo zal de commerciële teelt in Duitsland en Frankrijk dit jaar waarschijnlijk toenemen. Hoewel het hierbij gaat om minder dan 1 % van het beschikbare maïsareaal zijn er duidelijke aanwijzingen dat de voorstanders van GMO niet op zullen geven. We zijn bezorgd over de wijze waarop in nieuwe reguleringen omgegaan wordt met GMO’ s, en aanvragen voor een breed scala aan nieuwe GMO-toepassingen zijn in behandeling. Desondanks blijft de European Food Safety Authority (EFSA) – die in toenemende mate de bevoegdheden van de Europese Commissie over het proces van toelating kreeg overgedragen – nog steeds ongevoelig voor de massale kritiek van burgers.

Het grootste probleem op de middellange termijn is waarschijnlijk het energiebeleid van de lidstaten. Indien de olieprijs de waarde van land en de prijs van het voedsel zal gaan bepalen, is dit slecht nieuws voor de onafhankelijke landbouw en voor de productie van kwaliteitsvoedsel. Het huidige enthousiasme van veel boeren, die een nieuwe bron van inkomsten in het verschiet zien, zal snel verdwijnen zodra de concurrentie tussen brandstof en voedsel los barst en een nieuw soort industriële landbouw hun economische en culturele bestaan bedreigt. Hoewel de GMO-industrie op dit moment geen energieproducten in de aanbieding heeft, is duidelijk dat die wil meeliften op de stroom gezien de boude uitspraken in die richting. De sector hoopt dat de consumenten GMO’s in hun auto’s niet zullen afwijzen zoals ze dat wel doen waar het voedsel betreft.

Het is hoog tijd dat we ons voorbereiden om de discussie aan te gaan over de gevolgen van energiebeleid en de biobrandstofeconomie op rurale ontwikkeling en biodiversiteit.

Tijdens de Internationale “Terra Madre”-bijeenkomst van organisaties die met voedsel bezig zijn, vorig jaar oktober, stelden vooraanstaande activisten, politici en wetenschappers van de International Commission on the Future of Food een manifest op, getiteld “Manifesto on the future of Seed” [1]. Volgens hen worden de toegang tot zaad, de vrijheid om zaad te planten, te bewaren en te delen, de verscheidenheid van zaad en de kennis over hun gebruik op ongeëvenaarde wijze bedreigd. Het manifest roept op tot het opzetten van een wereldwijde ‘openbronnen’-beweging om de vrijheid van zaad te beschermen als een zeer waardevol bezit van de mensheid, vooral in tijden van de grote gevaren die dreigen door de klimaatverandering.

Dit zijn enkele van de onderwerpen waarover in april in Brussel zal worden  gediscussieerd. Als jullie aanvullende onderwerpen hebben, laat ons dat dan weten. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve agenda en de lijst van sprekers.

We zien er naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten, nieuwe vrienden te verwelkomen en een vruchtbare en inspirerende bijeenkomst te houden. Hartelijke groeten!

Benny Haerlin
Namens de organisatoren

Conference Secretariat: Foundation on Future Farming
Marienstr.19-20, 10117 Berlin, Germany
tel +49 30 27590309, fax +49 30 27590312


Noot:

[1] ¨Manifesto on the future of seeds,¨ door International Commission on the Future of Food and Agriculture, oktober 2006 (voorheen op arsia.toscana.it)

Bron:
Bericht van Linda Coenen, A SEED gentechcampagne op de Aktielijst van 28 februari 2007

Andere, relevante informatie:
– De GM-voorstanders lijken een nieuwe aanval geopend te hebben, afgaande op een bericht over een opinieonderzoek waaruit zou blijken dat 70 % van de Nederlanders GM-voedsel zou accepteren. Het bericht werd in een aantal Nederlandse media overgenomen. Zie bijvoorbeeld: “Nederlander positief over gezond gen-voedsel,” Volkskrant,  25 februari 2007.
– Veel achtergrondinformatie over GMO is te vinden op: GM Watch
– Voor meer over de kwestie van de ‘co-existentie’ zie bijvoorbeeld: “
Eerste gentech maisvelden voor coexistentie-onderzoek?! van Aseed.
– Op 27 februari demonstreerden zo’n 600 mensen in Brussel met de leuze ¨Red de biologische landbouw, Geen pesticiden of GGO¨ tegen een nieuwe regeling van de Europese Commissie voor biologische landbouw in Europa. Er is een petitie die al getekend is door ruim 20.000 mensen en er kan nog steeds worden getekend (Nederlandse vertaling aanwezig).

Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=78)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *