Wie profiteert van jouw maaltijd?

(27 december 2006 – update 210302) Het rapport “The Profit Behind Your Plate – Critical issues in the Processed Food Industry” van onderzoeksbureau SOMO toont de beperkte mogelijkheden voor ontwikkelingslanden om te delen in de winst van de voedselverwerkende industrie. Ook veroveren supermarkten steeds meer de markt ten nadele van zowel de kleine producent in ontwikkelingslanden als de grote voedselmultinationals. Met voorbeelden om het probleem aan te pakken en te komen tot armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, zoals op het gebied van mededinging en de vrijhandelsonderhandelingen in landbouw en detailhandel. Lees verder“Wie profiteert van jouw maaltijd?”

Vrij baan voor Britse supers door schrappen van lokale noodzakelijkheidstoets

(20 december 2006 – update 210713) De vier grote supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk staan klaar om honderden nieuwe winkels te bouwen buiten de bebouwde kom van rurale gemeenten. De Britse regering steunt hen en wil begin 2007 de nodige ‘hindernissen’ in wet- en regelgeving opruimen. Daaronder is de ‘noodzakelijkheidstoets‘ die lokale bestuurders kunnen gebruiken voor sociaal en milieukundig duurzaam beleid en voor bescherming van de (kleinschalige) winkelfunktie in dorps- en stadscentra. Volgens deskundigen leidt het voorgenomen regeringsbeleid tot een ‘superwinkel-explosie’ zoals Wal-Mart in de VS ontketende, en tot het opnieuw toeslaan van de verpaupering. Lees verder“Vrij baan voor Britse supers door schrappen van lokale noodzakelijkheidstoets”

Zicht op duurzaamheid? Transparantie in productieketens onderzocht

(rapportomslag MVO) - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5
(rapportomslag MVO)

(15 december 2006 – update 210304) In dit rapport (van 7 december 2006)  stellen de onderzoekers dat overheidsinitiatieven  om de transparantie van productieketens te vergroten te kort schieten bij het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het rapport is hier te vinden. Lees verder“Zicht op duurzaamheid? Transparantie in productieketens onderzocht”

Omzetgroei en meer concurrentie bij internetbezorgdiensten

 


Via de website van Toptown.nl kan de consument uit Nieuwegein en
omgeving boodschappen doen bij de plaatselijke supermarkt, slager,
groenteboer en andere speciaalzaken. Alle boodschappen worden
vervolgens in één keer thuis bezorgd en er wordt bij één centrale
webkassa afgerekend.
Het assortiment van de initiatiefnemer, Super de Boer, wordt hiermee
aangevuld met producten uit de deelnemende speciaalzaken, en de andere
deelnemers zien hun marktgebied vergroot van wijkniveau naar de hele
stad of regio. Het webinitiatief bestaat nu een aantal jaar en is
succesvol.

De omzet van Albert.nl – de internetbezorgdienst van Albert Heijn – is
dit jaar weer spectaculair gegroeid. Volgens formulemanager Angélique
Wouters [1] kan Albert.nl de groei nauwelijks aan en moet de
groeiprognoses elk jaar worden bij gesteld. Nog meer groeien kan wel,
maar zou ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening.
Wekelijks zijn er nu 12.000 internetbestellingen met een gemiddelde
besteding van 120 euro.

Na vijf jaar – en ondanks de doorzettend groei en potentiële
uitbreidingsmogelijkheden – is de onderneming volgens Wouters nog
steeds niet winstgevend. De kosten verhinderen het opzetten van een
landelijke dekking.

Noot:
[1] "Bezorgdienst Albert.nl groeit spectaculair" door Henk Schutten in
Parool van 30 november 2006
(http://www.parool.nl/nieuws/2006/NOV/30/eco2.html).

Bronnen: "Toptown.nl: bedreiging voor Albert.nl", door Maarten Beernink
in Foodmagazine van 13 december 2006
(http://www.zibb.nl/retail/food/nieuwsbericht/asp/artnr/1315443/versie/1/index.html)
en "Omzet Albert.nl explodeert verder", door Patrick Bramer in
Distrifood.nl van 7 december 2006
(http://www.zibb.nl/retail/food/nieuwsbericht/asp/artnr/1311876/versie/1/index.html).

Aanbeveling InnovatieNetwerk: “Supermarkten totaal anders inrichten”

(14 december 2006 – update 210228) Volgens een rapport van het InnovatieNetwerk moeten supermarkten totaal anders worden ingericht. Er is gekozen voor twee nieuwe concepten (‘De Keuken’ en ‘Lazuur’) en het versplein. Lees verder“Aanbeveling InnovatieNetwerk: “Supermarkten totaal anders inrichten””

Consumenten houden supermarkt verantwoordelijk voor voedselveiligheid

Onderzoekers schatten dat er elk jaar ongeveer 2,4 miljoen zogenaamde
voedselincidenten plaats vinden. Daarbij krijgt de consument te maken
met gekochte voedselproducten die bedorven of verontreinigd zijn, of
die vreemde voorwerpen bevatten. In zo'n 14 procent van de gevallen
veroorzaakt dat voedselvergiftiging en in 12 procent van de gevallen
leidt dat tot een allergische reactie.

Wiegerinck deed uitgebreid onderzoek onder consumenten, experts,
toeleveranciers, producenten en food retailers naar vragen met
betrekking tot voedselveiligheid, voedselincidenten,
consumentenvertrouwen en de reacties vanuit de keten. Centraal in zijn
onderzoek stonden kip- en kant-en-klaarmaaltijden.

Bedrijven blijken de verantwoordelijkheid voor een voedselincident vaak
vanuit juridische hoek te bekijken. De consument interesseert zich
echter niet zozeer voor juridische schuldvraag en straffen, maar houdt
de supermarkt verantwoordelijk voor voedselincidenten (zelfs al worden
die veroorzaakt door de producent).
De maatregelen die de keten treft na een voedselincident kunnen volgens
Wiegerinck het vertrouwen van de consument slechts in zeer beperkte
mate herstellen, en dan gaat het vooral om de getoonde openheid over
het incident en het tonen van medeleven. De indruk die het incident
zelf op de consument heeft gemaakt, blijkt verreweg het belangrijkst.

Promotie: 19 december om 14.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2, Tilburg).
Proefschrift: "Consumer trust and food safety. An attributional approach to food safety incidents and channel response."

Bron: Universiteit van Tilburg (http://webapp.uvt.nl/fsw/spitsjohn.nb_lib.frmToonPersbericht?v_id=8664).
Zie ook: "Consument ziet supermarkt als 'poortwachter' voor
voedselveiligheid" van 8 december 2006
(http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=72206) (http://webapp.uvt.nl/fsw/spitsjohn.nb_lib.frmToonPersbericht?v_id=8664).

Fairfood Sinterklaasactie geslaagd: Del Monte belooft openheid

Sinterklaas op bezoek bij Del Monte (foto Fairfood)
Sinterklaas bij Del Monte (foto Fairfood)

(11 december 2006 – update 210304) Intransparant gedrag van Del Monte omtrent de vervaardiging van ingeblikte ananas leidde op 4 december tot een aktie van Sinterklaas op het dak van het bedrijf in Bleijswijk. Lees verder“Fairfood Sinterklaasactie geslaagd: Del Monte belooft openheid”

Consumentgedrag is niet alleen met feiten te veranderen

(11 december 2006- update 210228) Op 11 december promoveert C.T. Hoogland op een onderzoek naar het effect van productinformatie op onder meer de voedselkeuze door de consument. Lees verder“Consumentgedrag is niet alleen met feiten te veranderen”

Supermarkt gemeden door bio-grootgrutter

Natudis, die de grootste Nederlandse distributeur is van natuurproducten, zegt "bewust een ander verkoopkanaal" te hebben gekozen. De Natuurwinkels willen geen concurrentie van nabijgelegen supers, en zijn versneld aan het moderniseren en (schaal-)vergroten.
Odin zegt dat gewone supermarkten een andere doelstelling hebben. Het uitgangspuint van Odin is een mooiere wereld en een faire prijs voor producenten.
Bron: 'Bio-groothandel mijdt supermarkt', Trouw, 8 november 2006, met reacties van lezers.

Wat doen Belgische supermarkten op het vlak van duurzame ontwikkeling?

(10 december 2006) In samenwerking met diverse actoren uit de distributiesector (voor voeding) en met de steun van de Koning Boudewijnstichting, heeft het onafhankelijke Forum ETHIBEL een doorlichting uitgevoerd van de 12 grootste winkelketens in België op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het onderzoek toont aan dat de distributiesector al verscheidene positieve maatregelen heeft genomen, vooral op het vlak van milieuzorg en personeelsbeleid. In de toekomst willen de distributeurs nog beter hun best doen, onder leiding van de nieuwe commissie ‘Duurzame Ontwikkeling’ van FEDIS, de Belgische Federatie van Distributieondernemingen. Lees verder“Wat doen Belgische supermarkten op het vlak van duurzame ontwikkeling?”