Actie Zwitserland: ‘Stop de trek naar de stad’

Aktie tegen afname boerenbedrijven Zwitserland
Aktie tegen afname boerenbedrijven Zwitserland (cartoon Longomaï)

(19 november 2006 – update  210310) Het landbouwbeleid zoals het in Europa en ook in Zwitserland wordt gepland, is voor de kleine boerenbedrijven catastrofaal. Zowel in Brussel als in Bern gaat de discussie rond het thema landbouw alleen nog over ´economische´ berekeningen. Duizenden bedrijven dreigen te verdwijnen, een economische, sociale en culturele ramp. De coöperaties van Longo Maï, een vakbond en andere organisaties verzetten zich hiertegen.

De positieve rol die de boeren in Europa van oudsher hebben gespeeld met betrekking tot de sociale en culturele identiteit en het milieu, wordt in de beleidsplannen niet eens meer vermeld. Als enige oplossing voor de toekomst dient het “Californische landbouwmodel”: uitbuiting van goedkope arbeidskrachten en extreme industrialisatie van de productie.

De Zwitserse regering wil tot het jaar 2011 32.000 boerenbedrijven – de helft van het huidige aantal boerenbedrijven – dwingen te stoppen met hun (kleinschalige) landbouwproductie. Dat, terwijl er elk jaar al miljoenen boerenbedrijven wereldwijd moeten stoppen omdat ze de concurrentieslag met grote, industriële bedrijven niet aan kunnen, een concurrentieslag die bevorderd wordt door bilaterale of multilaterale (van de Wereld Handels Organisatie WTO) vrijhandelsverdragen.

En de industriële productie van levensmiddelen concentreert zich ondertussen steeds meer in een beperkt aantal gebieden. Zo worden in El Ejido in Andalusië miljoenen tonnen groente buiten het seizoen geproduceerd voor de Europese markt door duizenden immigranten die onder erbarmelijke omstandigheden werken.

Steeds minder boeren moeten het voedsel voor de mensen in de alsmaar groeiende steden produceren. Het is sociale, economische en culturele waanzin.

In Zwitserland proberen we er nog wat aan te doen. De Zwitserse tak van Longo Maï – een groep van 10 coöperaties in Europa en Latijnsamerika – schreef een brochure, getiteld “Het eten komt niet uit de supermarkt” [1]. En dit voorjaar werd de petitie “Stop de trek naar de stad” tegen het wetsvoorstel “Landbouwbeleid 2008-2011” gelanceerd.

De vakbond van de kleine boeren uit het Franstalige gedeelte van Zwitserland, Uniterre, en andere organisaties ondersteunen de actie. Er zijn al meer dan 15.000 handtekeningen verzameld. Het verzamelen van de handtekeningen gaat nog de hele herfst door.

Ieder van ons kan door zijn/haar gedrag de manier waarop de landbouwproductie plaats vindt tot op zekere mate beïnvloeden. Wij bepalen wat we inkopen of zelf verbouwen (dat bestaat nog!). Verontrust over het gebrek aan transparantie wat betreft de herkomst en productie van de levensmiddelen in de supermarkten, doen steeds meer mensen hun boodschapen direkt bij de boer of via inkoopcentrales. Er ontstaan steeds meer verschillende vormen van samenwerking tussen producenten en consumenten.

Laat het ons weten, wanneer u zulke initiatieven in Europa kent, wij berichten er graag over. Een veelvoudige agrarische productie in onze naaste omgeving is toch de beste voorwaarde voor een overvloedig en eerlijk leven, dat niet op kosten van anderen wordt geleefd.

Informatie en reacties:
– Longo Maï, le Montois, 2863 Undervelier (emailadres)
– Stoppt die Landflucht (Duits, Frans- en Italiaanstalig) (inmiddels niet meer online). (Ook niet meer online deze:) korte tekst en petitielink via: ¨Stoppt die Landflucht!/Halte à l’exode rural!,¨ Indymedia CH (de), 21 augustus 2006. Nu alleen nog deze tekst online: ¨´Stoppt die Landflucht´ -Petition ernst nehmen,¨ Schweizerischer Bauernverband, 28 februari 2007.
– Zie ook Longo Maï Nederland (https://www.longomai.nl/)

[1] De brochure is Duitstalig en heet  “Das Essen kommt nicht aus dem Supermarkt – Stoppt die Landflucht” (Mei 2006). Ondertitel: “Tegen de kortzichtigheid van het huidige economische model zijn hier enkele overwegingen van Longo maï bij het wetsontwerp Agrapolitik 2011 (AP 2011)“.
De brochure is niet meer online te vinden (was: http://www.stoppt-die-landflucht.org/files/AP2011_BroschuereLongoMai.pdf).

(bron: samengetrokken artikelen uit: ¨Nieuws uit Longo maï ¨ nr’s 92 en 93, van resp. juni en oktober 2006)

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=36)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *