Cursus Inleiding Solidaire Economie

(1 dec 2006 – update 210304) Van 18 januari tm 8 maart 2007 worden er in Den Haag 8 avonden gehouden in het kader van de cursus Inleiding Solidaire Economie. Deze cursus gaat over theorie en praktijk van een werkelijk solidaire economie. Met elke avond een andere spreker/inleider vanuit de praktijk.
Aanmelden voor 11 januari. Organisatie: ATTAC-Den Haag en Project Voor de Verandering. Voor meer informatie over achtergrond, programma en voorwaarden: klik op ‘Meer lezen’


Solidaire Economie

Solidaire Economie is ontstaan uit onvrede met de op dit moment overheersende neoliberale economische orde en uit de noodzaak van een alternatief.

Kern van Solidaire Economie is dat zij niet bepaald wordt door de wetmatigheden van de (kapitalistische) markteconomie maar door de politiek, dus de georganiseerde uitdrukking van de wil van de mensen. Daarbij wordt ten principale uitgegaan van, enerzijds de mogelijkheden van de mensen en de natuur, en anderzijds de behoeften van diezelfde mensen en natuur.

Solidaire economie is primair gericht op het realiseren van de noodzakelijke zorg voor alle mensen nu en in de toekomst, met respect voor de natuur en het milieu. Zij is gegrondvest op de overtuiging dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreideld winstbejag. Protest tegen de huidige neoliberale economische orde én opbouw van een solidaire economie zijn beide nodig.

Inhoud van de cursus

De cursus kent 4 hoofdthema’s en 8 dagdelen.

Thema I: “De noodzaak van economische alternatieven”
Dagdeel 1: “Het leven van alledag loopt vast”
Inhoud: in vogelvlucht thema’s als armoede en ongelijkheid, milieudegradatie, democratisch tekort, vervreemding en kwetsbaarheid. Dus de thematiek van de “verschijnselen”.
Docent: Kees Hudig (Vóór de Verandering)

Dagdeel 2: “Dat het vastloopt is niet verwonderlijk, het heeft te maken met het economisch systeem”
Inhoud: de thematiek van de systeemkenmerken van de neoliberale economie.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Thema II: “Anders denken, ander beleid”
Dagdeel 3: “Hoe zou een andere economie eruit kunnen zien?”
Inhoud: de thematiek van een ander economisch stelsel.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Dagdeel 4: “Hoe zou een ander economisch beleid eruit kunnen zien?”
Inhoud: Beleid om te komen tot solidaire economie.
Docent: Thera van Osch (OQ advies)

Thema III: “Anders doen”
Dagdeel 5: “Hoe overleven mensen in grote nood?”
Inhoud: Dus de thematiek van de ´onbewuste´ overlevingsstrategieën.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Dagdeel 6: “Solidaire economie in de praktijk”
Inhoud: In Nederland proberen veel mensen om solidaire economie al in praktijk te brengen.
Docent: André Jonkers (Vereniging Solidair, Vóór de Verandering)

Thema IV: “Aan de slag”
Dagdeel 7: “Politiek in beweging”
Inhoud: de machtsvraag bij solidaire economie; ofwel de noodzaak en werkelijkheid van politieke machtsvorming om solidaire economie dichterbij te brengen.
Docent: Kees Hudig (Vóór de Verandering)

Dagdeel 8: “Het nieuwe ontstaat in het oude”
Inhoud: afsluitend debat over solidaire economie in theorie en praktijk.
Docent: Willem Hoogendijk (Stichting Aarde, Vóór de Verandering)

Studiebelasting

De totale geschatte studiebelasting (exclusief reistijden) van de cursus is 60 uur, per dagdeel: 2,5 contacturen + 5 voorbereidingsuren = 7,5 uur.

Voorbereidende teksten

Deze zullen beschikbaar komen als downloadbare pdf-bestanden op deze pagina

Deelnemers

De cursus staat open voor iedereen die, evenals de docenten, zeer kritisch is ten aanzien van de neoliberale economie en graag wil weten hoe het anders zou kunnen. Maximaal kunnen 20 mensen deelnemen, wie het eerst komt …

Data, tijden en plaats

De cursus gaat van start op donderdag 18 januari 2007. De overige bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 25 januari, 1,8 en 15 februari. Op dinsdag 20 februari en op donderdag 1 en 8 maart 2007. Aanvangstijd: 19.30 uur. Eindtijd: uiterlijk 22.00 uur.De cursus zal worden gehouden in De Boskant, Korte Koediefstraat 25, Den Haag. Deelnemers krijgen na aanmelding uitvoerig bericht.

Kosten

De deelnemerskosten bedragen € 75,- te storten op giro 609060 t.n.v. XminY Solidariteitsfonds, o.v.v. “Cursus SEI Den Haag”. Deelnemers betalen zelf hun reiskosten en hun consumpties. Kosten mogen geen bezwaar zijn om te kunnen deelnemen. Is het toch een bezwaar voor je neem dan contact op met Jan Vugts (013 – 5425587, mailadres) om iets te regelen.

Aanmelding

Aanmelding is mogelijk tot 11 januari 2007 en geschiedt via het aanmeldformulier op de volgende pagina.

Nadere informatie

Jan Vugts – (Bureau Ver(?)antwoord)
Stationsstraat 39, 5038 EC Tilburg
mailadres, tel.: 013 –5425587>>

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=41)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *