VoedselAnders 12 febr. Wageningen: The Meat of the “Global Land Grab” Debate

logo-groot_VoedselAnders(6 februari 2016) Het VoedselAnders-netwerk organiseert op 12 en 13 februari in Wageningen de conferentie ´Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem´. Het doel is aan te tonen dat een ander systeem mogelijk is en dat er al aan wordt gebouwd. Supermacht draagt bij door het organiseren van drie activiteiten, waaronder een lezing over de gevolgen van stijgende vleesproductie voor honger, sociale ongelijkheden en milieu-onrechtvaardigheid.

(English below)

The Meat of the “Global Land Grab” Debate

Op vrijdag 12 februari houdt dr. Mindi Schneider, Assistent Professor bij het International Institute of Social Studies in Den Haag (Erasmus Universiteit Rotterdam) de lezing The Meat of the “Global Land Grab” Debate.

Om te kunnen voorzien in de toenemende wereldwijde vraag naar vlees zijn steeds meer land en hulpbronnen nodig om het benodigde veevoer te produceren. Mindi Schneider gebruikt gegevens uit de Chinese hervormingsperiode voor vleesrevolutie vanaf 1978 om te analyseren hoe de industriële productie van varkensvlees samen hangt met voedselzekerheid en de wereldwijde jacht op land. Ze stelt voor om ´meat grabbing´ als begrip te gebruiken om de onmiddelijke en langetermijn gevolgen te analyseren die de stijgende vleesconsumptie heeft op honger, sociale ongelijkheden en ecologische onrechtvaardigheid, en op de relatie tussen mensen en landbouw-ecologische systemen.

Mindi zal niet alleen spreken over de land deals waarbij grote oppervlaktes vruchtbare land worden verhandeld, maar ook over de enorme water- en landdegradatie die het gevolg is van de massale teelt van veevoergewassen ten behoeve van de industriële vleesproductie. En ze zal een verband leggen tussen landgrabbing, industriële vleesproductie en het beleid waarbij land wordt afgepakt van boerengemeenschappen ten behoeve van de vleesproductie voor met name de middelklasse en stedelijke bevolking in landen als China.

Moderatie: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

Wat: Lezing The Meat of the “Global Land Grab” Debate ((Engelstalig)
Waar: Ruimte C0106, Forum-gebouw,  Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, Universiteit van Wageningen
Wanneer: Vrijdag 12 februari van 14.30-15.45 uur

Achtergrondinformatie:
– ¨Webinar ´China’s Meat Revolution: Agribusiness, Growth and Its Limits´¨, IATP Youtube, 10 februari 2014.
– ¨(Abstract of) Paper ´Developing the meat grab´¨, Mindi Schneider, The Journal of Peasant Studies, Volume 41, Issue 4, 17 june 2014.

VoedselAnders Conferentie 2016
Aankondiging VoedselAnders Conferentie 2016
Programma
VoedselAnders Conferentie 2014
Manifest VoedselAnders


ENGLISH:
The Meat of the “Global Land Grab” Debate

On Friday 12 February dr. Mindi Schneider, Assistant Professor at the International Institute of Social Studies in The Hague (Erasmus Universiteit Rotterdam) gives a lecture entitled The Meat of the “Global Land Grab” Debate.

To supply the world´s rising meat consumption, ever more land and resources are needed to produce livestock feed. Mindi Schneider uses China´s reform-era meat revolution to analyze how industrial meat production, food security, and the global land rush are connected. She proposes ´meat grabbing´ as a concept to analyze the immediate and longterm effects of rising meat consumption on hunger, social inequalities and environmental injustice, and the relationships between people and agroecosystems.

Mindi: ¨In addition to looking at the amount of land transferred in large-scale land deals, we also have to consider the land and water that are degraded after, since most land deals are undertaken for industrial agriculture.¨ In her lecture she also will link land deals to industrial meat production and the politics of taking land from farming communities in order to grow feed crops that will produce meat for largely middle and urban class consumers in places like China.

Moderation: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

What: Lecture The Meat of the “Global Land Grab” Debate
Where: Room C0106, Forum-building,  Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, University of Wageningen
When: Friday 12 February from 14.30 to 15.45 h.

Some relevant background infos:
– ¨Webinar ´China’s Meat Revolution: Agribusiness, Growth and Its Limits´¨, IATP, YouTube, 10 february 2014.
– ¨(Abstract of) Paper ´Developing the meat grab´¨, Mindi Schneider, The Journal of Peasant Studies, Volume 41, Issue 4, 17 june 2014.

FoodOtherwise Conference 2016:
Announcement FoodOtherwise Conference 2016
Program
Report FoodOtherwise Conferentce 2014 (NL + ENG)

– FoodOtherwise Manifest

(Met verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5579)

Radar-tv, 1 febr.: ¨Supermarkten verkopen ondanks afspraak nog steeds vlees zonder Beter Leven Keurmerk

Varkens-in-nood(1 februari 2016) Volgens Stichting Varkens in Nood komen de supermarkten de afspraak niet na om dit jaar helemaal over te gaan op de verkoop van vlees met het Beter Leven keurmerk van ten minste één ster. De organisatie voert met petitie en radiospots campagne tegen de vele misstanden in de varkensteelt. En wil sanering van de intensieve varkenshouderij en investeringen in hoogwaardige vervangers van vlees, zuivel en ei. Tros Radar zendt hierover vanavond een programma uit (20:30u). Lees verder

´Europese Commissie laat kans lopen om oneerlijke handelspraktijken in voedselketen aan te pakken´

(29 januari 2016) Volgens Fair Trade Advocacy Office (Brussel) en Traidcraft (UK) heeft de Commissie er voor gekozen om het misbruik in het zakelijke verkeer door oneerlijke praktijken niet aan te pakken. Zo blijven vele hardwerkende boeren, arbeiders en bedrijven in en buiten Europa en daarbuiten daarvan de negatieven gevolgen ondervinden.  Lees verder

BBFAW-rapport: ´Dierenwelzijn steeds belangrijker in beleid voedingsbedrijven´

CIWF-logo(26 januari 2016) Onderzoek naar de omgang met dierwelzijn door bedrijven in de levensmiddelenketen laat zien dat steeds meer bedrijven publiceren over het eigen dierenwelzijnsbeleid en doelstellingen opstellen voor het welzijn van landbouwhuisdieren. Toch kan dat nog beter volgens Compassion in World Farming (CIWF) en World Animal Protection (WAP). Lees verder

Vredeseilanden daagt supermarkten uit: zorg voor eerlijke boereninkomens en duurzaam voedsel

logo campagne Let´s #SaveThe Foodture(18 januari 2016) (Update 19 jan: Charter ´Duurzaam inkopen doe je zó´) Met haar Let’s #SaveTheFoodture-campagne daagt de Belgische NGO Vredeseilanden de supermarkten uit om verder te kijken dan een lage prijs door kwaliteitsvol voedsel te verkopen dat is geproduceerd met respect voor het milieu en waar boeren (overal ter wereld) van kunnen leven.¨ De campagne oogst veel lof van boerenorganisaties. En de reactie van supermarkten…? Lees verder

Fair Trade: is een betere wereld te koop?

(24 december 2015) Twee Duitse organisaties die zich bezig houden met vraagstukken over rechtvaardigheid en eerlijke verdeling, publiceerden onlangs een vlugschrift over Fair Trade. Ze gaan in op de vraag of het is mogelijk is om de wereld via consumptie sociaal rechtvaardiger te maken en om een kapitalisme met menselijk gezicht te scheppen. Het is toegankelijk geschreven en zet dingen op een rijtje. Een goede voorzet voor discussie hierover. Lees verder

EU blijft handel uit bezette Westelijke Sahara steunen ondanks vonnis EU Gerechtshof

(16 december 2015) Onlangs was er in Nederland weer publieke aandacht voor voedselproducten uit bezette gebieden nadat de EU een voorstel indiende over herkomstetikettering. Er kwam echter geen aandacht voor een uitspraak van het (Justitieel) Gerecht van de EU die veel verder gaat. Het Hof verklaarde de vrijhandelsafspraken tussen EU en Marokko over (on)verwerkte landbouwproducten en vis(producten) namelijk nietig voorzover het van toepassing is op het (West)Saharaanse grondgebied. De bezetting daarvan door Marokko is tenslotte onwettig. Als het vonnis na beroep overeind blijft, zal Marokko geen Saharaans voedsel meer mogen uitvoeren naar de EU…. ongeacht welk etiket. Lees verder

Landgrab en dwangarbeid bij suikerrietproductie – Supermarkten neem je verantwoordelijkheid

151201-SOMO-Bittersweetreport-front(6 december 2015) SOMO publiceerde deze maand over hoe er wordt omgegaan met de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen bij de inrichting en exploitatie van suikkerrietplantages, met als voorbeeld Malawi. De onderzoekers concluderen dat de inkopende supermarkten geen oog hebben voor de arbeidsomstandigheden, de milieuaantasting, gezondheidsschade en het landjepik. Lees verder

3 december (13-14 uur): persconferentie Monsanto Tribunaal

logo_Monsanto-Tribunal(3 december 2015)(Update) Vandaag was er een persconferentie in Parijs over het Tribunaal tegen Monsanto dat van 12 -16 oktober dit jaar plaats vindt in Den Haag. De sprekers: Vandana Shiva (Navdanya), Marie-Monique Robin (World According Monsanto), Hans Herren (Biovision, Millennium Institute), Arnaud Apoteker (OGM-consultant), Valerie Cabanes (End Ecocide), Ronnie Cummins (Organic Consumers Association) en Andre Leu (IFOAM Organics International). De persconferentie was via een Live Stream-verbinding te volgen. Achtergrondinformatie en weblinks zijn hier te vinden. Lees verder

Landbouwcomité EP: (bindende) regels nodig tegen oneerlijke handelspraktijken en voor betere onderhandelingspositie boeren

(30 november 2015) Op 12 november meldde het comité voor landbouw en rurale ontwikkeling van het Europese parlement (AGRI) dat er Europese wetgeving nodig is om oneerlijke handelspraktijken (UTPs) te bestrijden en om meer evenwicht te brengen in de voedselproductieketen. Volgens de afgevaardigden moet er ook wat worden gedaan aan (verbetering van) de onderhandelingspositie van boeren. En de lidstaten moeten hun maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken beter afstemmen. Lees verder