Wat doen Belgische supermarkten op het vlak van duurzame ontwikkeling?

(10 december 2006) In samenwerking met diverse actoren uit de distributiesector (voor voeding) en met de steun van de Koning Boudewijnstichting, heeft het onafhankelijke Forum ETHIBEL een doorlichting uitgevoerd van de 12 grootste winkelketens in België op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het onderzoek toont aan dat de distributiesector al verscheidene positieve maatregelen heeft genomen, vooral op het vlak van milieuzorg en personeelsbeleid. In de toekomst willen de distributeurs nog beter hun best doen, onder leiding van de nieuwe commissie ‘Duurzame Ontwikkeling’ van FEDIS, de Belgische Federatie van Distributieondernemingen.

De unieke samenwerking die dit onderzoek mogelijk maakte, kwam tot stand in 2003 in het kader van de projectoproep ‘Krachtvoer voor dialoog’ van de Koning Boudewijnstichting waarop het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) en Forum ETHIBEL vzw intekenden met een initiatief om de distributiesector aan te zetten tot een meer duurzaam beheer. De stuurgroep van dit project bestond uit Forum ETHIBEL, Netwerk Bewust Verbruiken en de Koning Boudewijnstichting en vertegenwoordigers van Test-Aankoop en FEDIS. Om meer impact te hebben, betrokken ze de distributeurs zelf, consumenten, vakbonden en NGO’s bij het opstellen van een reeks thema’s en indicatoren die ze wilden onderzoeken. Dit gebeurde in 2005. De 12 grootste distributeurs die actief zijn op het gebied van voeding werden vervolgens onderzocht: Aldi, Bio Shop, Carrefour, Champion-Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Lambrechts-Spar, Lidl, Makro en Match. Forum ETHIBEL voerde het onderzoek uit in het voorjaar van 2006 en volgde daarbij zijn gewone werkwijze: de 12 bedrijven kregen een enquêteformulier toegestuurd en de ontvangen antwoorden werden vervolgens gecontroleerd door andere bronnen te raadplegen, zoals de website en vooral de “maatschappelijke stakeholders” (vakbonden, NGO’s en verenigingen, leveranciers, enz.).

Resultaten

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de resultaten van het onderzoek bemoedigend zijn. Over het algemeen gelden in de sector van de grootdistributie goede arbeidsvoorwaarden (bv. 35-urenweek) en wordt het sociaal overleg gerespecteerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de verschillende winkelketens de voorbije jaren positieve initiatieven hebben genomen die verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen. Zo hebben zij op het vlak van milieubescherming bijvoorbeeld beslist om hun prestaties te verbeteren qua energiebeheer (aankoop van groene stroom, betere isolatie, hergebruik van warmte, enz.), afvalbeheer (aanbieden van hergebruikbare alternatieven in plaats van plastic wegwerptassen) en vervoer (mobiliteitsplan voor het personeel, beperking van de leveringstrajecten en opleiding van chauffeurs, ontwikkeling van transport per binnenschip, enz.).

Het onderzoek wijst tevens op een andere grote uitdaging: een vertrouwensrelatie uitbouwen tussen producenten en distributeurs op lange termijn. De distributiebedrijven worden steeds belangrijker en zij kunnen op verschillende manieren gebruik maken van deze machtspositie. Momenteel bestaat er een sterke druk op de prijzen die worden betaald aan de producenten en worden steeds strengere eisen gesteld, wat niet altijd te verzoenen valt met de principes van duurzame ontwikkeling.

Met betrekking tot de relaties op lange termijn wijzen de respondenten van de enquête ook op het initiatief van FEDIS dat een specifiek lastenboek heeft uitgewerkt voor kleine leveranciers, om hun de mogelijkheid te bieden hun producten blijvend te verkopen aan de grote distributeurs.

Een samenvatting van het onderzoek met heel wat voorbeelden vindt u op de website van het Netwerk Bewust Verbruiken vzw.

In de nabije toekomst wensen de promotoren voort te bouwen op de constructieve dynamiek die is ontstaan. Zij wensen de dialoog verder te zetten – rekening houdend met de lessen uit dit pilootproject – onder meer met het oog op het ontwikkelen van een ‘barometer voor duurzame ontwikkeling’ die de evolutie op het vlak van duurzaamheid in de sector kan opvolgen.

Test-Aankoop en NBV erkennen dat de distributiesector vooruitgang boekt, maar zij vragen grotere inspanningen om de consumenten beter te informeren en om producten aan te bieden die afkomstig zijn uit meer duurzame en ethisch verantwoorde productieketens.

Bij FEDIS zal de recentelijk opgerichte commissie ‘Duurzame Ontwikkeling’ nieuwe concrete initiatieven ontwikkelen waarmee de leden hun prestaties kunnen verbeteren. Zie ook de reactie van FEDIS op de doorlichting en de voorstellen voor verdere acties.

Bron: INSnet 22 oktober 2006
Zie ook de website van Netwerk Bewust Verbruiken voor officiële documenten, rapporten persberichten en voor links naar supermarkten die in België actief zijn.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=48)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.