Kleine boer de dupe van expansie supermarkten

(27 juni 2006 – update 210227) Wereldwijd wordt de handel in verse groenten en fruit meer en meer gecontroleerd door een klein aantal multinationals en supermarkten. Dat vrijhandel in landbouw en diensten een negatief effect heeft op kleine boeren en producenten in ontwikkelingslanden wordt in de WTO-onderhandelingen genegeerd. De conclusies van het vandaag uitgekomen rapport ‘Who reaps the fruit; Critical issues in the Fresh Fruit and Vegetable Chain‘ van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) onderstrepen het belang van dit onderwerp. 

(overgenomen van SOMO)

Deze week moeten de WTO-onderhandelaars moeilijke beslissingen nemen over het vrijmaken van de handel in landbouw en diensten, waaronder ook de detailhandel valt. In die context publiceert SOMO een kritische analyse van de invloed van handel en detailhandel op productievoorwaarden in de verse groenten- en fruitketen.

Zowel in het Noorden als het Zuiden hebben supermarkten een steeds groter deel van de markt in handen. In Nederland wordt al 80% van de verse groenten en fruit verkocht via de supermarkten waarvan de 5 grootste meer dan 50% van de markt in handen hebben. De toenemende concentratie van supermarkten werkt ver door in de keten, meer en meer kunnen zij bepalen wie, wat, waar en voor welke prijzen produceert. Het effect hiervan op kleine producenten is groot; zij kunnen niet aan de eisen voldoen van de supermarkten, die producten willen voor een lage prijs, in de juiste kwaliteit, in grote hoeveelheden en gedurende het hele jaar. Onder druk van deze eisen verslechteren ook de arbeidsvoorwaarden van de werknemers op grote plantages. Het SOMO-rapport toont aan dat bestaande initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen deze problemen onvoldoende kunnen opvangen.

Met case studies in Senegal en Indonesië en op basis van literatuuronderzoek laat het rapport van SOMO zien dat kleine boeren en producenten in ontwikkelingslanden, maar ook in Europa, steeds minder kans krijgen als leverancier. Internationale regelgeving en afspraken zoals in de WTO stimuleren de expansie en macht van supermarkten door blijvende marktoegang af te dwingen. In ontwikkelingslanden betekent dit vaak dat kapitaalkrachtige buitenlandse multinationale supermarktketens de markt gaan domineren. Dit bedreigt de afzetmarkt voor lokale producenten die niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

Om de internationale fruitketen in kaart te brengen en het thema op de publieke agenda zetten, organiseert SOMO in samenwerking met ICCO op 21 september 2006 een debat in de Rode Hoed in Amsterdam over de kansen voor armoedebestrijding in de fruitsector, met name voor de kleine producenten en de rol hierin van consumenten, winkels en overheden.

Bijgewerkte rapportversie:
Somo heeft het rapport ´Who reaps the fruit?´ bijgewerkt op 1 juni 2006.
Bijbehorende tekst op de website: bijbehorende tekst: ¨Who reaps the fruit? (update) – Critical Issues in the Fresh Fruit + Vegetable Chain (Update). This study of the Fresh Fruit & Vegetables (FFV) sector investigates the influence of trade and distribution on production and production conditions of FFV products. SOMO focuses on the corporate structures and corporate relations throughout the sector and in the production, supply and value chains. The study aims to identify ‘critical issues’ in the sector from the perspective of poverty eradication and sustainable development. The study concludes with arguments for civil society organisations to feed the debate on trade and investment and corporate accountability¨.
De eerste versie dateert van 1 december 2005 en was hier te vinden.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=7)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.